YouTuben kaupallistamiskäytännöt

Päivitetty syyskuussa 2019: Muutimme nimen YouTube-kumppaniohjelman käytännöistä YouTuben kaupallistamiskäytännöiksi. Käytäntöjen sisältöön ja soveltamiseen ei tehty muutoksia. 

YouTube-kumppaniohjelmassa mukana olevien on tärkeää noudattaa YouTuben kaupallistamiskäytäntöjä, joihin kuuluvat YouTuben yhteisön säännöt, käyttöehdot ja Google AdSensen ohjelmasäännöt. Nämä käytännöt koskevat kaikkia YouTube-kumppaniohjelman osallistujia. Jos haluat kaupallistaa videosi ja esittää niissä mainoksia, videoiden on oltava myös mainostajille sopivan sisällön vaatimusten mukaisia.

Jos sisältösi rikkoo näitä vaatimuksia, YouTube voi ryhtyä mihin tahansa seuraavista toimenpiteistä:

 • poistaa mainokset käytöstä sisällössäsi
 • poistaa AdSense-tilisi käytöstä
 • jäädyttää YouTube-kumppaniohjelmaan osallistumisesi
 • jäädyttää tai jopa sulkea YouTube-kanavasi.

Alle on koottu lyhyet yleiskatsaukset tärkeimmistä käytännöistä. Lue ne huolella.

Noudata YouTuben yhteisön sääntöjä

Nämä säännöt auttavat pitämään YouTuben viihtyisänä yhteisönä käyttäjille ja mainostajille. YouTuben yhteisön sääntöjä rikkovaa sisältöä ei voi kaupallistaa, ja se poistetaan YouTubesta. Jos sisältö ei sovellu kaikenikäisille, sille voidaan määrittää ikärajoitus. Lisäksi YouTube-kanavalle voidaan antaa varoituksia. Toistuvat rikkeet voivat johtaa YouTube-kumppaniohjelmaan osallistumisen jäädyttämiseen ja/tai YouTube-kanavan sulkemiseen.

Esimerkkejä YouTuben yhteisön sääntöjä rikkovasta sisällöstä:

Nämä säännöt koskevat kaikkea YouTubeen postattua sisältöä, kuten videoiden pikkukuvia, nimiä, ulkoisia linkkejä ja tageja.

Lisätietoja on tietosuoja- ja turvallisuuskeskuksessamme.

Varmista, että sinulla on tarvittavat kaupalliset oikeudet sisältöösi

Jos haluat kaupallistaa sisältöä YouTubessa, tarvitset sisältöön kaupallisen käytön oikeudet. Jos julkaiset toistuvasti ehtoja rikkovia videoita, osallistumisesi YouTube-kumppaniohjelmaan voidaan jäädyttää.

Tässä on muutamia tärkeitä tekijänoikeuksiin liittyviä kaupallistamiskäytäntöjä:

 • Kaupalliset käyttöoikeudet: Varmista, että omistat kaikki kaupallistettavan sisällön oikeudet. Tämä koskee videon kaikkia ääni- ja kuvaelementtejä.
 • Oikeuksien ymmärtäminen: Jos kaupallistettavassa videossasi on kolmannen osapuolen sisältöä, perehdy huolella lisenssin myöntämiin oikeuksiin.
 • Kolmannen osapuolen sisällön kaupallistaminen: Varmista, että tuotat kaupallistettavaan kolmannen osapuolen sisältöön lisäarvoa ja että lisäät siihen merkittäviä alkuperäiskommentteja, opetuksellista arvoa tai toimituksellista sisältöä.

Muista, että kaupallistettavan sisällön on noudatettava myös AdSensen sisällön laatuohjeita.

Nämä tiedot annetaan vain ohjeeksi, eikä niitä voi pitää lainopillisena neuvona. Jos tarvitset lainopillisia neuvoja, suosittelemme ottamaan yhteyttä asianajajaan.

Lisätietoja tekijänoikeuksista ja sisällön kohtuullisesta käytöstä on tekijänoikeuskeskuksessamme.

Noudata AdSensen ohjelmasääntöjä ja YouTuben käyttöehtoja

AdSensen avulla YouTube-kumppanit voivat ansaita rahaa kaupallistamalla videoitaan. Noudata AdSensen ohjelmasääntöjä ja YouTuben käyttöehtoja.

Näiden käytäntöjen rikkominen voi johtaa videoidesi poistamiseen, AdSense-tilisi sulkemiseen, kanavasi YouTube-kumppaniohjelman jäädyttämiseen ja/tai jopa YouTube-kanavasi lakkauttamiseen.

Sisällön laatua koskevat säännöt

AdSensen sisältökäytännöt ovat laajat, ja niihin kuuluvat myös verkkovastaavan / Search Consolen käytäntöjen laatusäännöt. Alle on koottu joitakin YouTube-sisällöntuottajille olennaisimpia käytäntöjä.

Muista: Nämä säännöt koskevat koko kanavaasi. Jos kanavalla havaitaan sääntöjä rikkovaa sisältöä, kanavan osallistuminen kumppaniohjelmaan voidaan jäädyttää.

Varmista, että sisältösi on yksilöllistä ja relevanttia sekä tuottaa lisäarvoa. Alle on koottu esimerkkejä sisällöstä, joka ei vastaa näitä standardeja eikä näin täytä kaupallistamisen ehtoja. Tämä luettelo ei ole täydellinen.

 • Uudelleenkäytetty sisältö: Tällainen sisältö ei tarjoa merkittäviä alkuperäiskommentteja eikä opetuksellista arvoa. Kanavan sisällöstä suuri osa on mahdollisesti tunnistettu joko täysin jonkin muun sisällön kopioksi tai merkittävästi toisen sisällön kaltaiseksi. Esimerkkejä:
  • yhteen liitetyt kolmannen osapuolen videot, joita on muokattu vain vähän tai ei ollenkaan
  • yhteen koottu kolmannen osapuolen sisältö ilman minkäänlaista kerrontaa
  • sisältö, joka on aiemmin julkaistu jossain muualla
  • sisältö, jonka moni käyttäjä on ladannut moneen kertaan.
 • Toisteinen sisältö: Massatuotetulta vaikuttava sisältö, jolla pyritään saamaan lisää näyttökertoja ilman merkittävää opetuksellista tai muuta arvoa lisäävää panosta. Esimerkkejä:
  • kolmannen osapuolen sisältöä tai hölynpölyä lukeva synteettinen puheääni
  • sisältö kanavalla, jonka videot eroavat toisistaan vain hyvin vähän
  • toisteinen tai järjetön sisältö ilman opetuksellista arvoa lisääviä kommentteja tai kerrontaa
  • massatuotettu tai ohjelmallisesti luotu sisältö
  • diasarjat tai rullaava teksti, jossa on vain vähän tai ei lainkaan kerrontaa, kommentteja tai opetuksellista arvoa.

Huom. Voit ehkä kaupallistaa kolmannen osapuolen sisältöä, jos sinulla on sen kaupalliset käyttöoikeudet ja tuotat siihen jollain tavalla lisäarvoa. Tällaista lisäarvoa voi esimerkiksi olla korkealuokkainen editointi, kommentointi tai kerronta.

Mainosrikkomukset

Esimerkkejä mainosrikkomuksista:

 • Omien mainosten klikkaaminen mistä tahansa syystä
 • Muiden rohkaiseminen klikkaamaan mainoksiasi
 • Klikkauksien hankkiminen petollisilla tavoilla

Kolmannen osapuolen sivustojen ja työkalujen käyttäminen

Esimerkkejä kolmannen osapuolen sivustojen ja työkalujen väärinkäytöstä:

 • Kolmannen osapuolen sivustojen tai työkalujen käyttäminen tai hyödyntäminen tilaaja- tai näyttökertamäärien keinotekoiseen tai manuaaliseen kasvattamiseen
 • Kolmannen osapuolen mainosten, sponsoroinnin tai kampanjoiden sijoittelu videoihin tai videoiden yhteyteen
 • YouTube-kanavan ja/tai kumppanikanavan myyminen kolmansien osapuolten sivustojen kautta rahallista hyötyä tavoitellen
 • Muiden käyttäjien manipuloiminen tai palkkaaminen klikkaamaan videon toimintapainikkeita (kuten tykkäys- tai suosikkipainiketta)
Sisällöntuottajan vaikutusvalta YouTubessa

YouTube-kumppaniohjelman menestys riippuu mainostajien halusta yhdistää brändinsä YouTube-sisältöön, ja mainostajien luottamuksen menetys pienentää kaikkien sisällöntuottajien tuloja. 

Emme salli törkeää käytöstä, jolla on merkittävä negatiivinen vaikutus koko yhteisöön. Tämä käytäntö tarkoittaa, että sinun on suhtauduttava kunnioittavasti katsojiin, muihin sisällöntuottajiin ja mainostajiin sekä YouTubessa että sen ulkopuolella.

Jos rikot tätä käytäntöä, voimme ryhtyä erilaisiin toimenpiteisiin kaupallistamisen estämisestä tiliesi sulkemiseen.

Katso lisää sisällöntuottajien vaikutusvallasta YouTubessa

 

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?