Reklamy na domovskej stránke napodobňujúce prvky stránok YouTube

Reklamy na domovskej stránke nesmú žiadnym spôsobom, tvarom alebo formou napodobňovať používateľské rozhranie domovskej stránky služby YouTube. Toto pravidlo okrem iného zahŕňa aj nasledujúce body:

  • reklamy nesmú vyzerať alebo sa pokúšať vyzerať ako súčasť domovskej stránky služby YouTube,
  • reklamy nesmú zobrazovať správy, ktoré majú zámerne vyzerať ako súčasť služby YouTube, ani pôsobiť takým dojmom,
  • všetky miniatúry videa v reklame YouTube musia používateľovi umožňovať kliknutie a prezretie videa, a to buď v reklame v tiráži, alebo na stránke prezerania videa služby YouTube. Niekoľkosekundová animácia ničenia miniatúr videí napríklad používateľovi neumožňuje kliknúť na videá a prezrieť si ich. Okrem toho musia byť presné všetky metaúdaje spojené s miniatúrami videí.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?