Policyer för intäktsgenerering från YouTube-kanaler

Uppdaterad i januari 2020: Vi har inte ändrat något i policyerna eller hur vi tillämpar dem i samband med den här artikeluppdateringen
Vi har uppdaterat den här artikeln för att göra den tydligare och för att ge mer information om våra policyer för intäktsgenerering från kanaler. Om du vill gå med i eller fortsätta delta i YouTubes partnerprogram måste du följa de här policyerna. 
 
Policyerna i den här artikeln gäller för hela kanalen och inte bara för enskilda videor. Ta en titt i våra riktlinjer för annonsvänligt innehåll om du vill veta mer om när du kan och inte kan aktivera annonser för enskilda videor. 

Om du genererar intäkter på YouTube är det viktigt att din kanal följer YouTubes policyer för intäktsgenerering, som består av bland annat YouTubes riktlinjer för communityn, användarvillkor, upphovsrättspolicy och programpolicyer för Google AdSense. Policyerna gäller för alla som deltar i eller funderar på att gå med i YouTubes partnerprogram. Läs mer om varför vi har policyer för intäktsgenerering från kanaler.

Om du vill tjäna pengar på videor med annonser måste de också uppfylla våra riktlinjer för annonsvänligt innehåll.

Här är en snabb översikt över varje större policy. Policyerna används för att se om en kanal är lämplig för intäktsgenerering, så läs igenom dem noggrant. Våra granskare kontrollerar regelbundet om kanaler som genererar intäkter följer policyerna. Läs mer om hur vi ser till att våra policyer följs.

Det här tittar vi på när vi granskar din kanal

Våra granskare kontrollerar att det innehåll som representerar din kanal bäst stämmer överens med policyerna. Eftersom våra granskare inte kan se på alla videor fokuserar de kanske på kanalens:

 • huvudtema
 • mest sedda videor
 • nyaste videor
 • största andel visningstid
 • videometadata (som titlar, miniatyrer och beskrivningar)

De här är bara några exempel på innehåll som våra granskare kan bedöma. Tänk på att våra granskare kan och får granska andra delar av din kanal för att se om den följer policyerna helt. 

Följ YouTubes riktlinjer för communityn

Riktlinjerna bidrar till att göra YouTube till en bra mötesplats för tittare, innehållsskapare och annonsörer. Innehåll som bryter mot YouTubes riktlinjer för communityn är inte kvalificerat för intäktsgenerering och kommer att tas bort från YouTube.
Alla på YouTube måste följa riktlinjerna för communityn. Innehållsskapare som genererar intäkter på kanalen behöver känna till att riktlinjerna inte bara gäller enskilda videor utan hela kanalen. Härunder finns de riktlinjer för communityn som är mest relevanta för kanaler som redan kan generera intäkter och för de som vill: 

Tänk på att allt innehåll du lägger upp måste följa våra riktlinjer för communityn.

Följ programpolicyerna för AdSense
Med AdSense kan YouTube-partner tjäna pengar på sina videor. Se till att du följer programpolicyerna för AdSense och YouTubes användarvillkor. Policyerna för AdSense-innehåll är omfattande och innefattar kvalitetsriktlinjerna i policyerna för webbansvariga/Search Console. Vi har markerat några av de mest relevanta policyerna för YouTube-innehållsskapare nedan.

Repetitivt innehåll

Med repetitivt innehåll menar vi kanaler med innehåll som hela tiden är så likt det andra att användare kan ha svårt att se skillnad på videorna på kanalen. Policyn baseras på Search Console-delen i programpolicyerna för AdSense. Vi har satt in den i ett sammanhang som är mer relevant för innehållsskapare.

Den här policyn gäller för hela kanalen. Med andra ord kan intäktsgenerering tas bort för hela kanalen om du har många videor som inte följer riktlinjerna.

Vad får man tjäna pengar på?

Den här policyn ser till att innehåll som genererar intäkter är lockande och intressant för tittarna. Med andra ord är det oftast okej att tjäna pengar på en kanal med innehåll som den genomsnittlige tittaren tydligt kan se är olika i varje video. Vi vet att många kanaler skapar innehåll som följer ett visst mönster. Det viktiga är att innehållet i varje video är relativt varierat.

Några exempel på vad som är tillåtet att generera intäkter från: 

 • samma inledning och avslutning i dina videor, men huvudinnehållet är olika
 • liknande innehåll, där varje video tar upp egenskaperna hos karaktären
 • korta klipp av liknande objekt som redigeras tillsammans, där du förklarar hur de hänger ihop.

Innehåll som bryter mot riktlinjerna

De flesta tittare är på YouTube för att se spännande och intressanta videor. Då kan det vara frustrerande med kanaler som har många videor som liknar varandra. Det innebär att det inte är tillåtet att generera intäkter från videor med innehåll som är väldigt snarlikt. Kanalen får med andra ord inte bestå av innehåll som skapats eller producerats automatiskt med en enkel mall. 

Några exempel på vad som inte är tillåtet att generera intäkter från (listan är inte fullständig): 

 • innehåll som endast består av uppläsning av andras material, som texter från webbplatser eller nyhetssidor
 • låtar som har ändrats till en annan tonart eller takt, men som annars är identiska med originalet.
 • snarlikt, repetitivt innehåll eller likgiltigt innehåll med lågt utbildningsvärde och få kommentarer eller förklaringar
 • mallbaserat, massproducerat eller programgenererat innehåll
 • bildspel eller rullande text med mycket lite eller inget narrativt, kommenterande eller utbildande värde

Återanvänt innehåll

Med återanvänt innehåll avser vi kanaler som återanvänder någon annans innehåll utan att bidra med betydande originalkommentarer eller utbildningsvärde. Den här policyn har vi tagit från Search Console-delen i programpolicyerna för AdSense. Vi har satt in den i ett sammanhang som är mer relevant för innehållsskapare.

Den här policyn gäller för hela kanalen. Med andra ord kan intäktsgenerering tas bort för hela kanalen om du har många videor som inte följer riktlinjerna.

Vad får man tjäna pengar på?

Tanken med den här policyn är att se till att innehåll som genererar intäkter ska vara unikt och ge mervärde för tittarna. Om du ändrar innehåll som du inte har skapat själv på ett roligt eller genomtänkt sätt har du förändrat innehållet. Det är oftast okej att lägga upp den här typen av innehåll på kanalen, men enskilda videor kan omfattas av andra policyer som upphovsrättspolicyn. Vi tillåter alltså återanvänt innehåll om tittarna kan se att originalvideon och din video skiljer sig på ett meningsfullt sätt.

Obs! De här exemplen bryter inte mot policyn för intäktsgenerering från återanvänt innehåll, men de kan fortfarande omfattas av andra policyer, bland annat upphovsrättspolicyn

 
Några exempel på vad som är tillåtet att generera intäkter från: 

 • klipp till en recension
 • en scen från en film där du har skrivit om dialogen och ändrat voiceovern
 • uppspelningar från en idrottsturnering där du förklarar de särskilda knep en konkurrent använde för att vinna (eller som hen inte lyckades med)
 • reaktionsvideor där du kommenterar originalvideon
 • redigerat videomaterial från andra innehållsskapare där du har lagt till en berättelse eller kommentar

Innehåll som bryter mot riktlinjerna

Att ta någon annans innehåll, göra väldigt små ändringar och säga att det är ens egna originalinnehåll bryter mot denna riktlinje. Den här policyn gäller även om du har fått upphovsmannens tillåtelse. Återanvänt innehåll faller under en annan policy än YouTubes upphovsrättspolicy. Det innebär att återanvänt innehåll inte baseras på upphovsrätt, behörighet eller tillåten användning. Det innebär att din kanal kan bryta mot riktlinjerna för återvänt innehåll även om du kanske inte alltid får anspråk på ditt innehåll.

Fler exempel på vad som inte är tillåtet att generera intäkter från (listan är inte fullständig):

 • klipp med höjdpunkter från din favoritserie som du har klippt ihop men kommenterat väldigt lite eller inte alls
 • korta videor som du har sammanställt från andra sociala medier
 • samlingar med låtar från olika artister (även om du har fått deras tillåtelse)
 • innehåll som har laddats upp av andra innehållsskapare flera gånger
 • reklam för andras innehåll (även om du har behörighet)

Innehållsskaparens inflytande på YouTube

Framgången med din kanal och YouTubes partnerprogram är beroende av annonsörernas villighet att förknippa sina varumärken med YouTube-innehåll, och alla YouTube-innehållsskapares intäkter påverkas negativt när annonsörerna tappar förtroendet. 
Vi tillåter inte skadliga beteenden som har en markant negativ effekt på communityn. Denna policy innebär att du ska visa respekt för dina tittare, andra innehållsskapare och våra annonsörer – både på och bortom YouTube.
Om du bryter mot denna policy kan vi vidta åtgärder som kan innebära allt från att tillfälligt stänga av din intäktsgenerering till att säga upp dina konton.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?