Yêu cầu hoàn tiền

 

 

Nếu bạn đã mua hàng trên iPhone hay iPad, hoặc đã đăng ký gói thành viên có tính phí của YouTube qua Apple, bạn sẽ cần phải liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Apple để yêu cầu hoàn tiền. Chính sách hoàn tiền của Apple sẽ áp dụng.

Nếu bạn muốn báo cáo về một giao dịch mua trái phép trên tài khoản YouTube của bạn, hãy xem bài viết này để biết thêm thông tin và gửi đơn khiếu nại.

Chúng tôi có thể hoàn tiền cho các dịch vụ và gói thành viên sau đây của YouTube. Tuy nhiên, không phải khoản thanh toán nào cho các dịch vụ và gói thành viên của YouTube cũng được hoàn tiền. Vui lòng xem chi tiết bên dưới.

Hoàn tiền cho gói thành viên của YouTube

Để yêu cầu hoàn tiền cho gói thành viên YouTube Premium hoặc YouTube Music Premium, hãy nhấp vào nút bên dưới.

YÊU CẦU HOÀN TIỀN

Chúng tôi sẽ không hoàn tiền một phần cho gói hằng năm. Nếu bạn đã mua một gói hằng năm và muốn huỷ gói đó, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của YouTube. Nếu bạn muốn báo cáo một giao dịch gian lận, hãy gửi đơn khiếu nại tại đây.

Bạn muốn được hoàn tiền cho gói hội viên của kênh? Gói hội viên của kênh khác với gói thành viên YouTube Premium và YouTube Music Premium. Tìm hiểu thêm về việc hoàn tiền cho gói hội viên của kênh.

Bạn có thể hủy gói thành viên có tính phí của YouTube bất cứ lúc nào. Sau khi hủy, bạn sẽ không bị tính phí nữa và vẫn được hưởng các lợi ích cho đến khi kết thúc chu kỳ thanh toán. Bạn sẽ không được hoàn tiền cho khoảng thời gian tính từ lúc hủy cho đến lúc gói thành viên của bạn chính thức kết thúc.

Nếu nội dung hoặc các tính năng liên quan đến gói thành viên có tính phí của YouTube

 • Bị lỗi
 • Không có sẵn
 • Không hoạt động như mô tả

Hoàn tiền cho phim và chương trình

Nếu bạn gặp sự cố khi phát phim hoặc chương trình truyền hình đã mua, hãy tham khảo các bước khắc phục sự cố này.

Nếu chưa xem chương trình hoặc phim đã mua thì bạn có thể yêu cầu hoàn tiền trong vòng 7 ngày làm việc sau khi mua.

Trên thiết bị Android: 

 1. Mở ứng dụng YouTube rồi chọn ảnh hồ sơ của bạn.
 2. Nhấn vào Giao dịch mua và gói thành viên sau đó Giao dịch mua
 3. Nhấn vào trình đơn có biểu tượng 3 dấu chấm bên cạnh mặt hàng bạn muốn yêu cầu hoàn tiền.
 4. Nhấn vào “Bạn gặp vấn đề khi mua hàng?” sau đó Xác nhận.

Nếu yêu cầu hoàn tiền của bạn được phê duyệt, bạn sẽ nhận được một thông báo xác nhận trên màn hình tiếp theo. Nếu bạn không thể yêu cầu hoàn tiền ngay trên trang này và nếu phim hoặc chương trình bạn đã mua hay thuê:

 • Bị lỗi
 • Không xem được
 • Không hoạt động như mô tả

Bạn có thể liên hệ nhóm hỗ trợ của chúng tôi để yêu cầu hoàn tiền.

Nếu chấp nhận yêu cầu hoàn tiền, chúng tôi sẽ xóa quyền xem nội dung và trả lại tiền cho bạn theo tiến trình hoàn tiền bên dưới.

Nếu đã mua phim hoặc chương trình truyền hình qua Apple, bạn cần liên hệ nhóm hỗ trợ của Apple để yêu cầu hoàn tiền. Chính sách hoàn tiền của riêng Apple sẽ áp dụng.

 

Các chính sách hoàn tiền khác

Sự kiện trực tuyến có tính phí

Nếu bạn gặp sự cố khi phát một sự kiện trực tiếp mà mình đã mua, hãy tham khảo các bước khắc phục sự cố này.

Nếu chưa xem sự kiện thì bạn có thể yêu cầu hoàn tiền trong vòng 7 ngày sau khi mua.

Trên thiết bị Android:

 1. Mở ứng dụng YouTube rồi chọn ảnh hồ sơ của bạn.
 2. Nhấn vào Giao dịch mua và gói thành viên sau đó Giao dịch mua.
 3. Bên cạnh mục bạn muốn yêu cầu hoàn tiền, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm 3 dot menu icon sau đó Bạn gặp vấn đề khi mua hàng? sau đó Xác nhận.

Nếu yêu cầu hoàn tiền của bạn được phê duyệt, bạn sẽ nhận được một thông báo xác nhận trên màn hình tiếp theo.  Chúng tôi sẽ xóa quyền xem nội dung và trả lại tiền cho bạn theo tiến trình hoàn tiền như bên dưới.

Nếu đã mua một sự kiện trực tuyến có tính phí qua Apple, bạn sẽ cần phải liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Apple để yêu cầu hoàn tiền. Chính sách hoàn tiền của riêng Apple sẽ áp dụng.

Khắc phục sự cố

Nếu gặp một trong những sự cố dưới đây, bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để yêu cầu hoàn tiền.

 • Bạn không yêu cầu hoàn tiền được khi làm theo hướng dẫn trên.
 • Sự kiện mà bạn thuê hoặc mua bị lỗi, không xem được hoặc không diễn ra như mô tả

Khắc phục sự cố kỹ thuật

Nếu bạn gặp sự cố khi tham gia một sự kiện trực tiếp mà mình đã mua, hãy tham khảo các bước khắc phục sự cố này.

Hoàn tiền

Bạn có thể yêu cầu hoàn tiền cho đến thời điểm bắt đầu theo lịch của sự kiện.

Đối với những giao dịch mua thực hiện bằng thiết bị Android, hãy làm theo các bước sau trên máy tính:

 1. Truy cập vào youtube.com/purchases.
 2. Nhấp vào mặt hàng bạn muốn được hoàn tiền.
 3. Chọn Bạn gặp vấn đề khi mua hàng? trên mặt hàng đó.
 4. Nhấp vào Yêu cầu hoàn tiền sau đó Xác nhận.

Nếu yêu cầu hoàn tiền của bạn được phê duyệt, bạn sẽ nhận được một thông báo xác nhận trên màn hình tiếp theo. 

Nếu chấp nhận yêu cầu hoàn tiền, chúng tôi sẽ hủy quyền xem nội dung và trả lại tiền cho bạn theo tiến trình hoàn tiền như bên dưới.

Super Chat

Các khoản thanh toán tự nguyện để mua Super Chat là những khoản tiền không được hoàn lại. Nếu bạn phát hiện tài khoản của mình bị tính phí Super Chat trái phép, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Hình dán đặc biệt

Các khoản thanh toán tự nguyện để mua Hình dán đặc biệt là những khoản tiền không được hoàn lại. Nếu bạn thấy tài khoản của mình bị tính một khoản phí trái phép liên quan đến Hình dán đặc biệt, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Vô cùng cảm ơn

Các khoản thanh toán tự nguyện để mua ảnh động Vô cùng cảm ơn là những khoản tiền không được hoàn lại. Nếu bạn thấy tài khoản của mình bị tính một khoản phí trái phép liên quan đến ảnh động Vô cùng cảm ơn, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Khoản quyên góp 

Các khoản quyên góp là những khoản tiền không được hoàn lại. Nếu đang gặp vấn đề với một khoản thanh toán, bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.
Hội viên của kênh

Bạn có thể hủy gói hội viên của kênh mà mình đã trả phí bất kỳ lúc nào. Sau khi hủy, bạn sẽ không bị tính phí lại. Bạn vẫn có thể sử dụng huy hiệu và hưởng các đặc quyền từ người sáng tạo cho đến khi kết thúc chu kỳ thanh toán. Xin lưu ý rằng bạn sẽ không được hoàn tiền cho khoảng thời gian tính từ lúc hủy cho đến lúc gói dịch vụ của bạn chính thức hết hạn.

Nếu bạn nhận thấy tài khoản của mình bị tính phí hội viên của kênh trái phép, hãy làm theo các bước này để báo cáo khoản phí trái phép đó. Nếu các đặc quyền từ người sáng tạo hoặc các tính năng khác của gói hội viên mà bạn đã trả phí bị lỗi, không dùng được hoặc không hoạt động như đã mô tả, bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để yêu cầu hoàn tiền bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không hoàn tiền hoặc trả lại dưới hình thức tín dụng cho chu kỳ thanh toán đã trôi qua một phần. 

Nếu là hội viên đã đăng ký qua Apple, bạn cần liên hệ với nhóm hỗ trợ của Apple để yêu cầu hoàn tiền cho gói hội viên của kênh mà mình đã trả phí. Chính sách hoàn tiền của Apple sẽ áp dụng.

Thời gian hoàn tiền

Tiến trình hoàn tiền
Tiền hoàn lại từ YouTube sẽ được trả về phương thức thanh toán mà bạn đã dùng để thực hiện giao dịch mua ban đầu. Thời gian hoàn tiền có thể khác nhau tùy thuộc vào cách bạn thanh toán.
Nếu quá trình hoàn tiền cho bạn diễn ra lâu hơn dự kiến, hãy kiểm tra trạng thái hoàn tiền trên tài khoản Google Payments. Nếu trạng thái là "Đã hoàn tiền" thì bạn sẽ thấy một khoản tiền được cộng vào phương thức thanh toán của mình. Nếu trạng thái là "Đã hủy", thì có nghĩa là đơn đặt hàng không bị tính tiền và bạn sẽ không nhìn thấy khoản tiền nào được cộng vào phương thức thanh toán.
Phương thức thanh toán Thời gian hoàn tiền ước tính
Thẻ tín dụng

3-5 ngày làm việc

Thời gian xử lý có thể phụ thuộc vào công ty phát hành thẻ và đôi khi lên đến 10 ngày làm việc.

Nếu thẻ tín dụng của bạn không hoạt động nữa, thì tiền hoàn lại sẽ được chuyển đến ngân hàng đã phát hành thẻ. Để lấy lại tiền, hãy liên lạc với ngân hàng này.

Thanh toán trực tiếp qua nhà mạng (trả trước / trả theo mức dùng)

1–30 ngày làm việc

Thời gian xử lý có thể phụ thuộc vào nhà mạng và đôi khi mất nhiều thời gian hơn.

Thanh toán trực tiếp qua nhà mạng (trả sau / hợp đồng)

1–2 lần nhận bảng sao kê hằng tháng

Thời gian xử lý có thể phụ thuộc vào nhà mạng. Tuy nhiên, tiền hoàn lại thường được trả trong vòng 2 lần có bảng kê thanh toán hằng tháng. Nếu thời gian kéo dài hơn, hãy liên hệ với nhà mạng của bạn để kiểm tra trạng thái hoàn tiền.

Số dư trong tài khoản Google Play (thẻ quà tặng hoặc số dư tín dụng)

1 ngày làm việc

Tiền hoàn lại sẽ xuất hiện trong tài khoản bạn dùng để thanh toán bằng Google. Đôi khi, quá trình hoàn tiền có thể mất đến 3 ngày làm việc.

Số dư trên Google Pay

1 ngày làm việc

Tiền hoàn lại sẽ xuất hiện trong tài khoản Google Pay của bạn. Đôi khi, quá trình hoàn tiền có thể mất đến 3 ngày làm việc.

Ngân hàng trực tuyến

4–10 ngày làm việc

Thời gian xử lý tùy thuộc vào ngân hàng của bạn nhưng thường cần từ 4 đến 10 ngày làm việc.

PayPal

3-5 ngày làm việc

Quá trình hoàn tiền có thể kéo dài đến 10 ngày làm việc. Nếu bạn đưa tiền trở lại vào một phương thức thanh toán trong PayPal, hãy liên hệ với PayPal để biết thêm thông tin.

iTunes Nếu đã mua gói dịch vụ YouTube Premium qua iTunes, thì bạn cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Apple để biết thông tin về trạng thái hoàn tiền.
Giao diện thanh toán hợp nhất (chỉ ở Ấn Độ)

3 ngày làm việc

Những khoản tiền hoàn lại bằng giao diện thanh toán hợp nhất (UPI) sẽ xuất hiện trong tài khoản ngân hàng của bạn.

Nếu bạn bị trừ tiền trong tài khoản, nhưng không nhận được hàng hóa hay dịch vụ mà bạn dự định mua, chúng tôi sẽ tự động hoàn tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu bạn không nhận được khoản tiền hoàn lại trong vòng 3 ngày kể từ ngày giao dịch, hãy liên hệ với chúng tôi.

Payco (chỉ ở Hàn Quốc)

3-5 ngày làm việc

Đôi lúc, quá trình hoàn tiền có thể kéo dài đến 10 ngày làm việc. Nếu thời gian kéo dài hơn, hãy liên hệ với PAYCO để biết thêm thông tin chi tiết.

KakaoPay (chỉ ở Hàn Quốc)

3-5 ngày làm việc

Đôi lúc, quá trình hoàn tiền có thể kéo dài đến 10 ngày làm việc. Nếu quá trình hoàn tiền kéo dài hơn, bạn hãy liên hệ với KakaoPay để biết thêm thông tin chi tiết.

Mercado Pago (chỉ ở Brazil) 3-5 ngày làm việc
my paysafecard (Ba Lan, Síp, Cộng hòa Séc, Slovakia, Slovenia, Áo, Bỉ, Hà Lan, Bồ Đào Nha) 3-5 ngày làm việc
ZaloPay (chỉ ở Việt Nam) 1-5 ngày làm việc
VTC Pay (chỉ ở Việt Nam) 1-5 ngày làm việc
GoPay (chỉ ở Indonesia) 1-5 ngày làm việc
AliPay (Hong Kong) 1-2 ngày làm việc

Nếu bạn có thắc mắc về tiến trình hoàn tiền, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để biết thêm thông tin.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false