YouTube-kanavan kaupallistamiskäytännöt

Päivitetty tammikuussa 2020: Artikkelipäivityksestä ei aiheudu muutoksia käytäntöihimme tai niiden täytäntöönpanoon
Päivitimme artikkelia, jotta se olisi selkeämpi ja jotta siitä saisi enemmän tietoa kanavien kaupallistamiskäytännöistä. Jos haluat liittyä YouTube-kumppaniohjelmaan tai pysyä mukana siinä, sinun on noudatettava näitä käytäntöjä. 
 
Tässä artikkelissa kuvatut käytännöt koskevat koko kanavaasi, eivät vain yksittäisiä videoita. Mainostettavan sisällön luomista koskevissa ohjeissa kerrotaan, milloin voit ottaa mainokset käyttöön yksittäisten videoiden kohdalla. 

Jos käytät kaupallistamista YouTubessa, kanavasi täytyy noudattaa YouTuben kaupallistamiskäytäntöjä. Niihin kuuluvat myös yhteisön säännöt, YouTuben käyttöehdot, tekijänoikeuksia koskevat ehdot ja Google AdSense ‑ohjelmakäytännöt. Nämä käytännöt koskevat kaikkia, jotka kuuluvat tai aikovat liittyä YouTube-kumppaniohjelmaan. Lue kanavan kaupallistamiskäytäntöjen tarkoituksesta.

Jos haluat kaupallistaa videoitasi ja esittää niissä mainoksia, videoiden on oltava myös mainostettavan sisällön luomista koskevien ohjeiden mukaisia.

Alle on koottu lyhyet yleiskatsaukset tärkeimmistä käytännöistä. Tutustuthan käytäntöihin huolellisesti, sillä niiden mukaan tarkistetaan, sopiiko kanava kaupallistamiseen. Tarkistamme säännöllisesti, noudattavatko sisältöään kaupallistavat kanavat näitä käytäntöjä. Lue käytäntöjen täytäntöönpanosta.

Nämä asiat varmistamme kanavasi tarkistuksen yhteydessä

Tarkistamme, että kanavaasi parhaiten edustava sisältö on käytäntöjemme mukaista. Koska emme pysty tarkistamaan jokaista videota, saatamme keskittyä kanavan

 • pääteemaan
 • katselluimpiin videoihin
 • uusimpiin videoihin
 • sisältöön, jonka katseluaika on pisin
 • videoiden sisällönkuvaustietoihin (kuten nimiin, pikkukuviin ja kuvauksiin).

Nämä ovat vain esimerkkejä siitä, mitä tarkastajamme saattavat arvioida. Huomaathan, että saatamme tarkistaa kanavasi myös muilta osin, jotta näemme, onko se täysin käytäntöjemme mukainen. 

YouTuben yhteisön sääntöjen noudattaminen

Nämä ohjeet auttavat pitämään YouTuben niin katsojien, sisällöntuottajien kuin mainostajienkin kannalta hyvänä yhteisönä. YouTuben yhteisön sääntöjä rikkovaa sisältöä ei voi kaupallistaa, ja se poistetaan YouTubesta.
Kaikkien YouTuben käyttäjien on noudatettava yhteisön sääntöjä. Kaupallistavien sisällöntuottajien kannattaa pitää mielessä, että ohjeet koskevat koko kanavaa, eivät pelkästään yksittäisiä videoita. Etenkin seuraavat yhteisön säännöt ovat olennaisia kanaville, jotka voivat tai haluavat hyödyntää kaupallistamista: 

Muistathan, että kaiken julkaisemasi sisällön täytyy olla kaikkien yhteisön sääntöjen mukaista.

AdSense-ohjelmakäytäntöjen noudattaminen
AdSensen avulla YouTube-kumppanit voivat ansaita rahaa kaupallistamalla videoitaan. Muistathan noudattaa AdSense-ohjelmakäytäntöjä ja YouTuben käyttöehtoja. AdSensen sisältökäytännöt ovat laajat, ja niihin kuuluvat myös verkkovastaavan / Search Consolen käytäntöjen laatusäännöt. Alle on koottu joitakin YouTube-sisällöntuottajille olennaisimpia käytäntöjä.

Toisteinen sisältö

Toisteinen sisältö koskee kanavia, joiden sisältö on niin samanlaista, että katsojien voi olla vaikeaa erottaa kanavan videoita toisistaan. Tämä käytäntö perustuu AdSense-ohjelmakäytäntöjen Search Console ‑osioon. Olemme tehneet asiayhteydestä YouTuben sisällöntuottajille entistä olennaisemman.

Nämä käytännöt koskevat koko kanavaasi. Jos sinulla on useita ohjeiden vastaisia videoita, kaupallistaminen voidaan estää koko kanavalla.

Mitä on sallittua kaupallistaa?

Näiden käytäntöjen avulla pyritään varmistamaan, että kaupallistettu sisältö on kiinnostavaa katsoa. Jos kanavasi videot siis erottuvat toisistaan keskivertokatsojan näkökulmasta, sisällön kaupallistaminen on yleensä hyväksyttävää. Tiedämme, että monien kanavien tuottama sisältö noudattaa samaa kaavaa. On kuitenkin tärkeää, että videot ovat verrattain erilaisia suhteessa toisiinsa.

Esimerkkejä kaupallistettavaksi hyväksyttävästä sisällöstä: 

 • Videoissa on samat alku- ja loppuosiot, mutta ne ovat muuten erilaisia.
 • Samanlainen sisältö, jonka kullakin videolla puhutaan käsiteltävän aiheen eri näkökohdista.
 • Samanlaisia esineitä sisältävät, lyhyet, yhteen liitetyt videopätkät, joissa selitetään, miten esineet liittyvät toisiinsa.

Näiden ohjeiden vastainen sisältö

Jos kanavan kaikki sisältö on hyvin samankaltaista, katsojat saattavat turhautua, sillä he haluavat nähdä YouTubessa kiinnostavia videoita. Siksi kanavat, joiden videot poikkeavat toisistaan vain hieman, eivät saa kaupallistaa sisältöä. Kanavasi sisältöä ei siis saa luoda automaattisesti eikä tuottaa mallipohjan avulla. 

Esimerkkejä sisällöstä, jota ei hyväksytä kaupallistettavaksi: 

 • Sisältö, jossa vain luetaan muiden tuottamaa materiaalia, kuten verkkosivustojen tai uutisvirtojen tekstiä
 • Muuten täysin alkuperäistä vastaavat kappaleet, joiden sävelkorkeutta tai nopeutta on muutettu
 • Samankaltainen ja toisteinen sisältö tai yksitoikkoinen sisältö, jolla ei ole juuri opetuksellista, tarinallista tai kommentointiin perustuvaa arvoa
 • Malliin pohjautuva, massatuotettu tai ohjelmalla tuotettu sisältö
 • Diasarjat tai rullaava teksti, jossa on vain vähän tai ei lainkaan kerrontaa, kommentteja tai opetuksellista arvoa

Uudelleenkäytetty sisältö

Uudelleenkäytetyllä sisällöllä tarkoitetaan kanavia, jotka hyödyntävät muiden sisällöntuottajien sisältöä lisäämättä siihen merkittävästi omia kommenttejaan tai parantamatta sen opetuksellista arvoa. Tämä käytäntö perustuu AdSense-ohjelmakäytäntöjen Search Console ‑osioon. Olemme tehneet asiayhteydestä YouTuben sisällöntuottajille entistä olennaisemman.

Nämä käytännöt koskevat koko kanavaasi. Jos sinulla on useita ohjeiden vastaisia videoita, kaupallistaminen voidaan estää koko kanavalla.

Mitä on sallittua kaupallistaa?

Näiden käytäntöjen tarkoitus on varmistaa, että kaupallistamme sisältöä, josta on hyötyä katsojille. Jos teet jonkun muun luomasta sisällöstä hauskaa tai syvällistä, olet muokannut sitä jollain tavalla. Yleensä tällaisen sisällön näyttäminen kanavallasi on hyväksyttävää, mutta videoihin saatetaan soveltaa tekijänoikeuksia tai muita käytäntöjä. Sallimme siis sisällön uudelleenkäyttämisen, jos ero alkuperäisen videon ja sinun videosi välillä on katsojille selkeä.

Huom. Vaikka nämä esimerkit eivät ole uudelleenkäytetyn sisällön kaupallistamiskäytäntöjen vastaisia, niihin sovelletaan silti tekijänoikeuskäytäntöjä ja muita käytäntöjä. 

 
Esimerkkejä siitä, millaisen sisällön kaupallistaminen on sallittua: 

 • Klippien käyttö kriittiseen arvosteluun
 • Elokuvakohtaus, jonka dialogia ja puhetta olet muokannut
 • Urheilukilpailun video, jolla selität, miksi kilpailija pärjäsi (tai ei pärjännyt) hyvin
 • Reaktiovideo, jolla kommentoit alkuperäistä videota
 • Muiden sisällöntuottajien alkujaan tuottaman otoksen muokkaus, kuten juonenkäänteen tai kommenttiraidan lisääminen

Näiden ohjeiden vastainen sisältö

Jos muokkaat jonkun muun sisältöä vain hieman ja väität lopputulosta sitten omaksi tuotokseksesi, rikot näitä ohjeita. Tämä käytäntö on voimassa, vaikka olisit saanut luvan alkuperäiseltä sisällöntuottajalta. Uudelleenkäytetty sisältö ei liity YouTuben tekijänoikeuksien täytäntöönpanoon eli se ei perustu tekijänoikeuksiin, lupiin tai kohtuulliseen käyttöön. Joissakin tapauksissa tämä ohje voi tarkoittaa, että sisältöösi ei kohdisteta vaatimuksia, mutta kanavasi saattaa silti rikkoa uudelleenkäytettyä sisältöä koskevia ohjeita.

Lisää esimerkkejä sisällöstä, jonka kaupallistaminen ei ole sallittua:

 • TV-sarjoista otetut, yhteen liitetyt pätkät, joissa on vain vähän tai ei lainkaan kerrontaa
 • Lyhyet videot, jotka olet koonnut muiden sosiaalisen median sivustojen sisällöstä
 • Eri artistien kappaleiden kokoelmat (vaikka sinulla olisi artistien lupa)
 • Sisältö, jota muut sisällöntuottajat ovat ladanneet useita kertoja
 • Muiden ihmisten sisältöä mainostava sisältö (vaikka sinulla olisi lupa)

Sisällöntuottajan vaikutusvalta YouTubessa

Oman kanavasi ja YouTube-kumppaniohjelman menestys riippuu mainostajien halusta liittää brändinsä YouTube-sisältöön, ja mainostajien luottamuksen menetys pienentää kaikkien sisällöntuottajien tuloja. 
Emme salli törkeää käytöstä, jolla on merkittävä negatiivinen vaikutus koko yhteisöön. Tämä käytäntö tarkoittaa, että sinun on suhtauduttava kunnioittavasti katsojiin, muihin sisällöntuottajiin ja mainostajiin sekä YouTubessa että sen ulkopuolella.
Jos rikot tätä käytäntöä, voimme ryhtyä erilaisiin toimenpiteisiin kaupallistamisen estämisestä tiliesi sulkemiseen.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?