Kvalificerad för Content ID

Content ID-kvalificering baseras på en mängd olika kriterier. Bland annat huruvida Content ID-anspråk kan göras på upphovsrättsinnehavarens innehåll samt påvisat behov. Upphovsrättsinnehavare måste kunna tillhandahålla bevis för det upphovsrättsskyddade materialet som de har exklusiva rättigheter till.

Med innehållsidentifiering matchas en användares referensinnehåll mot varje överföring till YouTube. Upphovsrättsinnehavare måste ha exklusiva rättigheter till materialet som utvärderas. Det här är några vanliga exempel på objekt som kanske inte är exklusiva:

  • mashups, ”bäst av”, samlingar och remixer av andra verk
  • bilder från tv-spel eller programvara, trailrar
  • olicensierad musik och video
  • musik eller videor som licensierats, men utan exklusivitet
  • inspelningar av framträdanden (bland annat konserter, evenemang, tal, shower)

Om upphovsrättsinnehavare har blivit godkända för att använda Content ID måste de fylla i ett avtal där det står att endast innehåll som de har exklusiva rättigheter till kan användas som referens. De måste dessutom ange en geografisk plats för den exklusiva äganderätten, om denna inte gäller världen över.

Förutom Content ID erbjuder vi verktyg för upphovsrättshantering som kan tillgodose behoven hos upphovsrättsinnehavare. De andra verktygen är bland annat webbformuläret för upphovsrättsanspråk, CVP (Content Verification Program) och Copyright Match Tool. Mer information om dessa alternativ finns här.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?