Odwoływanie się od ograniczenia wiekowego nałożonego na film

Nasze Wytyczne dla społeczności opisują, jakie treści są dozwolone w YouTube, a jakie nie. Każdy film musi być zgodny z tymi regułami. Filmy, które naruszają te wytyczne, są przez nas usuwane. Niektóre filmy nie naruszają naszych zasad, ale mogą być nieodpowiednie dla pewnych grup odbiorców. Na takie materiały nakładamy ograniczenia wiekowe. Decydując o nałożeniu na daną treść ograniczenia wiekowego, bierzemy pod uwagę takie czynniki jak przemoc, treści budzące silne emocje, nagość, treści dwuznaczne pod względem seksualnym oraz przedstawiające działania niebezpieczne lub nielegalne.

Przed odtworzeniem filmu z nałożonym ograniczeniem wiekowym wyświetlany jest ekran z ostrzeżeniem. Taki film mogą obejrzeć wyłącznie użytkownicy, którzy mają co najmniej 18 lat. Aby uchronić użytkowników przed przypadkowym natknięciem się na takie filmy, nie wyświetlamy ich w niektórych sekcjach YouTube.

Odwoływanie się od ograniczenia wiekowego nałożonego na film

Użytkownicy mogą odwoływać się od nałożonych ograniczeń wiekowych. Jeśli na Twój film zostało nałożone ograniczenie wiekowe, możesz odwołać się od niego na stronie Menedżera filmów na swoim koncie, klikając link „Odwołania” obok filmu z ograniczeniem. Zespół YouTube rozpatrzy Twoją prośbę i podejmie dalsze działania, jeśli będzie to konieczne. Pamiętaj, że od decyzji o nałożeniu ograniczenia wiekowego na film można odwołać się tylko jeden raz.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?