Khắc phục lỗi đăng ký YouTube Premium và YouTube Music Premium

Nếu bạn nhận được một thông báo lỗi trong khi đăng ký tham gia YouTube Premium hoặc YouTube Music Premium, hãy tìm thông báo lỗi có liên quan bên dưới để khắc phục sự cố và sửa lỗi.

"Không xác minh được quốc gia của bạn"

YouTube cần xác minh quốc gia của bạn để hiện các gói thành viên và ưu đãi dành cho bạn. Nếu bạn nhận được thông báo có nội dung "Không xác minh được quốc gia của bạn", hãy làm theo các bước bên dưới để khắc phục vấn đề.

  • Kết nối với một mạng khác.
  • Dùng một thiết bị khác.
  • Mua YouTube Premium trên ứng dụng di động theo các bước sau:
  1. Mở ứng dụng YouTube trên điện thoại hoặc máy tính bảng.
  2. Đăng nhập vào Tài khoản Google mà bạn muốn bắt đầu sử dụng gói thành viên.
  3. Chọn ảnh hồ sơ của bạn  > Mua YouTube Premium hoặc Mua Music Premium.
  4. Nếu bạn đủ điều kiện, hãy bắt đầu dùng thử. Nếu không, hãy làm theo các bước để bắt đầu sử dụng gói thành viên có tính phí.
Nếu bạn thường dùng dịch vụ VPN hoặc proxy, vui lòng tham khảo trung tâm trợ giúp hoặc trang web của dịch vụ đó để biết cách tắt VPN/proxy đó. Sau khi bạn hoàn tất, hãy đăng ký gói thành viên trên youtube.com/premium hoặc youtube.com/musicpremium.

Tài khoản Workspace

  • Bạn không thể đăng ký gói thành viên YouTube Premium dành cho cá nhân hoặc gia đình bằng tài khoản Workspace, trừ phi tài khoản đó sử dụng phiên bản Workspace Individual.
  • Bạn có thể đăng ký gói thành viên YouTube Premium dành cho sinh viên bằng bất kỳ tài khoản Workspace nào.
  • Nếu bạn cho rằng mình đủ điều kiện dùng thử nhưng không thấy lựa chọn dùng thử, hãy chuyển sang tài khoản cá nhân rồi đăng ký tại youtube.com/premium.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính