ขอเงินคืน

อาจมีการคืนเงินค่าบริการและการเป็นสมาชิก YouTube ต่อไปนี้ ทั้งนี้ การชำระเงินสำหรับบริการและการเป็นสมาชิก YouTube บางรายการอาจขอเงินคืนไม่ได้ โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง  
 

สิ่งที่ควรรู้มีดังนี้

  • หากทำการซื้อโดยใช้ iPhone หรือ iPad หรือลงชื่อสมัครใช้การเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงินผ่านทาง iTunes คุณจะต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Apple เพื่อยื่นคำขอเงินคืน ซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายการคืนเงินของ Apple
  • หากคุณต้องการรายงานการซื้อที่ไม่ได้รับอนุญาตบนบัญชี YouTube โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่บทความนี้และยื่นเรื่องร้องเรียน

นโยบายการคืนเงินของ YouTube

การซื้อหรือเช่าภาพยนตร์และรายการ

หากคุณพบปัญหาขณะเล่นภาพยนตร์หรือรายการทีวีที่ซื้อไป โปรดดูขั้นตอนการแก้ปัญหาเหล่านี้เพื่อรับความช่วยเหลือ

หากยังไม่ได้รับชมรายการหรือภาพยนตร์ คุณจะขอเงินคืนได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์

  1. ไปที่ youtube.com/purchases
  2. คลิกขอเงินคืนสำหรับสินค้าที่ต้องการขอเงินคืน
  3. คลิกขอเงินคืน
  4. คุณจะได้รับอีเมลยืนยัน

หากไม่เห็นตัวเลือกขอเงินคืนจากหน้านี้โดยตรง หรือหากภาพยนตร์หรือรายการที่เช่าหรือซื้อไปมีข้อบกพร่อง ไม่พร้อมใช้งาน หรือใช้งานตามที่ระบุไว้ไม่ได้ คุณติดต่อทีมสนับสนุนเพื่อขอเงินคืนได้

หากคำขอเงินคืนได้รับการอนุมัติแล้ว เราจะยกเลิกสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหานั้นและจะคืนเงินให้คุณภายในลำดับเวลาการคืนเงินที่แสดงด้านล่าง

หากซื้อรายการทีวีหรือภาพยนตร์ผ่าน Apple คุณจะต้องติดต่อทีมสนับสนุนของ Apple เพื่อขอเงินคืน ซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายการคืนเงินของ Apple

การเป็นสมาชิก YouTube Premium และ YouTube Music Premium

คุณมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงินได้ตลอดเวลา โดยระบบจะไม่เรียกเก็บเงินเมื่อยกเลิก ทั้งนี้สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกของคุณจะยังคงใช้ได้จนสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงิน โปรดทราบว่าคุณจะไม่ได้รับเงินคืนสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่เลือกยกเลิกถึงการสิ้นสุดการเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ

หากเนื้อหาหรือฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงินมีข้อบกพร่อง ใช้งานไม่ได้ หรือไม่แสดงตามที่ได้ระบุไว้ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนเพื่อขอรับเงินคืนได้ทุกเมื่อ เราจะไม่คืนเงินหรือเครดิตในส่วนของช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินที่ผ่านไปแล้ว 

หากเป็นสมาชิกที่ลงชื่อสมัครใช้ผ่าน iTunes คุณจะต้องติดต่อทีมสนับสนุนของ Apple เพื่อขอรับเงินสำหรับการเป็นสมาชิกคืน ซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายการคืนเงินของ Apple

Super Chat

การชำระเงินโดยสมัครใจสำหรับ Super Chat จะขอเงินคืนไม่ได้ หากสังเกตเห็นการเรียกเก็บเงินสำหรับ Super Chat โดยไม่ได้รับอนุญาตในบัญชี โปรดติดต่อทีมสนับสนุน

Super Stickers

การชำระเงินสำหรับ Super Stickers โดยสมัครใจจะขอเงินคืนไม่ได้ หากสังเกตเห็นการเรียกเก็บเงินสำหรับ Super Stickers ที่ไม่ได้รับอนุญาตในบัญชี โปรดติดต่อทีมสนับสนุน

การบริจาค 

เงินบริจาคจะขอคืนไม่ได้ หากพบปัญหาในการชำระเงิน โปรดติดต่อทีมสนับสนุน

การเป็นสมาชิกของช่อง

คุณมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกของช่องแบบชำระเงินได้ตลอดเวลา เมื่อยกเลิกแล้ว ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณอีก คุณจะยังใช้ป้ายและมีสิทธิ์เข้าถึงสิทธิพิเศษจากครีเอเตอร์ได้จนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงิน โปรดทราบว่าคุณจะไม่ได้รับเงินคืนสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่เลือกยกเลิกจนถึงวันที่สิ้นสุดการเป็นสมาชิกของช่องอย่างเป็นทางการ

หากสังเกตเห็นการเรียกเก็บเงินสำหรับการเป็นสมาชิกของช่องโดยไม่ได้รับอนุญาตในบัญชี ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อรายงานการเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต หากสิทธิพิเศษจากครีเอเตอร์หรือฟีเจอร์ของการเป็นสมาชิกของช่องแบบชำระเงินมีข้อบกพร่อง ใช้งานไม่ได้ หรือไม่ทำงานตามที่ระบุไว้ คุณติดต่อทีมสนับสนุนเพื่อขอรับเงินคืนได้ทุกเมื่อ เราจะไม่คืนเงินหรือเครดิตในส่วนของช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินที่ผ่านไปแล้ว 

หากคุณเป็นสมาชิกที่ลงชื่อสมัครใช้ผ่าน Apple คุณต้องติดต่อทีมสนับสนุนของ Apple เพื่อขอเงินคืนสำหรับการเป็นสมาชิกของช่องแบบชำระเงิน ซึ่งจะใช้นโยบายการคืนเงินของ Apple

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการคืนเงิน

ลำดับเวลาการคืนเงิน

ระบบจะส่งเงินจาก YouTube คืนไปยังวิธีการชำระเงินที่คุณใช้ทำการซื้อ การคืนเงินจะใช้เวลาแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณชำระเงิน
หากการคืนเงินใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ โปรดตรวจสอบสถานะการคืนเงินในบัญชี Google Payments หากสถานะเป็น "คืนเงินแล้ว" คุณจะเห็นเครดิตในรูปแบบการชำระเงิน หากสถานะเป็น "ยกเลิกแล้ว" หมายความว่าระบบยังไม่ได้เรียกเก็บเงินจากคำสั่งซื้อดังกล่าว และคุณจะไม่เห็นเครดิตในรูปแบบการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน เวลาการคืนเงินโดยประมาณ
บัตรเครดิต

3–5 วันทำการ

ระยะเวลาดำเนินการอาจขึ้นอยู่กับผู้ออกบัตร และบางครั้งอาจใช้เวลาถึง 10 วันทำการ

หากไม่ได้ใช้งานบัตรเครดิตนั้นแล้ว ระบบจะคืนเงินไปยังธนาคารที่ออกบัตร โปรดติดต่อธนาคารเพื่อขอรับเงินคืน

การเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการโดยตรง (แบบชำระล่วงหน้า/แบบจ่ายเมื่อใช้)

1–30 วันทำการ

ระยะเวลาในการดำเนินการอาจขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และบางครั้งอาจใช้เวลานานกว่านั้น

การเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการโดยตรง (แบบชำระเงินภายหลัง/แบบสัญญา)

1–2 รอบบิล

ระยะเวลาดำเนินการอาจขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ แต่โดยทั่วไปเงินคืนจะปรากฏภายใน 2 รอบบิลหลังขอเงินคืน โปรดติดต่อผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบสถานะหากระบบใช้เวลานานกว่าที่ระบุไว้

ยอดเงินคงเหลือใน Google Play (บัตรของขวัญหรือยอดเครดิตคงเหลือ)

1 วันทำการ

เงินคืนจะปรากฏในบัญชี Google Payments ซึ่งบางครั้งอาจใช้เวลาถึง 3 วันทำการ

ยอดคงเหลือ Google Pay

1 วันทำการ

เงินคืนจะปรากฏในบัญชี Google Pay ซึ่งบางครั้งใช้เวลาถึง 3 วันทำการ

ธนาคารออนไลน์

4–10 วันทำการ

เวลาดำเนินการขึ้นอยู่กับธนาคาร แต่ปกติแล้วจะใช้เวลา 4-10 วันทำการ

PayPal

3–5 วันทำการ

การคืนเงินอาจใช้เวลาถึง 10 วันทำการ หากคุณจะรับเงินคืนผ่านวิธีการชำระเงินใน PayPal โปรดติดต่อ PayPal เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

iTunes หากสมัครสมาชิก YouTube Premium ผ่านทาง iTunes คุณจะต้องติดต่อทีมสนับสนุนของ Apple เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการคืนเงิน
Unified Payments Interface (อินเดียเท่านั้น)

3 วันทำการ

การคืนเงินของ Unified Payments Interface (UPI) จะปรากฏในบัญชีธนาคารของคุณ

หากระบบหักเงินจากบัญชีของคุณแล้ว แต่คุณยังไม่ได้รับสินค้าหรือบริการที่ตั้งใจจะซื้อ เราจะดำเนินการคืนเงินไปยังบัญชีธนาคารของคุณโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้รับเงินคืนภายใน 3 วันนับจากวันที่ทำธุรกรรม โปรดติดต่อเรา

PAYCO (เกาหลีเท่านั้น)

3–5 วันทำการ

บางครั้งระบบอาจใช้เวลาถึง 10 วันทำการ หากใช้เวลานานกว่านี้ โปรดติดต่อ PAYCO เพื่อสอบถามข้อมูลโดยละเอียด

KakaoPay (เกาหลีเท่านั้น)

3–5 วันทำการ

บางครั้งระบบอาจใช้เวลาถึง 10 วันทำการ หากการคืนเงินใช้เวลานานกว่านี้ โปรดติดต่อ KakaoPay เพื่อสอบถามข้อมูลโดยละเอียด

Mercado Pago (บราซิลเท่านั้น) 3-5 วันทำการ
my paysafecard (ไซปรัส เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม โปรตุเกส โปแลนด์ สโลวาเกีย สโลวีเนีย สาธารณรัฐเช็ก ออสเตรีย) 3-5 วันทำการ
ZaloPay (เวียดนามเท่านั้น) 1-5 วันทำการ
VTC Pay (เวียดนามเท่านั้น) 1-5 วันทำการ
Go Pay (อินโดนีเซียเท่านั้น) 1-5 วันทำการ
AliPay (ฮ่องกง) 1-2 วันทำการ

หากมีคำถามเกี่ยวกับลำดับเวลาการคืนเงิน โปรดติดต่อทีมสนับสนุนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

 

 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร