Реклами или партньорски канали без марка

YouTube изисква всички реклами, показвани във или през сайта, да са ясно означени с името или логото на рекламодателя или продукта. Това правило включва реклами на началната страница, реклами на канали, дисплейни реклами и реклами TrueView.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?