Splnenie podmienok pre systém Content ID

Oprávnenosť používať Content ID sa posudzuje na základe rôznych kritérií. Okrem iného sa zohľadňujú preukázateľné potreby daného vlastníka autorských práv a skutočnosť, či je možné jeho obsah nárokovať cez Content ID. Vlastníci autorských práv musia vedieť poskytnúť dôkaz o svojich výhradných právach na príslušný obsah chránený autorskými právami.

Content ID bude hľadať zhodu medzi referenčným obsahom používateľa a každým nahraným obsahom na YouTube. Vlastníci autorských práv musia vlastniť výhradné práva na materiál, ktorý sa posudzuje. Bežné príklady položiek, ku ktorým jednotlivci nemusia mať výhradné práva, zahŕňajú:

  • ​skladby typu „mashup“ (spojenie dvoch pôvodných skladieb), výbery „toho najlepšieho“, kompilácie a remixy iných diel;
  • hranie videohry, softvérové grafiky, upútavky;
  • hudba a video bez licencie;
  • hudba alebo video, ktoré majú udelenú licenciu, no nie výhradnú;
  • nahrávky vystúpení (vrátane koncertov, podujatí, prejavov, výstav).

Ak vlastník autorských práv dostane súhlas s používaním systému Content ID, musí uzavrieť dohodu, v ktorej sa výslovne uvádza, že ako referenčné materiály môže používať iba obsah, na ktorý má výhradné práva. Navyše musí uviesť geografické oblasti výhradného vlastníctva, ak nie je celosvetové.

Okrem systému Content ID ponúkame aj ďalšie nástroje na správu obsahu, ktoré môžu lepšie vyhovovať potrebám vlastníka autorských práv. Medzi tieto nástroje patrí webový formulár na podávanie sťažností na porušenie autorských práv, Program overovania obsahu a Copyright Match Tool. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete tu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?