Reklamy bez značky alebo značkové kanály

Služba YouTube vyžaduje, aby boli všetky reklamy zobrazujúce sa na jej stránkach zreteľne označené názvom alebo logom inzerenta. Táto podmienka platí pre značkové kanály aj zobrazované, textové reklamy či reklamy propagovaných videí.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?