Beleid voor inkomsten genereren met YouTube Shorts

Opbrengsten delen voor YouTube Shorts is gestart op 1 februari 2023. Meer informatie over de nieuwe wijzigingen vind je in de voorwaarden van het YouTube-partnerprogramma.

Partners die inkomsten genereren, kunnen geld verdienen met advertenties die worden bekeken tussen video's in de Shorts-feed. Dit nieuwe model voor opbrengsten delen vervangt het YouTube Shorts-fonds.

Beleid dat van toepassing is op inkomsten genereren met YouTube Shorts

Als je inkomsten genereert op YouTube, is het belangrijk dat je kanaal voldoet aan het beleid voor inkomsten genereren met YouTube-kanalen, inclusief ons beleid voor herhaalde en hergebruikte content. Daartoe behoren ook de Communityrichtlijnen, de Servicevoorwaarden en het Auteursrechtbeleid van YouTube en het Programmabeleid van Google AdSense.

Shorts-advertentieopbrengsten delen aanzetten

Partners die inkomsten genereren en advertentieopbrengsten willen delen, moeten de Module Inkomsten genereren met Shorts accepteren. Dat zijn voorwaarden waarmee je in de Shorts-feed inkomsten kunt genereren met advertenties en YouTube Premium. Je deelt de Shorts-advertentieopbrengsten voor in aanmerking komende Shorts-weergaven op je kanaal vanaf de datum waarop je de voorwaarden accepteert. De Shorts-weergaven die je opbouwt voordat je de Module Inkomsten genereren met Shorts accepteert, komen niet in aanmerking voor het delen van Shorts-advertentieopbrengsten.

Content die geschikt is voor advertenties

Alle content die inkomsten genereert met advertenties moet voldoen aan onze richtlijnen voor advertentievriendelijke content. Bij Shorts komen alleen weergaven van content die voldoet aan onze richtlijnen voor advertentievriendelijke content in aanmerking om opbrengsten te delen.

Niet-geschikte Shorts-weergaven

Voor de berekening van betalingen telt YouTube geen weergaven mee van Shorts die niet in aanmerking komen. Voorbeelden van Shorts-weergaven die niet in aanmerking komen:

 • Niet-originele Shorts, zoals onbewerkte fragmenten uit films of tv-series van anderen, content van andere creators die je opnieuw uploadt vanaf YouTube of een ander platform, of compilaties zonder toegevoegde originele content
 • Kunstmatige of valse Shorts-weergaven, bijvoorbeeld door geautomatiseerde klik- of scrollbots
 • Shorts-weergaven die niet voldoen aan onze richtlijnen voor advertentievriendelijke content

Advertentie-indelingen die geschikt zijn voor opbrengsten delen met Shorts

De opbrengst uit advertenties die kijkers te zien krijgen tussen video's in de Shorts-feed, wordt gedeeld. Shorts-weergaven krijgen alleen gedeelde advertentieopbrengsten uit de Shorts-feed. Deze staan los van inkomsten genereren met lange video's op de weergavepagina.

Hoe werkt advertentieopbrengsten delen voor Shorts?

Alleen partners die inkomsten genereren en die de Module Inkomsten genereren met Shorts hebben geaccepteerd, kunnen advertentieopbrengsten verdienen uit Shorts.

Shorts-advertentieopbrengsten delen gebeurt in 4 stappen:

 1. De advertentieopbrengsten uit de Shorts-feed optellen. Elke maand bundelen we de opbrengst uit advertenties tussen de video's in de Shorts-feed. Die gebruiken we om creators te belonen en de kosten van muzieklicenties te dekken. 
   
 2. De Creator-reserve berekenen. Daarna kennen we de advertentieopbrengsten uit de Shorts-feed toe aan de Creator-reserve op basis van de weergaven van en het muziekgebruik in Shorts die zijn geüpload door creators die inkomsten genereren. 
  • Als een creator die inkomsten genereert een Short zonder muziek uploadt, gaat alle opbrengst die de weergaven opleveren naar de Creator-reserve.
  • Als een creator die inkomsten genereert een Short met muziek uploadt, verdeelt YouTube de opbrengst uit de weergaven tussen de Creator-reserve en de muziekpartners op basis van het aantal gebruikte tracks.
Als een creator die inkomsten genereert bijvoorbeeld een Short met 1 track uploadt, wordt de helft van de opbrengst uit de weergaven toegewezen aan de Creator-reserve. De andere helft gebruiken we voor de kosten van muzieklicenties. Als de Short 2 muziektracks bevat, wordt 1/3e van de opbrengst uit de weergaven toegewezen aan de Creator-reserve. De resterende 2/3e gebruiken we om de kosten van muzieklicenties te dekken.
 1. De Creator-reserve verdelen. Het totale bedrag aan opbrengsten in de Creator-reserve wordt verdeeld over de creators die inkomsten genereren op basis van hun totale aantal Shorts-weergaven in elk land. Een creator die bijvoorbeeld 5% van alle in aanmerking komende weergaven krijgt bij Shorts die zijn geüpload door creators die inkomsten genereren, krijgt 5% van de opbrengst in de Creator-reserve.
   
 2. Het opbrengstenaandeel toepassen. Creators die inkomsten genereren, behouden 45% van de aan hen toegewezen opbrengst, ongeacht of ze muziek hebben gebruikt of niet.

Niet inbegrepen in de Creator-reserve:

 • Opbrengst uit weergaven van Shorts die zijn geüpload door creators die de Module Inkomsten genereren met Shorts nog niet hebben geaccepteerd of die nog niet in aanmerking komen om inkomsten te genereren met hun Shorts. Deze opbrengst wordt gebruikt om de kosten van muzieklicenties te dekken en/of wordt ingehouden door YouTube.
 • Opbrengst uit weergaven van Shorts die door muziekpartners zijn geüpload.
 • Opbrengst uit weergaven van Shorts waarvan is vastgesteld dat ze niet in aanmerking komen.
 • Opbrengst uit advertenties die worden getoond bij het openen van de Shorts-feed, voordat de kijker een Short ziet (bijv. de YouTube Shorts-masthead).
 • Opbrengst uit advertenties op navigatiepagina's in de Shorts-speler.

Een inzichtelijk voorbeeld

Laten we een theoretisch voorbeeld nemen om beter te begrijpen hoe dit werkt.

Theoretisch voorbeeld

Stel dat je een creator bent die inkomsten genereert en dat je een Short uploadt met 1 muziektrack. We berekenen als volgt hoeveel je Short deze maand oplevert in land A.

 • Er zijn in totaal 100 miljoen Shorts-weergaven in land A. Alle weergaven zijn van Shorts die zijn geüpload door creators die inkomsten genereren.
 • De advertenties die tussen Shorts in de Shorts-feed worden afgespeeld, leveren $ 100.000 op.
 • 20% van deze Shorts gebruikt 1 muziektrack, dus bedraagt de Creator-reserve $ 90.000. We gebruiken $ 10.000 om de kosten van muzieklicenties te dekken.
 • Je Short wordt 1 miljoen keer bekeken, dus wordt 1% van de Creator-reserve aan je toegekend. Dat is $ 900. Als je een muziektrack gebruikt, heeft dat geen invloed op het deel van de Creator-reserve dat we aan je toekennen.
 • Daarna passen we het opbrengstenaandeel van 45% toe op je toekenning. In land A verdien je dus $ 405 met je Shorts-weergaven.

Content van derden gebruiken in Shorts

Als een Short content van derden of geremixte content bevat, worden de weergaven van de Short in bepaalde gevallen verdeeld tussen de uploader en eventuele derde rechthebbenden (eigenaren van andere content die in een Short wordt gebruikt) om de Creator-reserve en het opbrengstenaandeel voor creators die inkomsten genereren te berekenen. In het onderstaande beleid vind je hoe dat gebeurt. Dit beleid kan worden geüpdatet. Als we dat doen, brengen we je op de hoogte van de wijzigingen.

 • Welke invloed heeft het gebruik van content van derden op de Creator-reserve? Als we het bedrag van de Creator-reserve berekenen, beschouwen we alleen muziekcontent die door de muziekpartners van YouTube beschikbaar is gesteld of is gegenereerd door Dream Track als bijdrage aan een Short. Met andere woorden: alleen als er muziekcontent in een Short wordt gebruikt, vermindert dat het aantal weergaven en de bijbehorende opbrengst die in de Creator-reserve terechtkomt. Er zijn op dit moment geen andere categorieën van content van derden die als bijdrage aan een Short worden beschouwd, zelfs niet als er een beleid voor inkomsten genereren met Content ID is ingesteld voor die content. We zijn nog bezig met de ontwikkeling van een inkomstenmodel voor andere contentcategorieën. 
  • De voorbeelden hierboven geven aan hoe we weergaven en de bijbehorende opbrengst verdelen om de Creator-reserve te berekenen als een Short muziekcontent bevat.
 • Welke invloed heeft het gebruik van content van derden op toekenningen uit de Creator-reserve? Wanneer we creators die inkomsten genereren hun deel van de Creator-reserve betalen, krijgen alle creators die inkomsten genereren 100% van het totale aantal weergaven van hun Shorts, ongeacht of ze muziek (waaronder muziek gegenereerd door Dream Track) gebruiken in de Short. Als je muziek gebruikt in een Short, heeft dat dus geen invloed op je toekenning uit de Creator-reserve of op je opbrengstenaandeel.

YouTube Premium-abonnementsopbrengst delen voor Shorts

YouTube Premium is een betaald abonnement waarmee gebruikers content kunnen doornemen zonder advertenties, video's op de achtergrond kunnen afspelen, video's kunnen downloaden en premium toegang krijgen tot de YouTube Music-app. Dat geldt ook voor Shorts-weergaven.

YouTube betaalt 45% van de netto-opbrengst van YouTube Premium die voor Shorts wordt toegewezen aan creators die inkomsten genereren. We gebruiken een deel van de opbrengst van YouTube Premium om de kosten van muzieklicenties te dekken. De betalingen aan creators zijn gebaseerd op het aandeel Shorts-weergaven door geabonneerde gebruikers dat ze in elk land hebben.

Waar vind je de opbrengst van advertenties in de Shorts-feed?

De geschatte dagelijkse opbrengst uit advertenties in de Shorts-feed en andere prestatiestatistieken worden In YouTube Analytics getoond zodra deze gegevens beschikbaar zijn of vanaf de dag waarop je geld gaat genereren met Shorts. Vind meer informatie over hoe je je YouTube-opbrengst checkt.

De bestaande tijdlijnen voor betalingsdrempels en andere AdSense-gegevens zijn van toepassing. Vind meer informatie over AdSense voor YouTube.

Studio Content Manager

Voor Studio Content Manager-gebruikers zijn er vanaf half maart 2023 downloadbare rapporten beschikbaar. Deze rapporten zijn er alleen voor niet-muziekpartners. Ze bevatten opbrengstgegevens die zijn ingedeeld op datum en land/regio voor Shorts die inkomsten genereren en die zijn geüpload door relevante partners.

Wil je meer weten over je Shorts-prestaties? Ga dan naar onze tips voor creators over YouTube Analytics.

Meer informatie over hoe je inkomsten genereert met YouTube Shorts

Waarom worden de advertentieopbrengsten van Shorts gebundeld?

Shorts gebruiken een andere advertentie-indeling dan lange video's. Daarom moeten we een andere benadering hanteren om de opbrengsten te delen. Door de opbrengst te bundelen en daarna te verdelen op basis van het aandeel weergaven, proberen we alle creators die inkomsten genereren en Shorts uploaden te belonen in plaats van alleen de creators met advertenties bij hun video. Bovendien maakt dit model het een stuk makkelijker om muzieklicenties te krijgen. Zo kunnen creators zich creatief uitleven zonder zich zorgen te hoeven maken dat ze minder zouden verdienen omdat ze muziek gebruiken.

Krijgen creators echt 45% van de Shorts-opbrengst?

Elke maand worden de opbrengsten uit advertenties in de Shorts-feed gebundeld en gebruikt om Shorts-creators te belonen en de kosten van muzieklicenties te dekken. Van het totale bedrag dat aan creators wordt toegewezen (de Creator-reserve), behouden ze 45% van de opbrengst, ongeacht of ze muziek in hun Shorts gebruiken.

Wat bedoelen jullie precies met muziek?

In het kader van Shorts verwijst de term muziek naar content die beschikbaar is gesteld of is geclaimd door de partners van YouTube in de muziekbranche. Het gaat hierbij om muziekaudio of -tracks, muziekvideo's en andere muziekcontent, zoals interviews met artiesten. De term omvat ook muziekcontent die door Dream Track is gegenereerd.

Kan ik nog steeds geld verdienen met het Shorts-fonds?
Nee. Sinds 1 februari 2023 kunnen creators advertentieopbrengsten uit Shorts delen en verdienen ze geen geld meer via het Shorts-fonds. We verwachten dat de meeste ontvangers van het Shorts-fonds meer verdienen met dit nieuwe model voor opbrengsten delen, dat het Shorts-fonds vervangt. De laatste uitnodigingen voor het Shorts-fonds voor activiteiten in januari worden midden februari 2023 verstuurd, met betalingen in maart (afhankelijk van de betalingsdrempels en vereisten van AdSense).

Mijn Shorts staan in de Shorts-feed, maar ik genereer geen inkomsten. Kan ik geld verdienen met die advertenties zonder deel te nemen aan het YPP?

Nee. Alleen partners die inkomsten genereren en die de Module Inkomsten genereren met Shorts hebben geaccepteerd, kunnen advertentie- en YouTube Premium-opbrengsten uit Shorts verdienen. De resterende opbrengst gebruiken we om de kosten van muzieklicenties te dekken of wordt ingehouden door YouTube.
Hoe weet ik of mijn Shorts advertentieopbrengst opleveren? Wat moet ik doen als ik geen advertentieopbrengst meer wil genereren met Shorts?

Als je de Module Inkomsten genereren met Shorts accepteert, worden de weergaven van alle Shorts op je kanaal meegeteld bij de verdeling van advertentieopbrengsten uit Shorts. Weergaven van Shorts die je na 1 februari 2023 uploadt, worden ook automatisch meegeteld voor de verdeling van advertentieopbrengsten uit Shorts. Tijdens het uploaden hoef je inkomsten genereren niet meer aan te zetten bij Shorts zoals je dat bij lange video's doet. De Shorts-weergaven die je opbouwt voordat je de Module Inkomsten genereren met Shorts accepteert, komen niet in aanmerking voor het delen van Shorts-advertentieopbrengsten.

Nadat je je Short hebt geüpload, kun je de status voor inkomsten genereren checken in het gedeelte Content van YouTube Studio. Shorts met weergaven die in aanmerking komen om advertentieopbrengsten te delen, hebben een groen of geel icoon. Meer informatie over de iconen vind je in onze iconenhandleiding voor inkomsten genereren.

Vanaf de dag waarop je inkomsten gaat genereren met Shorts, worden in YouTube Analytics de geschatte dagelijkse opbrengst uit advertenties in de Shorts-feed en andere prestatiestatistieken getoond. Vind meer informatie over hoe je je YouTube-opbrengst checkt.

Als je geen inkomsten meer wilt genereren met de Shorts-weergaven van je kanaal, kun je je afmelden voor de Module Inkomsten genereren met Shorts door contact op te nemen met support voor creators.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
16046551071163173508
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
59