Povedzte to priateľovi

V prípade virálnej kampane môžete prostredníctvom reklamnej jednotky poslať ostatným e‑mail alebo hlasovú správu s odkazom. Všetky takéto reklamy musia spĺňať nasledujúce kritériá:

 • E‑mailové adresy a telefónne čísla nesmú byť použité na žiadne iné účely ako na zdieľanie reklamy.
 • Reklama musí obsahovať informáciu o tom, že e‑mailová adresa alebo telefónne číslo sa v reklame použijú len raz:
  • Môžete napríklad uviesť vyhlásenie v znení „Vaša e‑mailová adresa bude použitá len na účely tejto funkcie.“ 
  • Prípadne vstupná stránka inzerenta musí obsahovať odkaz na pravidlá ochrany súkromia, ktoré vysvetľujú službu, ktorú inzerent používa (napríklad povedzte to priateľovi alebo služby zachytávania údajov), a informácie o tom, ako táto služba zhromažďuje a používa údaje.
 • Reklama musí obsahovať pole Komu a Od, ktoré vyplní používateľ.
 • Funkciu Povedzte to priateľovi nie je možné použiť v reklame, ktorá za zdieľanie reklamy s priateľmi ponúka nejakú odmenu (napríklad kupón, lístky do kina alebo peniaze).
 • Reklama na koncovom serveri musí obsahovať obmedzenie počtu odkazov, ktoré je možné z jednej konkrétnej reklamy odoslať na jednu e‑mailovú adresu alebo telefónne číslo. Toto obmedzenie sa týka jednej kampane.

E‑maily typu Povedzte to priateľovi musia okrem toho spĺňať nasledujúce kritériá:

 • E‑mailové správy musia obsahovať odkaz na reklamu a propagovaný výrobok či službu alebo informácie o nich.
 • E‑mailové správy musia jasne identifikovať inzerenta aj používateľa, ktorý reklamu odoslal. Napríklad polia Komu a Od musia obsahovať informácie typu „Jozef Novák, Jana Nováková vám poslala správu“).
 • E‑mailové správy musia obsahovať poštovú adresu inzerenta.
 • Všetky správy odoslané pomocou koncového servera inzerenta musia obsahovať pre príjemcu e‑mailu zrozumiteľné informácie o metóde odstúpenia, ktorá musí byť v súlade s nariadeniami zákona CAN-SPAM.
 • Povolený počet odoslaných správ sú tri e‑mailové správy s odkazom na jednu reklamu na jednu e‑mailovú adresu.

Pre službu posielania správ offline platia navyše nasledujúce podmienky:

 • Hlasovú poštu môžete poslať prostredníctvom poskytovateľa IVR.
 • Hlasová správa musí jednoznačne identifikovať inzerenta a používateľa, ktorý reklamu odoslal.
 • Povolený počet odoslaných správ je jedna hlasová správa s odkazom na jednu reklamu na jedno telefónne číslo.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false
false