Preneseni stroški glede na državo

YouTube trenutno leta 2023 ne namerava uvesti prenesenih stroškov glede na državo.

V nekaterih državah po svetu se za YouTubovo distribucijo vsebine zaračunavajo stroški, ki se nanašajo npr. na licenciranje pravic tretjih oseb, regulativne pristojbine in davke za platformo. Zaradi zagotavljanja dolgoročne trajnostnosti poslovanja bomo morda s partnerji, ki monetizirajo vsebino, začeli deliti nekatere od teh prenesenih stroškov glede na državo.

Trenutno leta 2023 ne nameravamo uvesti teh stroškov. Ko začnemo deliti te stroške, vas bomo obvestili o morebitnih veljavnih stroških po državah in o tem, kako jih izračunamo, vsaj 45 dni vnaprej. Ker se ti stroški nanašajo na določene države, bodo odšteti sorazmerno glede na prihodek, ki ga zaslužite v tej državi.

Opomba: Deljenje stroškov licenciranja pravic tretjih oseb prek prenesenih stroškov glede na državo je ločeno od odbitkov za pridobitev glasbenih pravic na podlagi prilagoditev za odobritev pravic. Za kritje stroškov licenciranja istih pravic ne bomo nikoli hkrati odšteli prenesenih stroškov glede na državo in prilagoditve za odobritev pravic.

Kako deluje

Obračunavanje prenesenih stroškov glede na državo je odvisno od države in velja za vsa okolja, za katera je omogočeno monetiziranje. Oglejte si preprost hipotetičen primer ustvarjalca, ki nalaga samo videoposnetke večje dolžine:

Hipotetičen primer

Država X je uvedla davek za platformo, ki velja za prihodek od oglaševanja v YouTubu, ki ga je ustvarjalec zaslužil v tej državi. 

  • Na podlagi partnerjevega zaslužka od oglasov v videoposnetkih večje dolžine v državi X je preneseni strošek glede na državo 1 USD. 
  • Po uporabi deleža prihodka bo partner plačal 0,55 USD, YouTube pa 0,45 USD.
  • YouTube in partnerji si te stroške glede na veljavno delitev prihodkov delijo tako, da prenesene stroške glede na državo odštejejo pred izračunom deleža prihodkov.

Zgornji primer prikazuje en preneseni strošek glede na državo, vendar se lahko partnerjem zaračuna več prenesenih stroškov glede na državo, če je prihodek od njihove vsebine ustvarjen v več državah, v katerih ti stroški veljajo.

YouTubovo obvestilo

Ko bo YouTube začel deliti te stroške z vami, vas bomo obvestili o morebitnih veljavnih stroških po državah in o tem, kako jih izračunamo, vsaj 45 dni vnaprej. Vsak mesec bodo v poročilih prikazani tudi morebitni odbitki za prenesene stroške glede na državo.

Pogosta vprašanja

Ali preneseni stroški glede na državo veljajo tudi za stroške avtorskih pravic za glasbo?

Ne. Deljenje stroškov licenciranja pravic tretjih oseb prek prenesenih stroškov glede na državo je ločeno od odbitkov za pridobitev glasbenih pravic na podlagi prilagoditev za pridobitev pravic. Za kritje stroškov licenciranja istih pravic ne bomo nikoli hkrati odšteli prenesenih stroškov glede na državo in prilagoditve za odobritev pravic.

Za monetiziranje videoposnetkov z glasbo še vedno veljajo veljavni pravilniki o monetizaciji za ustrezno obliko videoposnetka. Preberite več o uporabi storitve Creator Music z videoposnetki večje dolžine in monetiziranju kratkih videoposnetkov z glasbo.

Ali preneseni stroški glede na državo veljajo glede na mojo lokacijo?

Ne. Nanašajo se na določene države, kjer se za YouTubovo distribucijo vsebine v tej državi zaračunavajo stroški, ki se nanašajo npr. na licenciranje pravic tretjih oseb, regulativne pristojbine in davke za platformo. To pomeni, da bodo ti stroški veljali samo za prihodke, ki jih zaslužite v državi, v kateri so bili ti stroški uvedeni.

Kako vem, kateri preneseni stroški glede na državo veljajo zame?

Trenutno leta 2023 ne načrtujemo uvedbe prenesenih stroškov glede na državo. Ko začnemo deliti te stroške, vas bomo obvestili o morebitnih veljavnih stroških po državah in o tem, kako jih izračunamo, vsaj 45 dni vnaprej. Vsak mesec bodo v poročilih prikazani tudi morebitni odbitki za prenesene stroške glede na državo.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
true
false
true
true
59
false
false