Kiểm duyệt và xem xét nhận xét

Khi tính năng nhận xét được bật cho video của bạn, bạn có thể sử dụng công cụ của chúng tôi để kiểm duyệt cuộc trò chuyện. Hãy tìm hiểu cách bật nhận xét.

Nhận xét không hoạt động trên video riêng tư. Nếu bạn muốn cho phép người xem nhận xét trên video không công khai, hãy đăng video không công khai để thay thế.

Xóa, báo cáo hoặc ẩn nhận xét

Khi người nào đó nhận xét về video của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo. Hãy nhấp vào biểu tượng menu Menu khác ở trên cùng bên phải của nhận xét đó để quản lý nhận xét:

 • Xóa: Gỡ nhận xét và câu trả lời khỏi YouTube.
 • Báo cáo spam hoặc lạm dụng: Báo cáo nhận xét bạn cho là spam hoặc lạm dụng với nhóm YouTube.
 • Ẩn khỏi kênh: Chặn người dùng đăng nhận xét lên video trên kênh. Nếu bạn đổi ý, bạn có thể xóa người dùng khỏi danh sách người dùng bị ẩn trong cài đặt cộng đồng của mình.

Cách thêm trái tim cho nhận xét yêu thích

Bạn có thể sử dụng biểu tượng trái tim để thể hiện sự cảm kích của mình đối với nhận xét của người xem từ Creator Studio, trên trang xem, trên kênh và trong các nhận xét trên tab Cộng đồng.

Creator Studio

 1. Đăng nhập vào kênh của bạn tại www.youtube.com.
 2. Ở đầu trang, hãy nhấp vào biểu tượng tài khoản .
 3. Nhấp vào Creator Studio.
 4. Chuyển đến tab Cộng đồng, sau đó nhấp vào Nhận xét.
 5. Trong phần "Nhận xét đã xuất bản", hãy đi đến nhận xét mà bạn muốn đánh dấu là yêu thích rồi nhấp vào biểu tượng trái tim .
 6. Sau khi nhấp vào biểu tượng trái tim, bạn sẽ thấy biểu tượng kênh của bạn có một trái tim bên cạnh biểu tượng thích/không thích. 

Trang xem, kênh và tab Cộng đồng

 1. Đăng nhập vào kênh của bạn tại www.youtube.com.
 2. Chuyển đến một video trên kênh của bạn.
 3. Tìm kiếm biểu tượng trái tim bên cạnh biểu tượng thích/không thích.
 4. Sau khi nhấp vào trái tim, bạn sẽ nhìn thấy thông báo xác nhận "đã thích nhận xét".

Người xem sẽ nhìn thấy hình đại diện của bạn có một trái tim nhỏ màu đỏ ở phía dưới bên trái và nhận được thông báo (tùy theo cài đặt nhận thông báo của người xem trên máy tính để bàn và thiết bị di động) cho biết chủ sở hữu kênh "thích nhận xét của bạn".

Giữ và xem xét nhận xét để phê duyệt

Giữ tất cả nhận xét để phê duyệt

Bạn có thể yêu cầu phê duyệt tất cả nhận xét mới trước khi đăng lên video hoặc kênh của bạn.

 1. Tìm video trong Trình quản lý video. 
 2. Bên dưới video, nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào Cài đặt nâng cao.
 4. Bên dưới "Cho phép nhận xét", hãy chọn Được phê duyệt

Cài đặt này chỉ áp dụng cho nhận xét mới và sẽ không áp dụng cho nhận xét hiện có trên kênh của bạn.

Giữ lại nhận xét không thích hợp để xem xét 

Bạn có thể giữ lại những nhận xét bằng tiếng Việt có khả năng không thích hợp để xem xét sau. Điều này có thể giúp bạn dễ dàng kiểm duyệt nhận xét trên kênh hơn. 

Nếu bạn chọn giữ lại nhận xét, những nhận xét do thuật toán của chúng tôi xác định sẽ xuất hiện trong hàng đợi "Giữ để xem xét". Quyết định cuối cùng mà bạn có thể đưa ra là phê duyệt, ẩn hoặc báo cáo những nhận xét này. Ngoài ra, bạn có thể thêm cụm từ và bộ lọc để giữ lại các nhận xét không thích hợp khác bất cứ lúc nào.

Các thuật toán hỗ trợ tính năng "Giữ để xem xét" không phải lúc nào cũng hoạt động chính xác. Mục đích của tính năng này là giữ lại hầu hết nhận xét có thể có nội dung xúc phạm. Tuy nhiên, vẫn có khả năng một số nhận xét này không được lọc ra. Khi bạn xét duyệt nhận xét bị giữ lại, hệ thống sẽ xem xét phản hồi đó và theo thời gian, hệ thống sẽ có khả năng tốt hơn trong việc xác định loại nhận xét cần giữ lại để xem xét.

Lưu ý: Bạn phải bật tính năng này cho video thì mới có thể giữ lại nhận xét. Những nhận xét đã đăng trước đây sẽ không bị ảnh hưởng sau khi bạn bật tính năng giữ để xem xét; tính năng này chỉ áp dụng với nhận xét mới.

Cách bật tính năng này trên nhận xét của video hiện có:

 1. Đăng nhập vào YouTube.
 2. Chuyển đến video của bạn rồi chọn tab Cài đặt nâng cao.
 3. Trong phần "Cho phép nhận xét", chọn Tất cả ngoại trừ các nhận xét có khả năng không thích hợp từ menu thả xuống.

Cách bật tính năng này trên nhận xét của kênh và video mới:

 1. Đăng nhập vào YouTube.
 2. Nhấp vào biểu tượng tài khoản của bạn ở trên cùng bên phải, sau đó nhấp vào Creator Studio.
 3. Ở menu bên trái, hãy chọn Cộng đồng > Cài đặt cộng đồng.
 4. Cuộn xuống phần "Cài đặt mặc định".
 5. Đối với video và/hoặc kênh, chọn Giữ lại các nhận xét có khả năng không thích hợp để xem xét .
Xem lại nhận xét được lọc là spam

Nếu người nào đó để lại nhận xét có vẻ như spam, bạn có thể xem xét, phê duyệt hoặc xóa nhận xét đó.

 1. Chuyển đến Creator Studio.
 2. Chuyển đến tab nhận xét của bạn bằng cách chọn Cộng đồng > Nhận xét từ menu bên trái. 
 3. Nhấp vào tab Có thể là spam.
Xem lại các nhận xét đã bị giữ để xem xét
 1. Chuyển đến tab Nhận xét của kênh bằng cách chọn Cộng đồng > Nhận xét trong menu bên trái.
 2. Chọn tab Giữ để xem xét.
 3. Bạn sẽ nhìn thấy một danh sách tất cả nhận xét bị giữ có thẻ "Bị giữ tự động".
 4. Bạn có thể phê duyệt, ẩn hoặc báo cáo từng nhận xét.

Khi bạn xem lại nhận xét bị giữ, tính năng này sẽ cân nhắc phản hồi và cải thiện việc xác định loại nhận xét bạn muốn xem lại. Theo thời gian, tính năng này sẽ giảm lượng công việc cần thiết để theo dõi nhận xét trong cộng đồng của bạn.

Quản lý video theo số lượng lớn

Bạn có thể quản lý nhận xét cho nhiều video cùng lúc bằng cách:

 1. Đăng nhập vào YouTube trên máy tính.
 2. Chuyển đến Creator Studio > Trình quản lý video.
 3. Chọn hộp bên cạnh bất kỳ video nào bạn muốn quản lý. 
 4. Ở trên đầu màn hình, nhấp vào menu Tác vụ
 5. Chọn Tác vụ khác > Nhận xét
 6. Chọn từ các tùy chọn sau đây:
  • Cho phép tất cả nhận xét
  • Giữ lại các nhận xét có khả năng không thích hợp để xem xét
  • Chỉ cho phép nhận xét được phê duyệt
  • Không cho phép nhận xét

Mời người kiểm duyệt nhận xét

Bạn có thể mời người dùng khác trên YouTube có kênh để giúp kiểm duyệt nhận xét cho bạn. Tìm hiểu thêm về cách thêm người kiểm duyệt nhận xét cho kênh của bạn.

Hãy tìm hiểu cách sử dụng các công cụ lọc bổ sung để giúp bạn chủ động kiểm duyệt nhận xét.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?