Bruk av sosiale medier og apper fra tredjeparter

Annonser eller merkekanaler der det brukes sosiale medier fra tredjepartsnettsteder eller -apper, kan bare ha innhold som eies og kontrolleres av annonsøren.

Når annonser eller merkekanaler innlemmer tredjeparts- eller Google-eide apper eller API-er, må alle annonsen oppfylle følgende kriterier i tillegg til de ovennevnte begrensningene:

  • Annonsøren må overholde vilkårene til tredjeparten i sin helhet eller ha godkjenning fra tredjeparten der dette er relevant.
  • Annonsøren må bruke en godkjent eller offisiell versjon av API-et eller appen.
  • Annonsøren kan ikke videreformidle data fra tredjeparten til eller via YouTube-tjenerne.

Det finnes dessuten enkelte API-er som ikke er tillatt på YouTube. Spør salgskontakten din for å få mer informasjon.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?