Kháng nghị quyết định giới hạn độ tuổi người xem đối với video của bạn

Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi quy định nội dung nào được phép và không được phép xuất hiện trên YouTube. Đây là các quy tắc mà mọi video đều phải tuân thủ. Khi video vi phạm các nguyên tắc này, chúng tôi sẽ gỡ chúng xuống. Một số video không vi phạm chính sách của chúng tôi nhưng có thể không phù hợp với tất cả đối tượng người xem. Chúng tôi giới hạn độ tuổi người xem các video này. Khi quyết định có nên giới hạn độ tuổi người xem cho một nội dung nào đó hay không, chúng tôi sẽ cân nhắc các vấn đề như tính bạo lực, hình ảnh phản cảm, ảnh khỏa thân, nội dung khiêu dâm và nội dung mô tả các hoạt động nguy hiểm hoặc bất hợp pháp.

Khi video bị giới hạn độ tuổi, một màn hình cảnh báo sẽ hiển thị trước khi video đó phát. Sau đó, chỉ những người dùng từ 18 tuổi trở lên mới có thể tiếp tục xem nội dung đó. Để hạn chế khả năng người dùng vô tình gặp phải các video này, chúng tôi sẽ không hiển thị các video này trong một số mục nhất định của YouTube.

Kháng nghị quyết định giới hạn độ tuổi người xem video của bạn

Người dùng có thể kháng nghị quyết định giới hạn độ tuổi. Nếu video của bạn bị giới hạn độ tuổi người xem, bạn có thể kháng nghị trên trang Trình quản lý video của tài khoản bằng cách nhấp vào "Liên kết kháng nghị" bên cạnh video bị giới hạn độ tuổi người xem của mình. Nhóm YouTube sẽ xem xét yêu cầu của bạn và hành động thêm nếu thích hợp. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể kháng nghị quyết định giới hạn độ tuổi người xem một lần cho video đó.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?