Zakwalifikowanie do korzystania z systemu Content ID

Możliwość korzystania z systemu Content ID zależy od różnych kryteriów. Między innymi od tego, czy treści należące do właściciela praw autorskich mogą zostać objęte roszczeniem z systemu Content ID, a także od rzeczywistych potrzeb użytkownika. Właściciele praw autorskich muszą być w stanie udowodnić, że mają wyłączne prawa do treści chronionych prawem autorskim.

Program identyfikacji treści polega na porównywaniu każdego filmu przesyłanego do serwisu YouTube z materiałem wzorcowym dostarczonym przez użytkownika. Właściciele praw autorskich muszą mieć wyłączne prawa do ocenianych treści. Typowe przykłady materiałów, które mogą nie być wyłączną własnością jednej osoby, to:

  • mashupy, największe przeboje, składanki i remiksy innych dzieł;
  • nagrania z rozgrywki w grze, elementy wizualne oprogramowania, zwiastuny;
  • nielicencjonowana muzyka i obraz wideo;
  • muzyka lub obraz wideo, które są licencjonowane, ale bez wyłączności;
  • nagrania występów (w tym koncertów, wydarzeń, przemówień i pokazów).

W przypadku przyznania dostępu do systemu Content ID właściciel praw autorskich będzie zobowiązany podpisać umowę zawierającą wyraźną deklarację, że jako materiałów wzorcowych może używać tylko treści, do których posiada wyłączne prawa. Dodatkowo będzie miał obowiązek wskazania obszarów geograficznych, na których takie prawa posiada.

Oprócz systemu Content ID oferujemy też inne narzędzia do zarządzania prawami autorskimi, które mogą lepiej odpowiadać potrzebom właściciela praw autorskich. Te narzędzia to między innymi internetowy formularz do zgłaszania skarg dotyczących naruszenia praw autorskich, program weryfikacji treści i Copyright Match Tool. Więcej informacji na temat tych opcji można znaleźć tutaj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?