Имитиране на елементи от сайта на YouTube

Рекламите не могат да имитират елементи от сайта на YouTube по никакъв начин и под никаква форма. Не е разрешено следното (без изброяването да е изчерпателно):

  • Рекламите не трябва да наподобяват или да се опитват да наподобяват част от началната страница на уебсайта на YouTube.
  • Рекламите не трябва да показват (дори привидно) съобщения, оформени да изглеждат така, сякаш произхождат от YouTube.
  • Рекламите по време на потоци (известни още като реклами в поток), включително TrueView, не трябва да имитират бутона „Пропускане“.
  • Всички миниизображения в реклама в YouTube трябва да дават на зрителите възможността да кликнат и да гледат видеоклип в главния банер или на страницата за гледане в YouTube. Например анимация на миниизображение от няколко секунди не дава възможност на зрителите да кликнат и гледат видеоклиповете. Освен това всички метаданни, свързани с миниизображения на видеоклип, трябва да бъдат точни.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?