Reklamy bez značky alebo značkové kanály

YouTube vyžaduje, aby boli všetky reklamy zobrazené na týchto stránkach alebo prostredníctvom týchto stránok jasne označené menom inzerenta alebo názvom či logom výrobku. Toto pravidlo sa vzťahuje aj na reklamy na domovskej stránke, kanály, obsahové reklamy a reklamy TrueView.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?