Генерирано от потребителите съдържание в реклами

За да включат в реклама генерирано от потребителите съдържание, като например видеоклипове, качени от създатели в YouTube, рекламодателите трябва да получат изрично разрешение от съответните собственици. Това правило се прилага за всички рекламни формати с изключение на главни банери на началната страница. В този тип банери не може да се поставя генерирано от потребителите съдържание, дори и с разрешение на създателя. Рекламодателите могат да представят видеоклипове на създатели в партньорските си канали чрез съществуващите функции за съответния канал (например създаване на плейлисти от видеоклиповете или добавянето им като любими).

В случай на разрешение от YouTube се допуска ограничена употреба на API или функции на трети страни за социални медии. Научете повече за приложенията на трети страни.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?