ควบคุม YouTube บนทีวีด้วย Google Assistant

คุณดู YouTube บนทีวีและใช้ Google Assistant เพื่อควบคุมแอป YouTube ได้ ดูวิธีเชื่อมต่อลำโพงหรือจอแสดงผลของ Google Nest หรือ Google Home

คำสั่งเสียงทั่วไป

หากต้องการใช้คำสั่งเสียงด้านล่าง ให้เริ่มด้วยการพูดว่า "Ok Google"

หากต้องการเริ่มเล่นหรือเล่นสื่อต่อ ให้ใช้คำสั่งเสียงต่อไปนี้

 • เล่น YouTube
 • เล่นต่อ

หากต้องการหยุดเล่นสื่อหรือหยุดเพียงชั่วคราว ให้ใช้คำสั่งเสียงต่อไปนี้

 • หยุดชั่วคราว
 • หยุด

หากต้องการกรอสื่อไปข้างหน้า ให้ใช้คำสั่งเสียงต่อไปนี้

 • กรอไปข้างหน้า 30 วินาที (หรือตามระยะเวลาที่ต้องการ)
 • กรอไปข้างหน้า

หากต้องการกรอสื่อกลับ ให้ใช้คำสั่งเสียงต่อไปนี้

 • กรอกลับ 30 วินาที (หรือตามระยะเวลาที่ต้องการ)
 • กรอกลับ

หากต้องการไปยังสื่อถัดไป ให้ใช้คำสั่งเสียงต่อไปนี้

 • ถัดไป 

หากต้องการย้อนกลับไปยังสื่อก่อนหน้า ให้ใช้คำสั่งเสียงต่อไปนี้

 • ก่อนหน้า

หากต้องการเริ่มเล่นสื่ออีกครั้ง ให้ใช้คำสั่งเสียงต่อไปนี้

 • เริ่มต้นใหม่ 

หากต้องการปิดคำบรรยาย ให้ใช้คำสั่งเสียงต่อไปนี้

 • ปิดคำบรรยาย

หากต้องการกดชอบวิดีโอ ให้ใช้คำสั่งเสียงต่อไปนี้

 • ชอบวิดีโอนี้

หากต้องการกดไม่ชอบวิดีโอ ให้ใช้คำสั่งเสียงต่อไปนี้

 • ไม่ชอบวิดีโอนี้

หากต้องการติดตามช่อง ให้ใช้คำสั่งเสียงต่อไปนี้

 • ติดตาม

หากต้องการเลิกติดตามช่อง ให้ใช้คำสั่งเสียงต่อไปนี้

 • เลิกติดตาม

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
11374817202813922485
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
59