Remarketing

Oglašavači mogu upotrebljavati piksele za oglašavanje na temelju interesa na YouTubeu. Na upotrebu piksela za prikupljanje podataka za popise za remarketing primjenjuju se pravila za Google Ads.

Postoje dodatna ograničenja o tome gdje i kako se remarketing može upotrijebiti. Saznajte više o ograničenjima za remarketing.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?