„Povedzte to priateľovi“

Používatelia môžu v prípade virálnych kampaní prostredníctvom reklamnej jednotky odoslať vybranému príjemcovi e-mail s odkazom alebo hlasovú správu s odkazom. Všetky takéto reklamy musia spĺňať nasledujúce kritériá:

  • E-mailové adresy a telefónne čísla nesmú byť použité na žiadne iné účely ako na zdieľanie reklamy.
  • Reklama musí obsahovať informáciu o tom, že sa telefónne číslo v reklame použije len raz – napr.: „Vaša e-mailová adresa bude použitá len na účely tejto funkcie.“, alebo musí vstupná stránka inzerenta obsahovať odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré identifikujú a približne popisujú konkrétnu službu, ktorú inzerent používa (napríklad povedzte to priateľovi alebo služby zachytávania údajov), a informácie o zhromažďovaní a spôsobe použitia údajov vzťahujúcich sa na tieto služby.
  • Reklama musí obsahovať pole „Komu“ a „Od“, ktoré vyplní používateľ.
  • Funkciu povedzte to priateľovi nie je možné použiť v reklame, ktorá za zdieľanie reklamy s priateľmi ponúka nejakú odmenu (napr. kupón, lístky do kina, peniaze).
  • Reklama na koncovom serveri musí obsahovať obmedzenie počtu odkazov, ktoré je možné z jednej konkrétnej reklamy odoslať na jednu konkrétnu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. Toto obmedzenie sa týka jednej kampane.

E-maily typu povedzte to priateľovi musia okrem toho spĺňať nasledujúce kritériá:

  • E-mailové správy musia obsahovať informácie o reklame alebo propagovanom produkte (službe), prípadne odkaz na tieto informácie.
  • E-mailové správy musia jasne identifikovať inzerenta aj používateľa, ktorý reklamu odoslal (pole „Komu“ a „Od“ napríklad musí obsahovať informácie typu „Jozef Novák vám odoslal správu“).
  • E-mailové správy musia obsahovať poštovú adresu inzerenta.
  • Vo všetkých správach odoslaných pomocou spracovania v na pozadí u inzerenta musia byť pre príjemcu e-mailu zrozumiteľné informácie o metóde odstúpenia, ktorá je v súlade s nariadeniami v zákone CAN-SPAM.
  • Maximálny povolený počet odoslaných správ sú tri e-mailové správy s odkazom na jednu reklamu na jednu ľubovoľnú e-mailovú adresu.

Pre službu posielania správ offline platia navyše nasledujúce podmienky:

  • Používatelia môžu prostredníctvom poskytovateľa službu IVR zasielať vybratým príjemcom hlasové správy.
  • Hlasová správa musí jednoznačne identifikovať inzerenta a používateľa, ktorý reklamu odoslal.
  • Povolený počet odoslaných správ je jedna hlasová správa s odkazom na jednu reklamu na jedno ľubovoľné telefónne číslo.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?