Podmienky oprávnenosti pre Content ID

Oprávnenosť používať Content ID sa posudzuje na základe rôznych kritérií. Tieto kritériá zohľadňujú preukázateľné potreby daného vlastníka autorských práv a skutočnosť, či je možné jeho obsah nárokovať cez Content ID. Vlastníci autorských práv musia poskytnúť dôkaz o svojich výhradných právach na príslušný obsah chránený autorskými právami.

Content ID bude hľadať zhodu medzi vaším referenčným obsahom a každým nahraným obsahom na YouTube. Vlastníci autorských práv musia vlastniť výhradné práva na materiál, ktorý sa posudzuje. Bežné príklady položiek, ku ktorým jednotlivci nemusia mať výhradné práva, zahŕňajú:

  • ​skladby typu „mashup“ (spojenie dvoch pôvodných skladieb), výbery „toho najlepšieho“, kompilácie a remixy iných diel;
  • hranie videohry, softvérové grafiky, upútavky;
  • hudba a video bez licencie;
  • hudba alebo video, ktoré majú udelenú licenciu, no nie výhradnú;
  • nahrávky vystúpení (vrátane koncertov, podujatí, prejavov, výstav).

Ak bol vlastník autorských práv schválený na používanie systému Content ID, musí uzavrieť zmluvu. V tejto zmluve bude výslovne uvedené, že ako referenčné materiály môže používať iba obsah, na ktorý má výhradné práva. Musí tiež uviesť geografické oblasti výhradného vlastníctva, ak nie je celosvetové.

Okrem systému Content ID ponúkame aj ďalšie nástroje na správu obsahu, ktoré môžu lepšie vyhovovať potrebám vlastníka autorských práv.

Medzi tieto nástroje patria:

  • webový formulár sťažnosti na porušenie autorských práv,
  • Program overovania obsahu (CVP),
  • Copyright Match Tool.

Viac o týchto možnostiach nájdete tu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?