Khiếu nại quyết định giới hạn độ tuổi người xem đối với video của bạn

Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi quy định nội dung nào được phép và không được phép xuất hiện trên YouTube. Đây là những nguyên tắc cơ bản mà video nào cũng phải tuân thủ. Khi video vi phạm các nguyên tắc này, chúng tôi sẽ gỡ bỏ video đó. Một số video tuy không vi phạm chính sách của chúng tôi nhưng có thể không phù hợp với người xem dưới 18 tuổi. Do vậy, chúng tôi giới hạn độ tuổi người xem đối với các video này. Khi quyết định xem có nên giới hạn độ tuổi người xem đối với một nội dung hay không, chúng tôi cân nhắc các vấn đề như hình ảnh bạo lực hoặc gây phản cảm. Chúng tôi cũng cân nhắc đến nội dung khiêu dâm, ảnh khỏa thân và nội dung mô tả các hoạt động nguy hiểm hoặc bất hợp pháp.

Khi một video trên YouTube bị giới hạn độ tuổi, màn hình cảnh báo sẽ xuất hiện trước khi video đó phát. Chỉ những người dùng đủ 18 tuổi trở lên mới có thể tiếp tục xem nội dung đó. Để giảm khả năng người xem vô tình gặp phải các video này, chúng tôi sẽ không hiển thị các video này trong một số phần nhất định trên YouTube. Đồng thời, trên hầu hết các trang web của bên thứ ba, người dùng sẽ không xem được video bị giới hạn độ tuổi người xem. Khi người dùng phát những video này, họ sẽ được chuyển hướng trở về YouTube.

Khiếu nại quyết định giới hạn độ tuổi người xem đối với video của bạn

Người sáng tạo có thể khiếu nại quyết định giới hạn độ tuổi người xem. Nếu video của bạn bị giới hạn độ tuổi người xem, bạn có thể khiếu nại trên trang Video trong tài khoản. Hãy nhấp vào đường liên kết "Khiếu nại" bên cạnh video bị giới hạn độ tuổi người xem. Nhóm YouTube sẽ xem xét yêu cầu của bạn và có thêm biện pháp nếu thấy thích hợp. Xin lưu ý rằng bạn chỉ được khiếu nại một lần đối với quyết định giới hạn độ tuổi người xem trên video của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?