Livestreaming för annonsörer

YouTube livestreamar gärna innehåll från våra uppskattade partner, men det är våra partner som hålls ansvariga. Nedan finns våra rekommendationer för livestreaming av innehåll på vår webbplats. Vi förväntar oss att du försöker följa dessa riktlinjer:

 • Annonsören, kampanjorganisatören eller produktionsbolaget ansvarar för att säkerställa att de har alla rättigheter som krävs för att få sända en livestream på YouTube. Sådana rättigheter omfattar men är inte begränsade till
  • offentliga uppträdanden
  • musiklicenser
  • andra publicitetsrättigheter.
 • Animeringen får vara högst 30 sekunder för livestreamar som visas i en toppannons på startsidan. Användaren kan klicka på annonsen för att se hela livestreamen med en utökad toppannons eller klicka sig till en varumärkeskanal eller extern webbplats. YouTubes policyteam måste godkänna alla undantag från 30-sekundersregeln.
 • Ljudet i direktsändningen i toppannonsen måste startas av användaren.
 • Innehållet i livestreamen måste följa våra riktlinjer för communityn.
 • Kampanjorganisatören eller producenten måste göra ansträngningar för att övervaka livestreamen enligt våra riktlinjer för communityn.

Om något av ovanstående händer i din stream kan vi behöva utföra en policygranskning innan vi godkänner den.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?