Obsah vytváraný používateľmi v reklamách

Ak chcete do reklamy zahrnúť obsah vytvorený používateľmi, napríklad videá nahrané autormi na YouTube, musíte ako inzerenti získať od vlastníka daného obsahu výslovné povolenie. Týka sa to všetkých formátov reklamy okrem reklám masthead na domovskej stránke. Obsah vytvorený používateľmi je v nich zakázaný aj v prípade, že autor poskytol povolenie. Inzerenti môžu do svojich značkových kanálov zaradiť videá autorov prostredníctvom existujúcich funkcií kanálov (napríklad vytváranie zoznamov videí alebo ich pridávanie do obľúbených položiek).

Po schválení službou YouTube je možné obmedzené použitie funkcií a rozhraní API sociálnych médií tretích strán. Prečítajte si viac o aplikáciách tretích strán.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?