Điều kiện sử dụng Content ID

Để đủ điều kiện sử dụng Content ID, chủ sở hữu bản quyền cần phải đáp ứng nhiều tiêu chí. Các tiêu chí này bao gồm cả việc liệu nội dung của chủ sở hữu bản quyền có thể được xác nhận quyền sở hữu qua Content ID hay không, cũng như nhu cầu mà họ đã thể hiện. Chủ sở hữu bản quyền phải cung cấp bằng chứng về nội dung có bản quyền và việc sở hữu các quyền độc quyền đối với nội dung này.

Content ID sẽ so khớp nội dung đối chiếu của chủ sở hữu bản quyền với mỗi video tải lên YouTube. Chủ sở hữu bản quyền phải có các quyền độc quyền đối với nội dung được đánh giá. Một số ví dụ thường thấy về những nội dung có thể không do cá nhân nào độc quyền sở hữu bao gồm:

  • nội dung kết hợp nhiều tác phẩm, giới thiệu các tác phẩm "đặc sắc nhất", tổng hợp và phối lại các tác phẩm khác
  • cảnh chơi trò chơi điện tử, hình ảnh phần mềm, đoạn giới thiệu
  • nhạc và video chưa được cấp phép
  • nhạc hoặc video đã được cấp phép, nhưng không có tính độc quyền
  • bản ghi âm hoặc ghi hình các màn trình diễn (bao gồm các chương trình ca nhạc, sự kiện, bài diễn văn, chương trình biểu diễn)

Nếu chủ sở hữu bản quyền được phép sử dụng Content ID, họ sẽ phải ký kết một thỏa thuận. Thỏa thuận này sẽ nêu rõ rằng chỉ những nội dung mà họ có quyền độc quyền mới có thể dùng để đối chiếu. Ngoài ra, họ cần cung cấp thông tin về những nơi mà họ có quyền sở hữu độc quyền, nếu không có quyền này trên toàn cầu.

Ngoài Content ID, chúng tôi còn cung cấp các công cụ khác để quản lý bản quyền, có thể sẽ phù hợp hơn với nhu cầu của từng chủ sở hữu bản quyền.

Các công cụ khác bao gồm:

  • Biểu mẫu web dùng để khiếu nại bản quyền
  • Chương trình xác minh nội dung (CVP)
  • Copyright Match Tool

Bạn có thể xem thêm thông tin về các lựa chọn này tại đây.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?