Live streaming ng advertiser

Nasasabik ang YouTube na mag-stream ng live na content kasama ng ilan sa aming pinakamahahalagang partner, pero dapat magkaroon ng pananagutan ang aming mga partner. Mahahanap mo sa ibaba ang aming pinakamahusay na kagawian tungkol sa live stream na content sa aming site. Umaasa kaming pagsisikapan mong sundin nang may magandang loob ang mga alintuntuning ito:

 • Ang advertiser, promoter, o kumpanya ng produksyon ang responsable para sa pag-secure at pagtiyak na mayroon sila ng lahat ng kinakailangang karapatan para legal na i-broadcast ang live stream sa YouTube. Ang mga karapatang ito ay kinabibilangan ng, pero hindi limitado sa:
  • Pampublikong performance
  • Paglilisensya ng musika
  • Iba pang karapatan sa pagsasapubliko
 • May 30 segundong limitasyon sa animation para sa mga live stream na tumatakbo sa masthead ng homepage. Magagawa ng manononood na i-click ang ad para tingnan ang buong live stream sa isang naka-expand na masthead, o mag-click sa isang brand channel o external na site. Dapat aprubahan ng Policy Team ng YouTube ang anumang exception sa 30 segundong panuntunan.
 • Kailangang pinasimulan ng user ang audio sa isang live stream na nangayayari sa isang masthead.
 • Dapat sumusunod ang content sa live stream sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad.
 • Dapat pagsikapan ng promoter o producer nang may magandang loob na subaybayan ang live stream sa ilalim ng aming Mga Alituntunin ng Komunidad.

Kung posibleng mangyari ang anuman sa nasa itaas sa iyong stream, puwedeng kailanganin naming magsagawa ng pagsusuri ng patakaran sa stream mo bago ito aprubahan.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false