Používanie sociálnych médií a aplikácií tretích strán

Reklamy a značkové kanály obsahujúce sociálne médiá z webových stránok alebo aplikácií tretích strán môžu zahŕňať iba obsah, ktorý je vo vlastníctve a správe inzerenta.

Okrem uvedených obmedzení musia všetky reklamy spĺňať nasledujúce kritériá, ktoré sa týkajú prípadov, keď reklamy alebo značkové kanály obsahujú aplikácie alebo rozhrania API tretích strán alebo spoločnosti Google:

  • Inzerent musí spĺňať všetky podmienky tretích strán alebo od nich mať príslušné povolenia.
  • Inzerent musí používať schválenú alebo oficiálnu verziu rozhrania API alebo aplikácie.
  • Inzerenti nesmú odovzdať ďalej žiadne údaje tretej strany na servery YouTube ani prostredníctvom nich.

Niektoré rozhrania API nie sú na YouTube povolené. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na náš predajný tím.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false