Planowanie czasu publikacji filmu

Planowanie czasu publikacji umożliwia zmianę filmu prywatnego na publiczny o określonej godzinie.

Planowanie późniejszej publikacji filmu

Aby zaplanować czas publikacji filmu, na stronie przesyłania musisz go najpierw ustawić jako „zaplanowany” lub „prywatny”.

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W prawym górnym rogu kliknij UTWÓRZ  a potem Prześlij film.
 3. Wybierz film, który chcesz przesłać, i podaj informacje o nim.
 4. Wybierz Zaplanuj na karcie „Widoczność”.
 5. Określ datę, godzinę oraz strefę czasową publikacji tego filmu.
 6. Kliknij Zaplanuj.

Edytowanie czasu zaplanowanej publikacji

Możesz zmienić czas zaplanowanej publikacji lub opublikować film od razu.

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Treści.
 3. W kolumnie „Widoczność” rozwiń menu filmu, który chcesz edytować.
  • Aby zmienić czas zaplanowanej publikacji, ustaw widoczność filmu na opcję Prywatny, wybierz nową godzinę w sekcji Planowanie i kliknij Zapisz.
  • Aby opublikować film od razu, ustaw jego widoczność na Publiczny i kliknij Zapisz.

Data na stronie odtwarzania filmu

Kiedy ustawisz film jako publiczny w YouTube, data wyświetlana na stronie odtwarzania będzie podana według czasu pacyficznego (PST).Jeśli chcesz, aby pod filmem wyświetlana była konkretna data, prześlij go wybranego dnia. Możesz też zaplanować publikację treści tego właśnie dnia. Data podawana będzie według czasu pacyficznego.

Data na stronie odtwarzania może różnić się od tej w YouTube Studio, jeśli:

 • film publiczny został przesłany w późniejszej strefie czasowej niż czas pacyficzny (PST),
 • zaplanowano zmianę filmu prywatnego na publiczny o określonej godzinie w późniejszej strefie czasowej niż czas pacyficzny (PST).
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?