Direktesending fra annonsører

YouTube strømmer gjerne direktesendt innhold fra verdsatte partnere, men dette forutsetter at partnerne tar ansvar. Nedenfor finner du anbefalte fremgangsmåter for direktesendt innhold på nettstedet vårt. Vi forventer at du i god tro gjør det du kan for å overholde disse retningslinjene:

 • Annonsøren, promotøren eller produksjonsselskapet er ansvarlig for å skaffe seg og sørge for at de har alle de nødvendige rettighetene for lovlig å direktesende det aktuelle innholdet på YouTube. Disse rettighetene omfatter, men er ikke begrenset til følgende:
  • offentlig fremføring
  • musikklisensiering
  • andre publisitetsrettigheter
 • Direktesendinger som kjøres i toppannonser på startsiden, kan ikke inneholde animasjoner som er mer enn 30 sekunder lange. Seeren kan klikke på annonsen for å se hele direktesendingen i en utvidet toppannonse eller klikke seg videre til merkekanalen eller et eksternt nettsted. Retningslinjeteamet til YouTube må godkjenne alle unntak fra 30-sekundersregelen.
 • Lyden i direktesendinger som kjøres i toppannonser, må slås på av brukeren.
 • Innholdet i direktesendingen må være i samsvar med retningslinjene for brukere.
 • Promotøren eller produsenten må i god tro gjøre det de kan for å overvåke direktesendingen i henhold til retningslinjene for brukere.

Hvis noe av det ovennevnte er aktuelt for direktesendingen din, kan det hende vi må ta en gjennomgang av sendingen i henhold til retningslinjene våre før vi kan godkjenne den.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?