Điều kiện sử dụng Content ID

Để đủ điều kiện sử dụng Content ID, chủ sở hữu bản quyền cần phải đáp ứng nhiều tiêu chí. Các tiêu chí này bao gồm cả việc liệu nội dung của chủ sở hữu bản quyền đó có thể được xác nhận quyền sở hữu qua Content ID và qua nhu cầu mà họ đã thể hiện hay không. Chủ sở hữu bản quyền phải có khả năng cung cấp bằng chứng về nội dung có bản quyền và việc sở hữu các quyền độc quyền đối với nội dung này.

Content ID sẽ so khớp nội dung đối chiếu của người dùng với mỗi video tải lên YouTube. Chủ sở hữu bản quyền phải có các quyền độc quyền đối với nội dung được đánh giá. Một số ví dụ thường thấy về những nội dung có thể không do cá nhân nào độc quyền sở hữu bao gồm:

  • nội dung kết hợp nhiều tác phẩm, giới thiệu các tác phẩm "đặc sắc nhất", tổng hợp và phối lại các tác phẩm khác
  • cảnh chơi trò chơi điện tử, hình ảnh phần mềm, đoạn giới thiệu
  • nhạc và video chưa được cấp phép
  • nhạc hoặc video đã được cấp phép, nhưng không có tính độc quyền
  • bản ghi lại các phần biểu diễn/trình bày (bao gồm các chương trình ca nhạc, sự kiện, bài diễn văn, chương trình)

Nếu được chấp nhận sử dụng Content ID, chủ sở hữu bản quyền sẽ phải ký một thỏa thuận nêu rõ ràng rằng chỉ những nội dung mà họ có quyền độc quyền mới có thể dùng làm tệp đối chiếu. Ngoài ra, nếu không có quyền trên toàn cầu, họ cần cung cấp thông tin những nơi mà họ có quyền sở hữu độc quyền.

Ngoài Content ID, chúng tôi còn cung cấp các công cụ khác để quản lý bản quyền mà có thể phù hợp hơn với nhu cầu của từng chủ sở hữu bản quyền. Các công cụ khác bao gồm biểu mẫu web để khiếu nại bản quyền, Chương trình xác minh nội dung và Copyright Match Tool. Bạn có thể xem thêm thông tin về các lựa chọn này tại đây.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?