YouTubes policyer för intäktsgenerering

Uppdaterades i september 2019: Vi har nyligen ändrat namnet ”Policyer för YouTubes partnerprogram” till ”YouTubes policyer för intäktsgenerering”. Vi har inte ändrat policyerna eller hur vi upprätthåller dem. 

Om du deltar i YouTubes partnerprogram är det viktigt att du följer YouTubes policyer för intäktsgenerering, som innefattar YouTubes riktlinjer för communityn, användarvillkoren och programpolicyerna för Google AdSense. Policyerna gäller alla i YouTubes partnerprogram. Om du vill tjäna pengar på videor med annonser måste de också uppfylla våra riktlinjer för annonsvänligt innehåll.

Om du bryter mot någon av dessa policyer kan YouTube vidta några eller alla följande åtgärder:

 • Annonser inaktiveras för ditt innehåll.
 • Ditt AdSense-konto inaktiveras.
 • Ditt deltagande i YouTubes partnerprogram avbryts.
 • Din YouTube-kanal stängs av eller sägs upp.

Här är en snabb översikt över varje större policy. Se till att du läser varje policy noggrant.

Följ YouTubes riktlinjer för communityn

Riktlinjerna bidrar till att göra YouTube till en bra mötesplats för användare och annonsörer. Innehåll som bryter mot YouTubes riktlinjer för communityn är inte kvalificerat för intäktsgenerering och kommer att tas bort från YouTube. Innehåll som inte är lämpligt för alla målgrupper kan åldersbegränsas. Dessutom kan din YouTube-kanal få varningar, och vid upprepade överträdelser kan ditt deltagande i YouTubes partnerprogram stängas av och/eller din YouTube-kanal sägas upp.

Exempel på innehåll som bryter mot YouTubes riktlinjer för communityn:

Dessa riktlinjer gäller för allt du lägger ut på YouTube, inklusive men inte begränsat till miniatyrbilder till videor, titlar, externa länkar och taggar.

Läs mer i vårt Policy- och säkerhetscenter.

Se till att du har kommersiella användningsrättigheter till ditt innehåll

Det är viktigt att du har rättigheterna till att använda allt innehåll kommersiellt innan du använder det för intäktsgenerering på YouTube. Om du kontinuerligt skickar in okvalificerade videor kan du stängas av från YouTubes partnerprogram.

Här är några av de viktigaste policyerna för intäktsgenerering som gäller upphovsrätt:

 • Ägande av rättigheter för kommersiell användning: Se till att du har alla rättigheter till det innehåll du försöker tjäna pengar på. Detta inkluderar rättigheterna till alla ljud- och videoelement.
 • Ha koll på dina rättigheter: Om du har med innehåll från tredje part i en video du försöker tjäna pengar ser du till att du förstår dina rättigheter som beviljats enligt licensen.
 • Tjäna pengar på innehåll från tredje part: Se till att du lägger till mervärde för det tredjepartsinnehåll som du tjänar pengar på och att ditt innehåll har betydande originalkommentarer, utbildningsvärde eller ett personligt anpassat budskap.
  • Obs! Det kan hända att du inte kan tjäna pengar på tredjepartsinnehåll om det finns ett giltigt Content ID-krav på det.

Tänk på att innehållet även måste uppfylla riktlinjerna för kvalitet för AdSense-innehåll om du vill tjäna pengar på det.

De här riktlinjerna tillhandahålls endast i utbildningssyfte och utgör inte någon juridisk rådgivning. Kontakta en advokat eller ett juridiskt ombud om du behöver juridisk rådgivning.

Mer information om upphovsrätt och tillåten användning finns i vårt Upphovsrättscenter.

Följ AdSense-programpolicyn och YouTubes användarvillkor

Med AdSense kan YouTube-partner tjäna pengar på sina videor. Se till att du följer programpolicyerna för AdSense och YouTubes användarvillkor.

Överträdande av dessa policyer kan leda till att dina videor tas bort, ditt AdSense-konto inaktiveras, din kanal stängs av från YouTubes partnerprogram och/eller att din YouTube-kanal avslutas.

Riktlinjer för innehållskvalitet

Policyerna för AdSense-innehåll är omfattande och innefattar kvalitetsriktlinjer för webbansvariga och Search Console-policyer. Vi har markerat några av de mest relevanta policyerna för YouTube-innehållsskapare nedan.

Påminnelse: Dessa riktlinjer gäller för din kanal i sin helhet. Om vi upptäcker att en kanal lägger upp innehåll som inte uppfyller våra riktlinjer kan den bli avstängd från partnerprogrammet.

Se till att innehållet lägger till mervärde och är unikt och relevant. Vi har tagit med några exempel på innehåll som inte uppfyller dessa standarder, vilket innebär att det inte kan intäktsgenereras. Listan är inte fullständig.

 • Återanvänt innehåll. Det här är innehåll som inte innehåller betydande originalkommentarer eller utbildningsvärde. Det kan även innebära att vi har identifierat att stora delar av din kanal antingen helt matchar annat innehåll eller är märkbart likt. Några exempel:
  • tredjepartsvideor som sammanfogats med minimala eller inga ändringar
  • tredjepartsinnehåll som kompilerats utan en övergripande berättelse
  • innehåll som har laddats upp någon annanstans först
  • innehåll som har laddats upp många gånger av flera användare
 • Repetitivt innehåll. Det här är innehåll som ser massproducerat ut för att öka antalet visningar utan att ge något större utbildningsvärde eller annat värde. Några exempel:
  • innehåll från tredje part eller nonsensinnehåll uppläst av en syntetisk röst
  • innehåll på en kanal med minimala ändringar i videorna
  • repetitivt eller likgiltigt innehåll utan ytterligare utbildningsvärde, kommentering eller förklaring
  • innehåll som har massproducerats eller genererats programmatiskt
  • bildspel eller rullande text med mycket lite eller inget ytterligare narrativt, kommenterande eller utbildande värde

Obs! Du kan eventuellt tjäna pengar på tredjepartsinnehåll om du har kommersiella användningsrättigheter för det innehållet och bidrar till värdet av det innehållet på något sätt. Det kan inkludera, men är inte begränsat till, högkvalitativ redigering, tillagda kommentarer eller en berättelse.

Annonsöverträdelser

Exempel på annonsöverträdelser:

 • Klicka på egna annonser oavsett anledning.
 • Uppmuntra andra att klicka på dina annonser.
 • Använda bedrägliga implementeringsmetoder för att få fler klick.

Använda webbplatser och verktyg från tredje part

Exempel på missbruk av webbplatser och verktyg från tredje part:

 • Använda eller driftsätta webbplatser eller verktyg från tredje part för att på ett falskt eller manuellt sätt generera prenumeranter eller visningar.
 • Bädda in annonser, sponsring eller kampanjer från tredje part, som placeras över eller i ditt videoinnehåll.
 • Sälja din YouTube-kanal och/eller partnerkanal via tredjepartswebbplatser i syfte att tjäna pengar.
 • Manipulera eller uppmuntra andra att gilla eller favoritmarkera videor.
Innehållsskaparens inflytande på YouTube

Framgången med YouTubes partnerprogram är beroende av annonsörernas villighet att förknippa sina varumärken med YouTube-innehåll, och alla YouTube-innehållsskapares intäkter påverkas negativt när annonsörerna tappar förtroendet. 

Vi tillåter inte skadliga beteenden som har en markant negativ effekt på communityn. Denna policy innebär att du ska visa respekt för dina tittare, andra innehållsskapare och våra annonsörer – både på och bortom YouTube.

Om du bryter mot denna policy kan vi vidta åtgärder som kan innebära allt från att tillfälligt stänga av din intäktsgenerering till att säga upp dina konton.

Läs mer om Innehållsskaparens inflytande på YouTube

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?