Zásady zpeněžení kanálů YouTube

Aktualizace k říjnu 2020: Tato aktualizace obsahu neupravuje postupy, kterých se tento materiál týká.. Stránku jsme aktualizovali, abychom lépe objasnili naše vymáhání zásad a také abychom vás informovali o akcích a změnách, které se vás mohou týkat, jako jsou budoucí změny našich zásad.

Pokud na YouTube využíváte funkce zpeněžení, musí váš kanál dodržovat zásady zpeněžení na YouTube. Mezi ně patří pokyny pro komunitu YouTube, smluvní podmínky, autorská právaprogramové zásady AdSense. Tyto zásady se vztahují na každého člena Partnerského programu YouTube i na uživatele, kteří do programu chtějí vstoupit. 

Pokud chcete zpeněžit videa pomocí reklam, musí videa také splňovat pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty.

Následuje stručný popis všech hlavních zásad. Důkladně si jednotlivé zásady prostudujte, neboť jejich dodržování je ověřováno při kontrole, zda má kanál nárok na zpeněžení. Naši pracovníci pravidelně kontrolují, zda kanály využívající zpeněžení tyto zásady dodržují. Další informace o uplatňování našich zásad najdete zde.

Na co se zaměřujeme při kontrole kanálu

Naši pracovníci kontrolují, zda obsah, který nejlépe vystihuje váš kanál, splňuje požadavky našich zásad. Nejsou ale schopni zkontrolovat každé video, proto se obvykle zaměřují na následující prvky vašeho kanálu:

 • hlavní téma,
 • nejsledovanější videa,
 • nejnovější videa,
 • videa, která mají největší podíl na celkové době sledování,
 • metadata videí (názvy, miniatury, popisy).

Uvedené položky jsou ale pouze příkladem obsahu, který naši pracovníci kontrolují. Upozorňujeme, že mohou zkontrolovat i další části vašeho kanálu a ověřit, zda bez výhrad splňuje požadavky našich zásad. 

Dodržování pokynů pro komunitu YouTube

Tyto pokyny pomáhají YouTube udržet skvělou komunitu pro diváky, autory i inzerenty. Obsah, který porušuje pokyny pro komunitu YouTube, nelze zpeněžit a bude z YouTube odstraněn.
Pokyny pro komunitu platí pro všechny uživatele YouTube. Autoři, kteří využívají zpeněžení, by měli vědět, že naše pokyny se nevztahují pouze na jednotlivá videa, ale platí obecně pro celý kanál. Níže uvádíme nejdůležitější pokyny pro kanály, které využívají nebo chtějí využívat zpeněžení: 

Připomínáme, že veškerý vámi zveřejněný obsah musí splňovat všechny požadavky pokynů pro komunitu.

Dodržování programových zásad AdSense
Partneři YouTube mohou získat platby za zpeněžení svých videí prostřednictvím programu AdSense. Vždy dodržujte zásady programu AdSensesmluvní podmínky YouTube. Zásady týkající se obsahu AdSense jsou rozsáhlé a zahrnují i pokyny pro kvalitu obsahu ze zásad pro webmastery nebo Search Console. Níže jsme vybrali nejdůležitější zásady pro autory na YouTube.

Opakovaný obsah

Opakovaný obsah se týká kanálů, ve kterých je obsah jednotlivých videí natolik podobný, že diváci jen těžko odliší jedno od druhého. Tato zásada vychází z části Search Console programových zásad AdSense. Doplnili jsme ji o kontext, který je pro autory YouTube relevantnější.

Tyto zásady se vztahují na váš kanál jako celek. To znamená, že pokud naše pokyny porušuje větší počet vašich videí, může být zpeněžení vypnuto v celém kanálu.

Co lze zpeněžit

Cílem této zásady je zajistit, aby zpeněžený obsah divákům nabízel možnost sledování něčeho zajímavého a hodnotného. Jinými slovy tedy platí, že pokud je průměrný divák schopen rozpoznat, že se obsah vašeho kanálu v jednotlivých videích liší, neměl by být se zpeněžením problém. Víme, že mnoho kanálů vytváří obsah podle různých vzorců. Důležité je, aby byla podstata jednotlivých videí relativně odlišná.

Příklady obsahu, který lze zpeněžit (nejedná se o kompletní výčet): 

 • Stejný úvod a závěr videa, ale hlavní obsah se liší.
 • Podobný obsah, kde každé video popisuje jinou vlastnost subjektu, který chcete divákům představit.
 • Krátké klipy podobných subjektů s vysvětlením, jak jsou propojeny.

Co tyto pokyny porušuje

Pokud se obsah kanálu skládá z podobných videí, může to diváky přicházející na YouTube za zajímavým a hodnotným obsahem frustrovat a odrazovat. To znamená, že nelze zpeněžit kanály, u kterých se obsah jednotlivých videí téměř neliší. Jinými slovy, váš kanál nesmí být plný obsahu, který je vytvářen automaticky nebo podle jednoduché šablony. 

Příklady obsahu, který nelze zpeněžit (nejedná se o kompletní výčet): 

 • Videa, která obsahují pouze automatické čtení obsahu, který jste sami nevytvořili, například textu z webů nebo zpravodajských zdrojů.
 • Skladby s upravenou rychlostí nebo výškou, ale jinak identické s originálem.
 • Podobný opakující se nebo bezvýznamný obsah s nízkou vzdělávací hodnotou nebo bez komentáře či příběhu.
 • Šablonovitý, hromadně vyráběný nebo automaticky vytvářený obsah.
 • Prezentace obrázků nebo rolující text s minimálním nebo žádným příběhem, komentářem nebo vzdělávací hodnotou.

Znovu použitý obsah

Znovu použitý obsah se týká kanálů, které využívají obsah jiných uživatelů bez přidání významného originálního komentáře nebo vzdělávací hodnoty. Tato zásada vychází z části Search Console programových zásad AdSense. Doplnili jsme ji o kontext, který je pro autory YouTube relevantnější.

Tyto zásady se vztahují na váš kanál jako celek. To znamená, že pokud naše pokyny porušuje větší počet vašich videí, může být zpeněžení vypnuto v celém kanálu.

Co lze zpeněžit

Cílem této zásady je zajistit, aby se zpeněžení vztahovalo na originální obsah, který divákům nabízí přidanou hodnotu. Pokud vytvoříte zábavnou nebo smysluplnou kompilaci obsahu, který není původně váš, lze říci, že jste tento obsah nějakým způsobem upravili. Takový typ obsahu v kanálu je v pořádku; na jednotlivá videa se ale mohou vztahovat další zásady, například ochrana autorských práv. Jinými slovy, povolujeme znovu použitý obsah, pokud divák pozná, že mezi původním videem a vaší verzí existuje smysluplný rozdíl.

Upozornění: Uvedené příklady neporušují zásady týkající se znovu použitého obsahu; stále pro ně ale platí další zásady, například ochrana autorských práv

 
Příklady obsahu, který lze zpeněžit (nejedná se o kompletní výčet): 

 • použití klipů za účelem jejich recenze,
 • scéna z filmu, ve které změníte dialogy a namluvíte novou zvukovou stopu,
 • reprízy sportovních soutěží, ve kterých popisujete a vysvětlujete postup, který vedl k vítězství,
 • video s reakcí, kde komentujete původní video,
 • upravený záznam jiných autorů, ke kterému přidáte vlastní dějovou linku nebo komentář.

Co tyto pokyny porušuje

Pokud převezmete obsah jiného autora, provedete kosmetické úpravy a nazvete to vlastním původním dílem, bude to považováno za porušení této zásady. Tato zásada platí i v případě, pokud máte od autora původního díla svolení. Znovu použitý obsah nesouvisí s ochranou autorských práv na YouTube; to znamená, že na tuto zásadu nemá vliv vlastnictví práv, oprávnění k využití obsahu ani princip „fair use“. Může se vám tedy stát, že i když váš obsah nebude nárokován kvůli porušení autorských práv, stále můžete být postiženi kvůli znovu použitému obsahu.

Další příklady obsahu, který nelze zpeněžit (nejedná se o kompletní výčet):

 • sestříhané klipy z vašeho oblíbeného pořadu s velmi omezeným nebo žádným komentářem,
 • krátká videa kompilací z jiných webů sociálních sítí,
 • sbírky skladeb různých interpretů (i pokud máte jejich svolení),
 • obsah nahraný několikrát jinými autory,
 • propagace obsahu jiných uživatelů (i pokud máte jejich svolení).

Odpovědnost autorů

Úspěch vašeho kanálu i Partnerského programu YouTube závisí na ochotě inzerentů spojit své značky s obsahem YouTube. Když inzerenti ztratí důvěru, má to negativní vliv na příjmy všech tvůrců YouTube. 
Nepovolujeme nevhodné chování, které má na komunitu silný negativní dopad. Podle těchto zásad byste tedy měli být ohleduplní ke svým divákům, dalším autorům a inzerentům, a to jak na YouTube, tak mimo něj.
Pokud tyto zásady porušíte, můžeme dočasně vypnout zpeněžení nebo ukončit váš účet.
Další informace o povinnostech autora

Jak vás budeme informovat o změnách zásad

YouTube se neustále mění, službu stále zlepšuje a přizpůsobuje se okolnímu světu. Je možné, že budeme muset upravit smluvní podmínky nebo zásady, které se týkají vašeho užívání služby, včetně smluvních podmínek a podmínek Partnerského programu YouTube, našich zásad i dalších smluvních dokumentů, aby odpovídaly změnám naší služby nebo z právních, regulatorních nebo bezpečnostních důvodů. 

Dáme vám vědět písemně, když budeme provádět změny, které by se vás mohly týkat. Pokud s upravenými smluvními podmínkami nesouhlasíte, můžete danou funkci přestat používat nebo s námi ukončit smlouvu. 

Vedeme trvalý protokol aktualizací, abychom vám pomohli udržet si přehled o našich zásadách. Protokol změn najdete tady.

Uplatňování našich zásad zpeněžení na YouTube

Každý, kdo na YouTube vydělává peníze, musí dodržovat zásady zpeněžení kanálu YouTube. Pokud některé z našich zásad porušíte, YouTube může přikročit k níže uvedeným krokům.

Deaktivace reklam z vašeho obsahu

Jako člen Partnerského programu YouTube můžete u videí zapnout reklamy, pokud vaše videa splňují pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty. Pokud však vaše videa nesplňují pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty nebo pokud porušují jiné zásady, jako je věkové omezení nebo pokyny ohledně autorských práv, můžeme reklamy z vašeho obsahu vypnout.

Další informace o důvodech, proč obsah nemusí být vhodný ke zpeněžení, najdete tady: Průvodce ikonami zpeněžení pro Studio YouTube

Pozastavení vaší účasti v Partnerském programu YouTube

Při porušení zásad zpeněžení YouTube může být zpeněžení pozastaveno nebo trvale zablokováno na všech vašich účtech. Pokud zjistíme, že váš kanál již nesplňuje podmínky pro zpeněžení, můžete ztratit přístup ke všem nástrojům a funkcím pro zpeněžení z Partnerského programu YouTube.

Další informace ohledně pozastavení, včetně tipů k odstraňování problémů a podrobností o opětovném požádání o zařazení do programu, najdete tady: Zpeněžení bylo v kanálu deaktivováno

Pozastavení, případně i ukončení vašeho kanálu YouTube

Ve výjimečných případech musíme kanál či účet ukončit nebo deaktivovat uživatelův přístup ke službě v zájmu ochrany integrity platformy nebo bezpečí uživatelů. Další informace o ukončení kanálůdeaktivaci účtů Google včetně informací o tom, co můžete dělat, pokud jste přesvědčeni, že váš kanál nebo účet byl ukončen omylem.

Jak vás budeme informovat o opatřeních, které se týkají vašeho zpeněžení

Pokud budeme muset své zásady vymáhat, budeme vás o tom informovat písemně e-mailem nebo v rámci služby. Dáme vám také vědět, jaké máte možnosti. 

Jak získat pomoc s problémy, které se vás týkají

Pokud jste členem Partnerského programu YouTube, můžete získat přístup k našemu týmu podpory pro autory. 

Máte konkrétní problém? Nebo se jen chcete dozvědět, jak využívat funkce YouTube pro autory co nejlépe? Nabízíme vám pomoc v nejrůznějších oblastech:

 • Optimalizace využívání YouTube
 • Tipy ohledně služeb a technických parametrů YouTube
 • Orientace v pokynech ohledně zásad a autorských práv
 • Odpovědi na otázky ohledně správy účtu a kanálu
 • Řešení problémů se systémem Content ID a správou oprávnění
 • Řešení a oprava problémů a potíží s účtem

Můžete získat detailní pokyny, jak kontaktovat Podporu pro autory a jak získat pomoc jako autor YouTube.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?