Priamy prenos inzerenta

Sme veľmi radi, že na YouTube môžeme s niektorými z našich najcennejších partnerov vysielať živý obsah, ale zodpovednosť zaň musia niesť naši partneri. Nižšie nájdete naše osvedčené postupy týkajúce sa obsahu priamych prenosov na našom webe. Očakávame, že sa v dobrej viere budete snažiť dodržiavať tieto pokyny:

 • Inzerent, propagátor alebo produkčná spoločnosť zodpovedá za zabezpečenie a zaistenie všetkých potrebných práv na legálne vysielanie priameho prenosu na YouTube. Medzi tieto práva okrem iných patria:
  • Verejná produkcia.
  • Licencovanie hudby.
  • Iné práva súvisiace s reklamou.
 • Pre priame prenosy zobrazované v reklame masthead na domovskej stránke je stanovený limit animácie 30 sekúnd. Divák môže kliknutím na reklamu zobraziť celý priamy prenos s rozšírenou reklamou masthead, alebo prekliknúť na značkový kanál či externý web. Tím pre pravidlá služby YouTube musí schváliť všetky výnimky z pravidla 30 sekúnd.
 • Zvuk živého vysielania v reklame v časti masthead musí byť spustený používateľom.
 • Obsah priameho prenosu musí byť v súlade s našimipokynmi pre komunitu.
 • Propagátor či producent sa musí v dobrej viere snažiť monitorovať priamy prenos podľa našichpokynov pre komunitu.

Ak sa vo vašom prenose môže vyskytnúť niečo z uvedeného, možno ho pred jeho schválením budeme musieť skontrolovať z hľadiska dodržiavania pravidiel.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?