Fortell-en-venn

I virale kampanjer kan du la brukerne sende en e-post eller talepost via annonser til andre brukere. Alle disse annonsene må oppfylle følgende kriterier:

 • E-postadresser og telefonnumre skal ikke brukes til andre formål enn deling av annonsen.
 • Annonsen må inneholde et varsel om at den bare kan benyttes én gang:
  • Du kan for eksempel inkludere noe à la «E-postadressen din blir bare brukt i tilknytning til denne funksjonen».
  • Eventuelt må landingssiden til annonsøren linke til retningslinjene for personvern der det står forklart hvordan tjenesten brukeren benytter seg av, fungerer (for eksempel fortell-en-venn eller datainnsamling), og hvordan tjenesten samler inn og bruker data.
 • Annonsen må inneholde både et 'Til'- og et 'Fra'-felt som brukeren må fylle ut.
 • Fortell-en-venn-funksjonen kan ikke brukes på annonser der det finnes et insentiv for å dele annonsen med en venn (for eksempel en rabattkupong, filmbilletter eller kontanter).
 • Tjenerdelen til annonsen må inneholde en øvre grense for antallet henvisninger som kan sendes til én og samme e-postadresse eller ett og samme telefonnummer fra én enkelt annonse. Denne begrensningen gjelder per kampanje.

For fortell-en-venn-e-poster gjelder også følgende:

 • E-posten må inneholde en link til eller informasjon om annonsen og produktet eller tjenesten som det annonseres for.
 • Det må fremgå tydelig av e-posten både hvem annonsøren er, og hvem som sendte annonsen. Informasjonen fra «Til»- og «Fra»-feltet kan for eksempel inngå i e-posten som «Hei, Ola Nordmann! Kari Nordmann har sendt deg en melding».
 • E-posten må inneholde annonsørens postadresse.
 • Alle meldinger som blir sendt gjennom annonsørens tjenerdel, må inneholde en mulighet til å melde seg av, og dette må være enkelt å forstå for mottakeren av e-posten og være i tråd med CAN-SPAM-forskriftene.
 • Meldingene er begrenset til tre e-poster til én og samme e-postadresse per annonse.

For andre meldinger gjelder også følgende:

 • Du kan sende én talepost til andre via en tilbyder av interaktivt talesvar.
 • Det må tydelig fremgå av taleposten både hvem annonsøren er, og hvem som sendte annonsen.
 • Meldingene er begrenset til én melding til ett og samme telefonnummer per annonse.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?