Lên lịch xuất bản video

Bạn có thể sử dụng tính năng xuất bản theo lịch để lên lịch cho video riêng tư chuyển sang chế độ công khai vào một thời điểm cụ thể.

Lên lịch xuất bản video vào một thời điểm cụ thể

Để lên lịch xuất bản video, trước tiên bạn phải chọn chế độ "đã lên lịch" hoặc "riêng tư" cho video trên trang tải lên.

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng TẠO sau đó Tải video lên.
 3. Chọn tệp bạn muốn tải lên rồi nhập thông tin chi tiết của video.
 4. Trên thẻ "Trạng thái hiển thị", hãy chọn Lên lịch​.
 5. Chọn ngày, giờ và múi giờ mà bạn muốn xuất bản video.
 6. Nhấp vào Lên lịch.

Chỉnh sửa thời điểm xuất bản theo lịch

Bạn có thể thay đổi thời điểm xuất bản theo lịch hoặc xuất bản video ngay bằng cách:

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Nội dung.
 3. Trong cột "Chế độ hiển thị", hãy chọn trình đơn thả xuống trên video mà bạn muốn chỉnh sửa.
  • Để thay đổi thời điểm xuất bản theo lịch, hãy đảm bảo rằng video ở chế độ Riêng tư, chọn thời điểm mới trong phần "Lên lịch" rồi chọn Lên lịch.
  • Để xuất bản video ngay, hãy đặt chế độ hiển thị thành Công khai rồi Lưu.

Ngày trên trang xem

Khi bạn công khai một video trên YouTube, ngày trên trang xem được tính theo Giờ chuẩn Thái Bình Dương (PST). Nếu bạn muốn một ngày cụ thể xuất hiện dưới video của mình, thì hãy tải video lên vào ngày đó. Hoặc bạn có thể đặt lịch để công khai video vào ngày đó, theo Giờ chuẩn Thái Bình Dương.

Bạn có thể thấy ngày trên trang xem khác với ngày trong YouTube Studio nếu bạn:

 • Tải video công khai lên theo một múi giờ trước giờ PST
 • Đặt lịch công khai một video riêng tư tại thời điểm cụ thể ở một múi giờ trước giờ PST
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?