Atitiktis „Content ID“ reikalavimams

Tinkamumas naudoti „Content ID“ nustatomas pagal kelis kriterijus. Jie apima tai, ar į autorių teisių savininko turinį galima pareikšti teises per „Content ID“ ir ar jis išreiškia tokį poreikį. Autorių teisių savininkai turi pateikti įrodymus apie autorių teisių saugomą turinį, į kurį jie turi išskirtines teises.

„Content ID“ lygina naudotojo nuorodos turinį su kiekvienu įkėlimu į „YouTube“. Todėl autorių teisių savininkai turi turėti išskirtines teises į vertinamą medžiagą. Toliau pateikti įprasti elementų, į kuriuos asmenys gali neturėti išskirtinių teisių, pavyzdžiai:

  • ​hibridiniai kūriniai, geriausių kūrinių ir kiti rinkiniai bei kitų kūrėjų kūrinių naujos versijos;
  • vaizdo žaidimo eiga, programinės įrangos vaizdo medžiaga, anonsai;
  • nelicencijuoti muzikos ir vaizdo įrašai;
  • licencijuoti muzikos ar vaizdo kūriniai, į kuriuos asmenys neturi išskirtinių teisių;
  • pasirodymų (įskaitant koncertus, renginius, kalbas ir laidas) įrašai.

Jei autorių teisių savininkams leidžiama naudoti „Content ID“, jie turės sudaryti sutartį, kurioje aiškiai nurodoma, kad kaip nuoroda gali būti naudojamas tik tas turinys, į kurį jie turi išskirtines teises. Be to, jie turės pateikti išskirtinės nuosavybės teisės vietoves, jei nuosavybės teisė galioja ne visame pasaulyje.

Be „Content ID“ siūlome kitus autorių teisių valdymo įrankius, kurie gali geriau atitikti autorių teisių savininko poreikius. Šie įrankiai – skundo dėl autorių teisių žiniatinklio forma, Turinio patvirtinimo programa (TPP) ir „Copyright Match Tool“. Daugiau informacijos apie šias parinktis galite rasti čia.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?