Žiadosť o vrátenie peňazí

Vrátenie peňazí môže byť k dispozícii pre nasledujúce služby a členstvá YouTube. Nie všetky platby za služby a členstvá na YouTube je možné vrátiť. Ďalšie podrobnosti nájdete nižšie.    
 

Dôležité informácie:

 • Ak ste nákup uskutočnili cez iPhone alebo iPad, alebo ste si platené členstvo YouTube zaregistrovali prostredníctvom aplikácie iTunes, o vrátenie peňazí musíte požiadať podporu spoločnosti Apple. Uplatnia sa pravidlá vrátenia peňazí spoločnosti Apple.
 • Ak chcete nahlásiť neoprávnený nákup vo svojom účte YouTube, prečítajte si viac informácií v tomto článkupodajte sťažnosť.

Pravidlá vrátenia peňazí na YouTube

Platené virtuálne udalosti

Ak sa pri pripájaní k zakúpenému priamemu prenosu vyskytujú problémy, tieto kroky na ich riešenie vám môžu pomôcť.

O vrátenie peňazí môžete požiadať až do plánovaného času začatia udalosti.

V zariadení s Androidom postupujte takto: 

 1. Otvorte aplikáciu YouTube a vyberte svoju profilovú fotku.
 2. Klepnite na Nákupy a členstvá a potom Nákupy.
 3. Vedľa položky, za ktorú chcete vrátiť peniaze, klepnite na Viac  a potom Máte problém s nákupom? a potom  Potvrdiť.

Po schválení žiadosti o vrátenie peňazí sa vám na ďalšej obrazovke zobrazí potvrdenie.  Zrušíme prístup k obsahu a vrátime vám peniaze v súlade s uvedeným časovým harmonogramom vrátenia peňazí.

Ak ste si zakúpili platený virtuálny prenos cez Apple, o vrátenie peňazí musíte požiadať podporu spoločnosti Apple. Uplatnia sa pravidlá vrátenia peňazí spoločnosti Apple.

Riešenie problémov

Ak máte jeden z uvedených problémov, môžete kontaktovať náš tím podpory a požiadať o vrátenie peňazí.

 • O vrátenie peňazí nemôžete požiadať podľa pokynov vyššie.
 • Prenos, ktorý ste si vypožičali alebo zakúpili, je chybný, nedostupný alebo nezodpovedá popisu.

Členstvá YouTube Premium a YouTube Music Premium

Svoje platené členstvo na YouTube môžete kedykoľvek zrušiť. Po zrušení vám už nebudú účtované ďalšie poplatky a výhody vám budú platiť až do konca fakturačného cyklu. Upozorňujeme, že vám nebudú vrátené peniaze za obdobie od zrušenia členstva do jeho oficiálneho ukončenia.

Ak sú funkcie alebo obsah súvisiace s vaším plateným členstvom na YouTube chybné, nie sú k dispozícii alebo nefungujú tak, ako bolo uvedené, kliknite na tlačidlo nižšie a požiadajte o vrátenie peňazí. Za čiastočne uplynulé fakturačné obdobia nevraciame peniaze ani kredit. 

POŽIADAŤ O VRÁTENIE PEŇAZÍ

Ak ste sa ako člen zaregistrovali cez Apple a chcete požiadať o vrátenie peňazí za členstvo, musíte kontaktovať podporu spoločnosti Apple. Uplatnia sa pravidlá vrátenia peňazí spoločnosti Apple.

Nákupy alebo výpožičky filmov a relácií

Ak máte problémy s prehratím zakúpeného filmu alebo televíznej relácie, pozrite si tieto kroky na riešenie problémov.

Ak ste si film alebo reláciu ešte nepozreli, do siedmich pracovných dní od nákupu môžete požiadať o vrátenie peňazí.

V zariadení s Androidom:

 1. Otvorte aplikáciu YouTube a vyberte svoju profilovú fotku.
 2. Klepnite na Nákupy a členstvá a potom Nákupy.
 3. Klepnite na trojbodkovú ponuku vedľa položky, za ktorú chcete vrátiť peniaze.
 4. Klepnite na Problém s nákupom? a potom Potvrdiť.

Po schválení žiadosti o vrátenie peňazí sa vám na ďalšej obrazovke zobrazí potvrdenie. Môže sa stať, že o vrátenie peňazí nebudete môcť požiadať priamo na tejto stránke alebo obsah (film či relácia), ktorý si požičiate alebo zakúpite:

 • bude chybný,
 • nebude k dispozícii,
 • nebude zodpovedať popisu.

V takom prípade sa so žiadosťou o vrátenie peňazí obráťte na náš tím podpory.

Ak bude žiadosť o vrátenie peňazí schválená, zrušíme prístup k obsahu a vrátime vám peniaze v súlade s uvedeným časovým harmonogramom vrátenia peňazí.

Ak ste si televíznu reláciu alebo film zakúpili cez Apple, so žiadosťou o vrátenie peňazí budete musieť kontaktovať podporu spoločnosti Apple. Uplatnia sa pravidlá vrátenia peňazí spoločnosti Apple.

Platené virtuálne udalosti

Ak sa pri prehrávaní zakúpeného priameho prenosu vyskytujú problémy, tieto kroky na ich riešenie vám môžu pomôcť.

Ak ste si prenos ešte nepozreli, môžete do siedmich dní od zakúpenia požiadať o vrátenie peňazí.

V zariadení s Androidom postupujte takto: 

 1. Otvorte aplikáciu YouTube a vyberte svoju profilovú fotku.
 2. Klepnite na Nákupy a členstvá a potom Nákupy
 3. Vedľa položky, za ktorú chcete vrátiť peniaze, klepnite na Viac  a potomMáte problém s nákupom? a potom Potvrdiť.

Po schválení žiadosti o vrátenie peňazí sa vám na ďalšej obrazovke zobrazí potvrdenie.  Zrušíme prístup k obsahu a vrátime vám peniaze v súlade s uvedeným časovým harmonogramom vrátenia peňazí.

Ak ste si zakúpili platený virtuálny prenos cez Apple, o vrátenie peňazí musíte požiadať podporu spoločnosti Apple. Uplatnia sa pravidlá vrátenia peňazí spoločnosti Apple.

Riešenie problémov

Ak máte jeden z uvedených problémov, môžete kontaktovať náš tím podpory a požiadať o vrátenie peňazí.

 • O vrátenie peňazí nemôžete požiadať podľa pokynov vyššie.
 • Prenos, ktorý ste si vypožičali alebo zakúpili, je chybný, nedostupný alebo nezodpovedá popisu.

Riešenie technických problémov

Ak sa pri pripájaní k zakúpenému priamemu prenosu vyskytujú problémy, tieto kroky na ich riešenie vám môžu pomôcť.

Vrátenie peňazí

O vrátenie peňazí môžete požiadať až do plánovaného času začatia udalosti.

V prípade nákupov uskutočnených v zariadení s Androidom postupujte v počítači takto: 

 1. Prejdite na youtube.com/purchases.
 2. Prejdite na položku, za ktorú chcete vrátiť peniaze.
 3. Pri tejto položke vyberte Problém s nákupom?
 4. Kliknite na Požiadať o vrátenie peňazí a potom Potvrdiť. 

Po schválení žiadosti o vrátenie peňazí sa vám na ďalšej obrazovke zobrazí potvrdenie. 

Ak bude žiadosť o vrátenie peňazí schválená, zrušíme prístup k obsahu a vrátime vám peniaze v súlade s uvedeným časovým harmonogramom vrátenia peňazí.

Ak ste nákup uskutočnili cez Apple

Ak chcete požiadať o vrátenie peňazí, musíte kontaktovať podporu spoločnosti Apple. Uplatnia sa pravidlá vrátenia peňazí spoločnosti Apple.

Riešenie problémov s vrátením peňazí

Ak máte jeden z uvedených problémov, môžete kontaktovať náš tím podpory a požiadať o vrátenie peňazí.

 • O vrátenie peňazí nemôžete požiadať podľa pokynov vyššie.
 • Prenos, ktorý ste si vypožičali alebo zakúpili, je chybný, nedostupný alebo nezodpovedá popisu.

Superčet

Dobrovoľné platby superčetu sú nevratné. Ak si vo svojom účte všimnete neoprávnený poplatok za superčet, kontaktujte náš tím podpory.

Supernálepky

Dobrovoľné platby za supernálepky sú nevratné. Ak si vo svojom účte všimnete neoprávnený poplatok za supernálepky, kontaktujte náš tím podpory.

Supervďaka

Dobrovoľné platby za supervďaku sú nevratné. Ak si vo svojom účte všimnete neoprávnený poplatok za supervďaku, kontaktujte náš tím podpory.

Dary 

Dary sú nevratné. Ak máte problémy s platbou, môžete kontaktovať náš tím podpory.

Členstvá v kanáli

Svoje platené členstvo v kanáli môžete kedykoľvek zrušiť. Po jeho zrušení vám už nebudú účtované žiadne poplatky. Odznak a prístup k výhodám od autora budete môcť využívať až do konca fakturačného cyklu. Upozorňujeme, že vám nebudú vrátené peniaze za obdobie od zrušenia členstva v kanáli do jeho oficiálneho ukončenia.

Ak si vo svojom účte všimnete neoprávnený poplatok za členstvo v kanáli, pri nahlásení neoprávneného poplatku postupujte podľa týchto krokov. Ak sú výhody od autora alebo iné funkcie súvisiace s plateným členstvom v kanáli chybné, nedostupné alebo nefungujú tak, ako bolo uvedené, môžete sa kedykoľvek obrátiť na náš tím podpory a požiadať o vrátenie peňazí. Za čiastočne uplynulé fakturačné obdobia nevraciame peniaze ani kredit. 

Ak ste sa ako člen zaregistrovali cez Apple a chcete požiadať o vrátenie peňazí za platené členstvo v kanáli, musíte kontaktovať podporu spoločnosti Apple. Uplatnia sa pravidlá vrátenia peňazí spoločnosti Apple.

Ako dlho bude trvať vrátenie peňazí

Časový harmonogram vrátenia peňazí
Peniaze zaplatené za službu YouTube budú vrátené spôsobom platby, ktorý ste použili pri pôvodnom nákupe. Čas potrebný na spracovanie vrátenia peňazí sa líši v závislosti od spôsobu platby.
Ak vrátenie peňazí trvá dlhšie, ako ste očakávali, skontrolujte jeho stav vo svojom účte Google Payments. Ak sa zobrazuje stav Peniaze boli vrátené, vaším spôsobom platby sa pripíše príslušná suma. Ak sa zobrazuje stav Zrušené, objednávka nebola nikdy uhradená a suma sa vaším spôsobom platby nepripíše.
Spôsob platby Odhadovaný čas vrátenia peňazí
Kreditná karta

3 – 5 pracovných dní

Čas spracovania závisí aj od vydavateľa karty, a preto môže občas trvať až desať pracovných dní.

Ak vaša kreditná karta už nie je aktívna, peniaze budú vrátené banke, ktorá vydala vašu kartu. O vyplatenie peňazí teda požiadajte banku.

Fakturácia operátorom (platba vopred alebo platba podľa spotreby)

1 – 30 pracovných dní

Čas spracovania závisí aj od vášho operátora, preto môže občas trvať dlhšie.

Fakturácia operátorom (spätná platba alebo zmluva)

1 – 2 mesačné výpisy

Čas spracovania závisí aj od vášho operátora, ale informáciu o vrátení peňazí zvyčajne nájdete vo výpise transakcií do dvoch mesiacov. Ak by to trvalo dlhšie, kontaktujte svojho operátora a overte si stav vrátenia peňazí.

Zostatok v službe Google Play (zostatok na darčekovej karte alebo kreditnom účte)

1 pracovný deň

Peniaze budú vrátené na váš účet Google Payments. Vo výnimočných prípadoch to môže trvať až tri pracovné dni.

Zostatok v službe Google Pay

1 pracovný deň

Vrátené peniaze sa zobrazia vo vašom účte Google Pay. Vo výnimočných prípadoch to môže trvať až tri pracovné dni.

Internetové bankovníctvo

4 – 10 pracovných dní

Čas spracovania závisí od vašej banky, ale zvyčajne trvá štyri až desať pracovných dní.

PayPal

3 – 5 pracovných dní

Vrátenie peňazí môže trvať až desať pracovných dní. Ak žiadate o vrátenie peňazí spôsobom platby použitým v službe PayPal a chcete získať podrobnejšie informácie, kontaktujte službu PayPal.

iTunes Ak ste si členstvo YouTube Premium zakúpili cez iTunes, informácie o stave vrátenia peňazí vám poskytne podpora spoločnosti Apple.
Jednotné platobné rozhranie UPI (iba India)

3 pracovné dni

Platby vrátené cez rozhranie UPI sa pripíšu na váš bankový účet.

Ak boli z vášho účtu odpísané peniaze, ale nedostali ste tovar alebo služby, ktoré ste si chceli kúpiť, peniaze automaticky vrátime na váš bankový účet. Ak vám peniaze nebudú vrátené do troch dní od transakcie, kontaktujte nás.

Payco (iba Kórea)

3 – 5 pracovných dní

Spracovanie môže trvať až desať pracovných dní. Ak trvá dlhšie, požiadajte spoločnosť PAYCO o podrobnejšie informácie.

KakaoPay (iba Kórea)

3 – 5 pracovných dní

Spracovanie môže trvať až desať pracovných dní. Ak vrátenie peňazí trvá dlhšie, požiadajte spoločnosť KakaoPay o podrobnejšie informácie.

Mercado Pago (iba Brazília) 3 – 5 pracovných dní
my paysafecard (Belgicko, Cyprus, Česko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko) 3 – 5 pracovných dní
ZaloPay (iba Vietnam) 1 – 5 pracovných dní
VTC Pay (iba Vietnam) 1 – 5 pracovných dní
Go Pay (iba Indonézia) 1 – 5 pracovných dní
AliPay (Hong Kong) 1 – 2 pracovné dni

Odpovede na otázky týkajúce sa časového harmonogramu vrátenia peňazí vám poskytne náš tím podpory.

 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false