กำหนดเวลาเผยแพร่วิดีโอ

คุณใช้การเผยแพร่ที่กำหนดเวลาเพื่อตั้งเวลาที่ต้องการให้วิดีโอส่วนตัวเปลี่ยนไปเป็นแบบสาธารณะได้

กำหนดเวลาเพื่อเผยแพร่วิดีโอในภายหลัง

คุณต้องตั้งค่าวิดีโอเป็น "กำหนดเวลาไว้" หรือ "ส่วนตัว" บนหน้าการอัปโหลดก่อน จึงจะกำหนดเวลาเผยแพร่วิดีโอได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. ที่ด้านบนขวา ให้คลิกสร้าง  จากนั้น อัปโหลดวิดีโอ
 3. เลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลดและป้อนรายละเอียดของวิดีโอ
 4. เลือกกำหนดเวลาในแท็บ “ระดับการแชร์”
 5. กำหนดวัน เวลา และเขตเวลาที่คุณต้องการเผยแพร่วิดีโอ
 6. เลือกกำหนดเวลา

แก้ไขเวลาในการเผยแพร่ที่กำหนดไว้

คุณเปลี่ยนเวลาการเผยแพร่ที่กำหนดไว้หรือเผยแพร่วิดีโอทันทีก็ได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกวิดีโอจากเมนูด้านซ้าย
 3. เลือกเมนูแบบเลื่อนลงบนวิดีโอที่ต้องการแก้ไขในคอลัมน์ “ระดับการแชร์”
  • หากต้องการเปลี่ยนเวลาเผยแพร่ตามกำหนด ให้ตรวจสอบว่าระดับการแชร์เป็น "ส่วนตัว" จากนั้นเลือกเวลาใหม่ใต้ “กำหนดเวลา” แล้วกำหนดเวลา
  • หากต้องการเผยแพร่วิดีโอทันที ให้ตั้งค่าระดับการแชร์เป็นสาธารณะ แล้วบันทึก

วันที่ในหน้าสำหรับดู

เมื่อตั้งค่าวิดีโอบน YouTube เป็นแบบสาธารณะ วันที่ในหน้าสำหรับดูจะยึดตามเวลามาตรฐานแปซิฟิก (PST) หากต้องการให้วันที่ที่เจาะจงปรากฏใต้วิดีโอ ให้อัปโหลดวิดีโอในวันดังกล่าว หรือกำหนดเวลาให้เผยแพร่แบบสาธารณะในวันที่นั้นๆ ตามเวลามาตรฐานแปซิฟิก

คุณอาจเห็นวันที่ในหน้าสำหรับดูแตกต่างจากวันที่ใน YouTube Studio ในกรณีต่อไปนี้

 • อัปโหลดวิดีโอสาธารณะในเขตเวลาที่เร็วกว่า PST
 • กำหนดเวลาให้วิดีโอส่วนตัวเปลี่ยนเป็นแบบสาธารณะในเขตเวลาที่เร็วกว่า PST
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร