Sociálne médiá a aplikácie tretích strán

Reklamy alebo značkové kanály, ktoré obsahujú sociálne médiá z webových stránok alebo aplikácií tretích strán, môžu zahŕňať len obsah, ktorý vlastní a ovláda inzerent.

Okrem vyššie uvedených obmedzení platí, že ak reklamy alebo značkové kanály obsahujú aplikácie alebo rozhranie API spoločnosti Google alebo tretích strán, musia spĺňať všetky reklamy nasledujúce kritériá:

  • Inzerenti musia v príslušných prípadoch úplne spĺňať podmienky tretích strán alebo musia mať ich schválenie.
  • Inzerenti musia používať schválenú alebo oficiálnu verziu rozhrania API alebo aplikácie.
  • Inzerenti nesmú predať ďalej žiadne údaje tretej strany na servery YouTube ani prostredníctvom nich.

Okrem toho nebudú niektoré rozhrania API v službe YouTube povolené. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte príslušného predajcu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?