Xem video bằng ngôn ngữ bạn muốn

Một số video có thể cung cấp âm thanh bằng các ngôn ngữ khác. Theo mặc định, video sẽ có ngôn ngữ khớp với ngôn ngữ mà bạn ưu tiên dùng trên YouTube. Nếu bạn muốn nghe video bằng một ngôn ngữ khác trên máy tính và video đó có hỗ trợ những ngôn ngữ khác, thì bạn có thể:

  1. Chuyển đến video bạn muốn xem.
  2. Trong trình phát video, hãy chọn biểu tượng Cài đặt .
  3. Chọn Âm thanh.
  4. Chọn ngôn ngữ mà bạn ưu tiên dùng.

Nếu bạn muốn nghe video bằng một ngôn ngữ khác trong ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động, hãy làm như sau:

  1. Chuyển đến video bạn muốn xem.
  2. Trong trình phát video, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt .
  3. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt bổ sung .
  4. Nhấn vào Âm thanh.
  5. Chọn ngôn ngữ mà bạn ưu tiên dùng.

Nếu video có bản dịch cho tiêu đề và nội dung mô tả, bạn có thể tìm kiếm video bằng các bản dịch này. Theo mặc định, phần kết quả tìm kiếm và video đề xuất sẽ có bản âm thanh bằng ngôn ngữ mà bạn ưu tiên dùng.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính