Om du vill få de senaste uppdateringarna om våra riktlinjer för annonsvänligt innehåll kan du läsa våra inlägg i riktlinjerna för annonsvänligt innehåll i YouTubes hjälpcenter och prenumerera här.

Policyer för intäktsgenerering från YouTube-kanaler

10 mars 2022: Med anledning av den senaste avstängningen av Googles annonseringssystem i Ryssland pausar vi möjligheten att skapa nya ryska konton i AdSense, AdMob och Google Ad Manager. Vi pausar även annonsering för annonsörer baserade i Ryssland i Googles tjänster och nätverk i hela världen. Därför kan kreatörer i Ryssland för närvarande inte slutföra nya YPP-registreringar.

3 mars 2022: På grund av det pågående kriget i Ukraina pausar vi tillfälligt Google- och YouTube-annonser från att visas för användare i Ryssland. Vi pausar dessutom åtkomsten till alla funktioner för intäktsgenerering (som kanalmedlemskap, Super Chat, Super Stickers och profilprodukter) för tittare i Ryssland.Läs mer.

25 februari 2022: Med anledning av kriget i Ukraina pausar vi YouTubes intäktsgenerering för mediekanaler som är statligt finansierade av Ryska federationen. 

Vi fortsätter att aktivt övervaka situationen och göra justeringar efter behov.

Uppdaterades i januari 2022: Från och med februari omfattas intäktsgenerering från YouTube-kanaler av en ny kvalitetsprincip för barn- och familjevänligt innehåll.

Om du genererar intäkter på YouTube är det viktigt att din kanal följer YouTubes policyer för intäktsgenerering. De innefattar bland annat YouTubes riktlinjer för communityn, användarvillkor, upphovsrättspolicy och programpolicyer för Google AdSense. De gäller för alla som deltar i eller funderar på att gå med i YouTubes partnerprogram, eller alla som får Shorts-bonusar från YouTube Shorts Fund.  

Om du vill tjäna pengar på videor med annonser måste de också uppfylla våra riktlinjer för annonsvänligt innehåll.

Här är en snabb översikt över varje större policy. Policyerna används för att se om en kanal är lämplig för intäktsgenerering, så läs igenom dem noggrant. Våra granskare kontrollerar regelbundet om kanaler som genererar intäkter följer policyerna. Läs mer om hur vi ser till att våra policyer följs.

Det här tittar vi på när vi granskar din kanal

Våra granskare kontrollerar att det innehåll som representerar din kanal bäst stämmer överens med policyerna. Eftersom våra granskare inte kan se på alla videor fokuserar de kanske på kanalens

 • huvudtema
 • mest sedda videor
 • nyaste videor
 • största andel visningstid
 • videometadata (som titlar, miniatyrer och beskrivningar).

De här är bara några exempel på innehåll som våra granskare kan bedöma. Tänk på att våra granskare kan och får granska andra delar av din kanal för att se om den följer policyerna helt.

Följ YouTubes riktlinjer för communityn

Riktlinjerna bidrar till att göra YouTube till en bra community för tittare, kreatörer och annonsörer. Innehåll som bryter mot YouTubes riktlinjer för communityn är inte kvalificerat för intäktsgenerering och kommer att tas bort från YouTube.
Alla på YouTube måste följa riktlinjerna för communityn. Kreatörer som genererar intäkter på kanalen behöver känna till att riktlinjerna inte bara gäller enskilda videor utan hela kanalen. Härunder finns de riktlinjer för communityn som är mest relevanta för kanaler som redan kan generera intäkter och för de som vill:

Tänk på att allt innehåll du lägger upp måste följa våra riktlinjer för communityn.

Följ programpolicyerna för AdSense
Med AdSense kan YouTube-partner tjäna pengar på sina videor. Se till att du följer programpolicyerna för AdSense och YouTubes användarvillkor. Policyerna för AdSense-innehåll är omfattande och innefattar kvalitetsriktlinjerna i policyerna för webbansvariga/Search Console. Vi har markerat några av de mest relevanta policyerna för YouTube-kreatörer nedan.

Repetitivt innehåll

Med repetitivt innehåll menar vi kanaler med innehåll som hela tiden är så likt det andra att användare kan ha svårt att se skillnad på videorna på kanalen. Policyn baseras på Search Console-delen i programpolicyerna för AdSense. Vi har satt in den i ett sammanhang som är mer relevant för kreatörer.

Den här policyn gäller för hela kanalen. Med andra ord kan intäktsgenerering tas bort för hela kanalen om du har många videor som inte följer riktlinjerna.

Vad får man tjäna pengar på?

Den här policyn ser till att innehåll som genererar intäkter är lockande och intressant för tittarna. Med andra ord är det okej att tjäna pengar på en kanal med innehåll som den genomsnittlige tittaren tydligt kan se är olika i varje video. Vi vet att många kanaler skapar innehåll som följer ett visst mönster. Det viktiga är att innehållet i varje video är relativt varierat.

Några exempel på vad som är tillåtet att generera intäkter från: 

 • samma inledning och avslutning i dina videor, men huvudinnehållet är olika
 • liknande innehåll, där varje video tar upp olika delar av ämnet i fokus
 • korta klipp av liknande objekt som redigeras tillsammans, där du förklarar hur de hänger ihop

Innehåll som bryter mot riktlinjerna

De flesta tittare är på YouTube för att se spännande och intressanta videor. Då kan det vara frustrerande med kanaler som har många videor som liknar varandra. Det innebär att det inte är tillåtet att generera intäkter från videor med innehåll som är väldigt snarlikt. Kanalen får med andra ord inte bestå av innehåll som skapats eller producerats automatiskt med en enkel mall. 

Några exempel på vad som inte är tillåtet att generera intäkter från (listan är inte fullständig): 

 • innehåll som endast består av uppläsning av andras material, som texter från webbplatser eller nyhetssidor
 • låtar som har ändrats till en annan tonart eller takt, men som annars är identiska med originalet
 • snarlikt, repetitivt innehåll eller likgiltigt innehåll med lågt utbildningsvärde och få förklaringar
 • mallbaserat, massproducerat eller programgenererat innehåll
 • bildspel eller rullande text med mycket lite eller inget narrativt, kommenterande eller utbildande värde

Återanvänt innehåll

Med återanvänt innehåll avser vi kanaler som återanvänder någon annans innehåll utan att bidra med betydande originalkommentarer eller utbildningsvärde. Den här policyn har vi tagit från Search Console-delen i programpolicyerna för AdSense. Vi har satt in den i ett sammanhang som är mer relevant för kreatörer.

Den här policyn gäller för hela kanalen. Med andra ord kan intäktsgenerering tas bort för hela kanalen om du har många videor som inte följer riktlinjerna.

Vad får man tjäna pengar på?

Tanken med den här policyn är att se till att innehåll som genererar intäkter ska vara unikt och ge mervärde för tittarna. Om du ändrar innehåll som du inte har skapat själv på ett roligt eller genomtänkt sätt har du förändrat innehållet. Det är okej att lägga upp den här typen av innehåll på kanalen, men enskilda videor kan omfattas av andra policyer som upphovsrättspolicyn. Vi tillåter alltså återanvänt innehåll om tittarna kan se att originalvideon och din video skiljer sig på ett meningsfullt sätt.

Obs! De här exemplen bryter inte mot policyn för intäktsgenerering från återanvänt innehåll, men de kan fortfarande omfattas av andra policyer, bland annat upphovsrättspolicyn

 
Några exempel på vad som är tillåtet att generera intäkter från: 

 • klipp till en recension
 • en scen från en film där du har skrivit om dialogen och ändrat voiceovern
 • rörliga bilder från en idrottsturnering där du förklarar de knep eller den taktik en deltagare använde för att vinna
 • reaktionsvideor där du kommenterar originalvideon
 • redigerat videomaterial från andra kreatörer där du har lagt till en berättelse eller kommentar

Innehåll som bryter mot riktlinjerna

Att ta någon annans innehåll, göra väldigt små ändringar och säga att det är ens egna originalinnehåll bryter mot denna riktlinje. Den här policyn gäller även om du har fått upphovspersonens/kreatörens tillåtelse. Återanvänt innehåll faller under en annan policy än YouTubes upphovsrättspolicy. Det innebär att återanvänt innehåll inte baseras på upphovsrätt, behörighet eller tillåten användning. Det innebär att din kanal kan bryta mot riktlinjerna för återanvänt innehåll även om du kanske inte alltid får anspråk på ditt innehåll.

Fler exempel på vad som inte är tillåtet att generera intäkter från (listan är inte fullständig):

 • klipp med höjdpunkter från din favoritserie som du har klippt ihop men kommenterat väldigt lite eller inte alls
 • korta videor som du har sammanställt från andra sociala medier
 • samlingar med låtar från olika artister (även om du har fått deras tillåtelse)
 • innehåll som har laddats upp av andra kreatörer flera gånger
 • reklam för andras innehåll (även om du har deras tillstånd)
Kvalitetsprinciper för barn- och familjevänligt innehåll
Vårt mål är att ge barn och familjer en säker och givande upplevelse på YouTube och att hitta nya sätt att belöna kreatörer som bidrar med innehåll av hög kvalitet till plattformen.

Om din kanal har innehåll som är avsett för barn använder vi YouTubes kvalitetsprinciper för barn- och familjevänligt innehåll för att fastställa status för intäktsgenerering för innehållet.

Om en kanal bedöms ha tydligt fokus på innehåll med låg kvalitet som är avsett för barn kan den stängas av från YouTubes partnerprogram. Om en enskild video bryter mot kvalitetsprinciperna kanske den bara kan visa begränsade annonser, eller inga alls.

När du kontrollerar om ditt innehåll som är avsett för barn är av låg eller hög kvalitet är det viktigt med nyanser och sammanhang. Guider och exempel finns på sidan med rekommenderade metoder för barn- och familjevänligt innehåll.

Tillämpa kvalitetsprinciper för kvalificering för intäktsgenerering

Det finns flera principer om låg kvalitet som kan påverka en viss videos övergripande kvalitet. Vi överväger löpande varje princip som en faktor för kvalificering för intäktsgenerering. För närvarande vidtar vi åtgärder mot innehåll som bryter mot principerna om låg kvalitet för barn- och familjevänligt innehåll enligt nedan. Vi kan komma att utöka omfattningen till fler kvalitetsprinciper med tiden.

 • Uppmuntran till negativa beteenden eller attityder: Innehåll som uppmuntrar farliga aktiviteter, slöseri, mobbning, oärlighet eller respektlöshet gentemot andra (t.ex. farliga spratt, ohälsosamma matvanor).
 • Kommersiellt eller marknadsföringsinriktat innehåll: Innehåll som huvudsakligen fokuserar på köp av produkter eller marknadsföring av varumärken och logotyper (t.ex. leksaker eller mat). Det här innefattar även innehåll som fokuserar på överdriven konsumtion. Läs mer om alltför kommersiellt innehåll för YouTube Kids.

Kreatörernas ansvar

Framgången med din kanal och YouTubes partnerprogram är beroende av annonsörernas villighet att förknippa sina varumärken med YouTube-innehåll. Alla YouTube-kreatörers intäkter påverkas negativt när annonsörerna tappar förtroendet.
Vi tillåter inte skadliga beteenden som har en markant negativ effekt på communityn. Denna policy innebär att du ska visa respekt för dina tittare, andra kreatörer och våra annonsörer – både på och bortom YouTube.
Om du bryter mot den här policyn kan vi tillfälligt stänga av din intäktsgenerering eller säga upp dina konton.

Hur vi informerar om ändringar i policyn

YouTube arbetar kontinuerligt med att ändra och förbättra Tjänsten samt anpassa den till omvärlden. Vi kan behöva ändra villkoren eller policyerna som tillämpas när du använder Tjänsten, till exempel användarvillkoren, villkoren för YouTubes partnerprogram, våra policyer och andra avtalshandlingar. Detta gör vi för att spegla ändringar i Tjänsten eller av juridiska skäl eller säkerhetsskäl. 

Vi meddelar dig skriftligen när vi gör ändringar som kan påverka dig. Om du inte samtycker till de ändrade villkoren kan du sluta använda den aktuella funktionen eller säga upp ditt avtal med oss. 

För att hjälpa dig att hålla koll på våra policyer har vi en permanent logg med uppdateringar. Se ändringsloggen här.

Så här ser vi till att YouTubes policyer för intäktsgenerering följs

Alla som tjänar pengar på YouTube måste följa YouTubes policyer för intäktsgenerering på kanaler. Om du bryter mot någon av dessa policyer kan YouTube vidta åtgärderna nedan.

Inaktivera annonser för ditt innehåll.

Som deltagare i YouTubes partnerprogram har du möjlighet att aktivera annonser för videor som uppfyller våra riktlinjer för annonsvänligt innehåll. Om dina videor inte uppfyller våra riktlinjer för annonsvänligt innehåll eller om de bryter mot andra policyer, till exempel våra riktlinjer för åldersgränser eller upphovsrätt, kan vi inaktivera annonser för ditt innehåll.

Översikt över ikoner för intäktsgenerering i YouTube Studio kan du läsa mer om varför innehåll kanske inte är kvalificerat för intäktsgenerering.

Stänga av ditt medlemskap i YouTubes partnerprogram.

Överträdelser av policyerna för intäktsgenerering på YouTube-kanaler kan leda till att intäktsgenerering stängs av eller inaktiveras permanent för alla eller vissa av dina konton. Om det har fastställts att din kanal inte längre är kvalificerad för intäktsgenerering kan kanalen förlora åtkomst till alla verktyg och funktioner för intäktsgenerering som hör till YouTubes partnerprogram.

Se Intäktsgenerering är inaktiverat för min kanal om du vill veta mer om avstängning, till exempel felsökningstips och information om hur du ansöker för att gå med i programmet igen.

Din YouTube-kanal stängs av eller sägs upp.

Under särskilda omständigheter kan vi behöva säga upp en kanal eller ett konto, eller inaktivera en användares åtkomst till Tjänsten för att skydda plattformens integritet eller skydda våra användare från skada. Här kan du läsa mer om avstängning av kanal och inaktiverat Google-konto, till exempel vad du kan göra om du tror att din kanal eller ditt konto har sagts upp av misstag.

Hur vi informerar om åtgärder som påverkar din intäktsgenerering

Vi informerar dig skriftligen via e-post eller via en produkt om vi behöver tillämpa våra policyer. Vi informerar också om vilka alternativ du har. 

Hur du får hjälp med problem som påverkar dig

Om du deltar i YouTubes partnerprogram kan du kontakta vårt supportteam för kreatörer. 

Vi kan hjälpa dig både med specifika problem och med hur du som kreatör kan använda YouTube på bästa sätt, till exempel hur du kan

 • optimera din YouTube-användning
 • få tips om teknik och tjänster på YouTube
 • ta reda på hur du hanterar våra riktlinjer för policyer och upphovsrätt
 • få svar på frågor om konto- och kanalhantering
 • lösa problem som gäller Content ID och rättighetshantering
 • felsöka och åtgärda fel eller problem med ditt konto.

Här får du mer information om hur du kontaktar vårt supportteam för kreatörer och hur du får hjälp som YouTube-kreatör.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
59
false