Mga ad sa mga naka-embed na video

Pinasimple namin ang mga pagpipilian para sa mga format ng ad na lumalabas bago o pagkatapos ng iyong video para palakihin ang kita ng creator. Inalis namin ang mga pagpipilian sa indibidwal na ad para sa mga pre-roll, post-roll, skippable, at non-skippable ad. Ngayon, kapag in-on mo ang mga ad para sa mga bagong long-form video, magpapakita kami sa iyong mga manonood ng mga pre-roll, post-roll, skippable, o non-skippable ad kapag naaangkop. Dahil sa pagbabagong ito, ang inirerekomendang pinakamahusay na kagawian ay i-on ang lahat ng format ng ad, na pamantayan para sa lahat. Hindi nagbago ang iyong mga pagpipilian para sa mga mid-roll ad. Pinanatili rin namin ang mga napili mo para sa ad para sa mga kasalukuyang long-form video, maliban na lang kung babaguhin mo ang mga setting ng pag-monetize.

Puwedeng magpakita ang mga naka-embed na video ng mga nalalaktawan o hindi nalalaktawang in-stream na ad. Posible kang kumita sa anumang website o mobile app na nag-e-embed ng mga video, kabilang ang sarili mong website o app. Matuto pa tungkol sa mga format ng ad sa YouTube.

I-on o i-off ang mga ad sa mga naka-embed na video

Kapag na-on mo ang mga ad para sa iyong channel, puwede kang maki-share sa kita mula sa mga ad na inihahatid sa Video Player ng YouTube na naka-embed sa iba pang website o application. Tandaang susundin ng mga naka-embed na video ang mga setting sa pag-enable ng ad na ginagamit din ng mga video sa youtube.com.

Kung pinag-ugnay mo ang iyong YouTube account at account sa AdSense para sa YouTube at pinayagan mo ang pag-embed ng mga video, awtomatiko kang mao-opt in sa pagpapakita ng mga ad. Tandaang susundin ng mga naka-embed na video ang mga setting sa pag-enable ng ad na ginagamit din ng mga video sa youtube.com.

Kung ayaw mong magpakita ng mga ad sa iyong mga naka-embed na video, walang paraan para direktang i-off ang mga ad sa mga naka-embed na video lang. Puwede mong i-off nang tuluyan ang pag-embed.

Mga kinakailangan para sa mga ad sa mga naka-embed na video

Lalabas ang mga ad sa mga site na ligtas para sa brand: Nagsisikap nang husto ang YouTube para lumabas ang mga brand ng aming mga advertiser sa mga site na may pangunahing pagpapahalagang kapareho ng sa amin. Masusing sinusuri ng aming mga system ang mga website at content ng mga ito batay sa iba't ibang salik kapag inaalam kung io-on ang mga In-stream na ad sa mga naka-embed na YouTube video. Kabilang sa mga salik na ito ang isang mahigpit na hanay ng mga alituntunin sa content tulad ng pang-adult na koleksyon ng imahe, karahasan, hindi naaangkop at mapoot na pananalita, at mga site na nagsusulong ng paglabag.

Mga detalye ng player: Nire-require naming sapat ang laki ng video player para makapagbigay ng positibong experience ng user. Inirerekomenda namin ang player na may sukat na 200x200 pixel o higit pa. Dapat ding i-embed ang mga video gamit ang karaniwang click-to-play na pag-embed at hindi ang naka-script na pag-play.

Pagbabahagi ng kita para sa mga naka-embed na video

Ang YouTube at may-ari ng video lang ang kikita sa mga ad sa mga naka-embed na video. Walang kikitain ang may-ari ng site kung saan naka-embed ang video.

Nakatulong ba ito?

Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
1468934723915006852