Odoslať na telefón

Reklamy umožňujúce odoslanie informácií do telefónu obsahujú pole, prostredníctvom ktorého môžu diváci v správe SMS sami sebe odoslať informácie o reklame. Tým sa líšia od reklám typu povedzte to priateľovi, ktoré divákov nabádajú k tomu, aby o reklame povedali priateľovi.

  • Reklamy môžu používať textové správy len na odosielanie informácií samotným používateľom.
  • Text reklamy musí obsahovať formulku: „odoslať samému/-ej sebe“ a nesmie obsahovať formulku „odoslať priateľovi“.
  • Súčasťou textovej správy nesmie byť obsah, ktorým prispeli používatelia.
  • Po odoslaní správy do telefónu musia byť odstránené všetky telefónne čísla. Telefónne čísla je možné použiť len na obmedzenie počtu odoslaných správ. Inzerenti nesmú tieto informácie uchovávať ani žiadnym iným spôsobom zaznamenať.
  • Reklama musí obsahovať poznámku o tom, že sa telefónne číslo v reklame použije len raz – napr.: „Vaše telefónne číslo bude použité len na účely tejto funkcie.“, alebo musí vstupná stránka inzerenta obsahovať odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré identifikujú a približne popisujú konkrétnu službu, ktorú inzerent používa (napríklad povedzte to priateľovi alebo služby zachytávania údajov), a informácie o zhromažďovaní a spôsobe použitia údajov vzťahujúcich sa na tieto služby.
  • Povolený počet odoslaných správ zodpovedá jednej textovej správe s odkazom na jedno ľubovoľné telefónne číslo na jednu kreatívu.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?