Planowanie czasu publikacji filmu

Planowanie czasu publikacji umożliwia zmianę filmu prywatnego na publiczny o określonej godzinie.

Planowanie późniejszej publikacji filmu

Aby zaplanować czas publikacji filmu, na stronie przesyłania musisz go najpierw ustawić jako „zaplanowany” lub „prywatny”.

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
  • Możesz też użyć aplikacji YouTube .
 2. Wybierz UTWÓRZ a potem Prześlij filmy.
 3. Wybierz film, który chcesz przesłać, i podaj informacje o nim.
 4. Wybierz kartę „Widoczność”, a potem Harmonogram.
 5. Określ datę, godzinę oraz strefę czasową publikacji tego filmu.
 6. Wybierz Harmonogram, Prześlij film Short lub Prześlij film.

Uwaga: jeśli Twoje konto ma ostrzeżenie o naruszeniu wytycznych dla społeczności, zaplanowany film nie zostanie opublikowany w okresie obowiązywania ostrzeżenia. W tym czasie Twój film będzie ustawiony jako „prywatny” i trzeba będzie zmienić datę jego publikacji na taką, która przypada po zakończeniu okresu blokady. Poznaj podstawowe informacje o ostrzeżeniach o naruszeniu wytycznych dla społeczności.

Edytowanie czasu zaplanowanej publikacji

Możesz zmienić czas zaplanowanej publikacji lub opublikować film od razu.

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
  • Możesz też użyć aplikacji YouTube .
 2. W menu po lewej stronie wybierz Treści.
  • Możesz też kliknąć zdjęcie profilowe  a potem Twoje filmy.
 3. Wybierz film, który chcesz edytować.
 4. Wybierz kartę „Widoczność”:
  • Aby zmienić czas zaplanowanej publikacji, ustaw widoczność filmu na opcję Prywatny, wybierz nową godzinę w sekcji „Harmonogram”.
  • Aby opublikować film od razu, ustaw widoczność na Publiczny.
 5. Kliknij Zapisz, by opublikować film.

Data na stronie odtwarzania filmu

Kiedy ustawisz film jako publiczny w YouTube, data wyświetlana na stronie odtwarzania będzie podana według czasu pacyficznego (PST).Jeśli chcesz, aby pod filmem wyświetlana była konkretna data, prześlij go wybranego dnia. Możesz też zaplanować publikację treści tego właśnie dnia. Data podawana będzie według czasu pacyficznego.

Data na stronie odtwarzania może różnić się od tej w YouTube Studio, jeśli:

 • film publiczny został przesłany w późniejszej strefie czasowej niż czas pacyficzny (PST),
 • zaplanowano zmianę filmu prywatnego na publiczny o określonej godzinie w późniejszej strefie czasowej niż czas pacyficzny (PST).

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne