Zacielenie podľa veku a reklamy

Vekové obmedzenia v službe YouTube:

Keď je videu alebo značkovému kanálu na Youtube priradené vekové obmedzenie, či už samotným inzerentom, alebo v dôsledku porušenia pokynov pre komunitu, budú mať k danému obsahu prístup len tí používatelia spĺňajúci vekové kritérium, ktorí sa prihlásili na naše stránky pomocou účtu YouTube. V niektorých prípadoch naše pravidlá vyžadujú, aby bolo pri videu, ktoré chce inzerent použiť v reklame (napr. propagované video s reklamnou kampaňou na alkohol), najprv nastavené vekové obmedzenie. Vekové obmedzenie je na stránkach YouTube jedinou možnosťou overenia veku na úrovni stránky prezerania videa.

Demografické zacielenie na reklamy podľa veku:

Ak naše pravidlá alebo zadanie inzerenta vyžaduje, aby bola reklama zacielená na demografickú skupinu určitého veku, môže náš systém zobrazovania reklám zacieliť na reklamy podľa dátumu narodenia uvedeného v registračných údajoch účtov prihlásených používateľov. Ak by napríklad obsah odporúčaný reklamou nebol podľa našich pravidiel vhodný pre každé publikum, budeme požadovať, aby bola reklama demograficky zacielená na používateľov, ktorí majú 18 rokov a viac. To znamená, že táto konkrétna reklama sa na stránkach YouTube zobrazí len prihláseným používateľom, ktorí majú 18 rokov a viac. Neprihláseným používateľom sa zobrazí iná reklama.

Vlastné vekové obmedzenia:

Inzerentom z oblasti alkoholového, herného a filmového priemyslu umožňuje YouTube pre reklamy na domovskej stránke a moduly gadget značkových kanálov vytvoriť vlastné vekové obmedzenia, pretože tieto odvetvia sú vysoko regulované a predvolené vekové obmedzenie služby YouTube nemusí na naplnenie platných predpisov postačovať (napr. inzerenti videohier musia spĺňať nariadenia komisie ESRB pre hry pre dospelých). Títo inzerenti odosielajú požiadavky na vlastné vekové obmedzenie tímu YouTube zameranému na pravidlá pre reklamy, ktorý ich schvaľuje. Inzerenti z ostatných odvetví majú na stránkach YouTube k dispozícii funkcie štandardného vekového obmedzenia dostupné na úrovni značkového kanála a stránky prezerania videa.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?