Annonser utan varumärke eller varumärkeskanaler

YouTube kräver att alla annonser som visas på eller via webbplatsen är tydligt märkta med annonsörens eller produktens namn eller logotyp. Detta gäller annonser på startsidan, kanaler, displayannonser och TrueView-annonser.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?