Používanie obsahu generovaného používateľmi, ktorý pochádza z externých webových stránok

Ak chcete do svojich reklám zahrnúť obsah generovaný používateľmi, ktorý pochádza z externých zdrojov, musíte mať explicitné povolenie od vlastníka daného obsahu. Okrem toho platí, že ak je zahrnutým obsahom video, bude ho možné použiť vo vašich reklamách alebo značkových kanáloch len vtedy, ak pôjde o video hostené v službe YouTube.

Určité obmedzenie využitia rozhrania API sociálnych médií tretích strán je povolené, pokiaľ je schválené službou YouTube. Viac informácií

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?