„YouTube“ svetainės elementų mėgdžiojimas

Skelbimai negali jokiais būdais, pavidalu ar forma mėgdžioti „YouTube“ svetainės elementų. Toliau nurodyta, kas neleidžiama (sąrašas nėra baigtinis).

  • Skelbimai neturi būti panašūs ir negali bandyti priminti dalies „YouTube“ pagrindinio puslapio sąsajos.
  • Skelbimuose neturi būti pateikiami arba neva pateikiami pranešimai, siekiant sukurti įspūdį, kad juos pateikė „YouTube“.
  • Srautuose pateikiami skelbimai (vadinamieji vaizdo įrašo skelbimai sraute), įskaitant „TrueView“, neturi imituoti mygtuko „Praleisti skelbimus“.
  • Visos skelbime pateikiamos „YouTube“ miniatiūros turi leisti žiūrintiesiems spustelėti ir peržiūrėti vaizdo įrašą pagrindinio puslapio antraštėje arba „YouTube“ žiūrėjimo puslapyje. Pavyzdžiui, kelios sekundės animacijos, kaip miniatiūra sunaikinama, nesuteikia žiūrintiesiems galimybės spustelėti ir peržiūrėti vaizdo įrašų. Be to, visi su vaizdo įrašų miniatiūromis susiję metaduomenys turi būti tikslūs.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?