Preporuke

Drugim korisnicima možete poslati e-poruku ili govornu poštu s preporukom putem oglasne jedinice za viralne kampanje. Svi takvi oglasi moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:

 • E-adrese i telefonski brojevi ne smiju se upotrijebiti ni za koju drugu svrhu osim za dijeljenje oglasa.
 • Oglas mora uključivati obavijest o jednokratnoj upotrebi u oglasu:
  • Možete uključiti odricanje od odgovornosti poput sljedećeg: "Vaša će se e-adresa upotrijebiti isključivo za tu značajku".
  • Ili oglašivačeva odredišna stranica mora sadržavati vezu na pravila o privatnosti koja objašnjavaju uslugu koju oglašivač upotrebljava (poput preporuka ili usluga snimanja podataka), kao i način na koji ta usluga prikuplja i upotrebljava podatke.
 • Oglas mora sadržavati polja primatelja i pošiljatelja koja korisnik treba ispuniti.
 • Značajka preporuka ne može se upotrijebiti u oglasu koji potiče na dijeljenje oglasa s drugim korisnicima (poput kupona, ulaznica za kino ili novca).
 • Pozadinski poslužitelj oglasa mora uključivati ograničenje broja preporuka koje se mogu poslati na pojedinačnu e-adresu ili telefonski broj s jednog oglasa. To se ograničenje postavlja na razini kampanje.

Pored toga, na e-poruke s preporukom primjenjuju se sljedeća pravila:

 • E-poruke moraju sadržavati vezu na oglas i promovirani proizvod ili uslugu, odnosno podatke o njima.
 • U e-porukama moraju biti jasno identificirani oglašivač i korisnik koji je poslao oglas. Primjerice, u poljima primatelja i pošiljatelja treba biti navedeno "Ivane, ovu vam je poruku poslala Maja Marić".
 • E-poruke moraju uključivati oglašivačevu poštansku adresu.
 • Sve poruke koje se šalju putem oglašivačevih poslužitelja moraju sadržavati način isključivanja koji je lako razumljiv primatelju e-poruke i usklađen sa zakonom CAN-SPAM.
 • Broj poruka ograničen je na slanje tri e-poruke s preporukom po oglasu na pojedinačnu e-adresu.

Također, na offline uslugu slanja poruka primjenjuju se sljedeća pravila:

 • Možete poslati govornu poštu drugim korisnicima putem IVR davatelja usluge.
 • U govornoj pošti moraju biti jasno identificirani oglašivač i korisnik koji je poslao oglas.
 • Broj poruka ograničen je na slanje jedne govorne pošte s preporukom po oglasu na pojedinačni telefonski broj.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?