Súbory cookie prehrávača Flash

Technológie využívajúce miestne zdieľané objekty (LSO) vrátane technológií (okrem iného súborov cookie prehrávača Flash, pomocných objektov prehliadača alebo objektov typu localStorage jazyka HTML5 a iných) nesmiete používať na behaviorálnu inzerciu, zobrazovanie reklám, tvorbu správ alebo inzerciu na viacerých stránkach, pretože sa nevystavujú prostredníctvom typických ovládacích prvkov prehliadača.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?