Avisering

Våra team har just nu höga supportvolymer. Det kan dröja längre än vanligt att få svar på frågor från e-post, chatt och @TeamYouTube på Twitter.

Policyer om felaktig valinformation

Den 2 juni 2023 uppdaterade vi hur den här policyn gäller tidigare amerikanska valresultat. Läs mer i vår blogg.

Vissa typer av vilseledande och bedrägligt innehåll som skapar stor risk för allvarlig skada är förbjudet på YouTube. Det här omfattar vissa typer av felaktig information som kan orsaka skada i verkligheten, som tekniskt manipulerat innehåll eller innehåll som stör demokratiska processer.

Policy om felaktig valinformation: YouTubes riktlinjer för communityn

Om du hittar innehåll som strider mot policyn får du gärna rapportera det. Här hittar du anvisningar för hur du rapporterar brott mot våra riktlinjer för communityn. Om du hittar flera videor eller kommentarer från en och samma kanal som du vill rapportera kan du rapportera kanalen.

Vad de här policyerna innebär för dig

Om du lägger upp innehåll

Dessa policyer förbjuder vissa typer av innehåll som rör fria och rättvisa demokratiska val. Lägg inte upp valrelaterat innehåll på YouTube om det stämmer med någon av beskrivningarna nedan.

 • Hindra väljare: Innehåll vars syfte är att vilseleda väljare om rösträtt, tid, plats, tillvägagångssätt eller annat i samband med val, eller falska påståenden som kan motverka röstdeltagande.
 • Kandidaters behörighet: Innehåll med falska påståenden om de tekniska behörighetskrav som krävs för att aktuella politiska kandidater och sittande valda statstjänstemän ska kunna inneha sitt myndighetsämbete. Behörighetskraven som beaktas baseras på tillämpliga nationella lagar och inkluderar ålder, medborgarskap eller hälsostatus.
 • Uppmaningar att störa demokratiska processer: Innehåll som uppmanar andra att störa demokratiska processer, till exempel förhindra röstningsförfaranden.
 • Valintegritet: Innehåll med falska påståenden om att omfattande bedrägeri, fel eller misstag uppstod i vissa tidigare val för att avgöra regeringschefer. Även innehåll som hävdar att de certifierade resultaten av valet var falska. Denna policy gäller för närvarande för
  • valet till förbundsdagen i Tyskland 2021
  • presidentvalet i Brasilien 2014, 2018 och 2022.

Tänk på att det här inte är en fullständig lista.

Exempel

Följande typer av innehåll är inte tillåtet på YouTube. Det här är inte en fullständig lista.

Hindra väljare
 • Berätta för tittarna att de kan rösta med felaktiga metoder, som att skicka röstnings-sms till ett visst nummer.
 • Innehåll där tittarna får falska uppgifter om rösträtt, som att påstå att endast väljare över 50 år kan rösta vid ett visst val.
 • Uppge fel valdatum för tittarna.
 • Hävda att en väljares politiska partitillhörighet är synlig på ett röstkuvert.
 • Falska påståenden om att tidigare val har avgjorts av personer utan medborgarskap.
 • Falska påståenden om att brasilianska röstningsmaskiner tidigare har hackats för att ändra en persons röst.
Kandidaters behörighet
 • Påståenden om att en kandiderande eller sittande myndighetsperson inte är behörig att inneha ett myndighetsämbete baserat på falsk information om den ålder som krävs för ämbetet i det landet eller den regionen.
 • Påståenden om att en kandiderande eller sittande myndighetsperson inte är behörig att inneha ett myndighetsämbete baserat på falsk information om den medborgarskapsstatus som krävs för ämbetet i det landet eller den regionen.
 • Påståenden om att en kandiderande eller sittande myndighetsperson inte är behörig att inneha ett myndighetsämbete baserat på falsk information om att hen är avliden, inte tillräckligt gammal eller på annat sätt inte uppfyller vissa behörighetskrav.
Uppmaningar att störa demokratiska processer
 • Uppmaningar att tittare ska skapa långa köer i samband med röstning i syfte att göra det svårare för andra att rösta.
 • Uppmaningar att tittare ska hacka myndigheters webbplatser för att fördröja tillkännagivandet av valresultat.
 • Uppmaningar att tittare ska uppmuntra till fysiska konflikter med valförrättare, väljare, kandidater eller andra personer i vallokaler för att avskräcka från att rösta.
Valintegritet
 • Innehåll med falska påståenden om att omfattande bedrägeri, tekniska fel eller misstag ändrade utgången i de tyska parlamentsvalen (Bundestag), ogiltigförklarar bildandet av den nya regeringen eller valet och utnämnandet av nästa tyska förbundskansler.
 • Falska påståenden om att omfattande bedrägeri, tekniska fel eller misstag ändrade utgången i det brasilianska presidentvalet 2018.  

Pedagogiskt, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt innehåll

Ibland kan innehåll som annars bryter mot den här policyn få finnas kvar på YouTube om det finns ett pedagogiskt, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt sammanhang i videon, ljudet, titeln eller beskrivningen. Detta undantag får inte användas till att sprida felaktig information. Ytterligare sammanhang kan vara motverkande uppfattningar eller om innehållet kritiserar, bestrider eller driver med felaktig information som strider mot våra policyer. Läs mer om hur YouTube utvärderar pedagogiskt, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt innehåll.

Relaterade policyer

Valrelaterat innehåll omfattas även av andra riktlinjer för communityn. Det kan till exempel vara:

 • Innehåll med hot mot personer som valarbetare, kandidater eller väljare är inte tillåtet enligt våra policyer om trakasserier och cybermobbning.
 • Innehåll som har blivit tekniskt manipulerat eller ändrat på ett sätt som vilseleder användare (oftast klipp som tagits ur sitt sammanhang) och som kan utgöra en stor risk för allvarlig skada är inte tillåtet enligt våra policyer om felaktig information. Det kan vara videomaterial som har blivit tekniskt manipulerat för att visa en kandidat till en offentlig position som felaktigt uppger att hen hoppar av.
 • Innehåll som kan utgöra en stor risk för allvarlig skada genom falska påståenden om att videomaterial från en tidigare händelse är från en aktuell händelse är inte tillåtet enligt våra policyer om felaktig information. Till exempel en video där en statschef förespråkar en våldsam konflikt som han eller hon aldrig har förespråkat.
 • Innehåll som uppmanar andra att begå våldshandlingar, däribland handlingar som riktas mot valarbetare, kandidater eller väljare, är inte tillåtet enligt våra policyer om våldsamt eller explicit innehåll.
 • Innehåll som främjar våld eller hat mot personer eller grupper på grund av vissa egenskaper är inte tillåtet enligt vår policy om hatretorik. Det kan till exempel vara innehåll som visar en deltagare i ett politiskt möte som avhumaniserar en grupp baserat på en skyddad egenskap, som etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning.
 • Innehåll som är avsett att efterlikna en person eller kanal, till exempel en politisk kandidat eller kandidatens politiska parti, är inte tillåtet enligt vår policy om identitetsstöld.
 • Innehåll som innehåller externa länkar till material som bryter mot våra policyer och som kan utgöra en stor risk för allvarlig skada, till exempel vilseledande eller bedrägligt innehåll i samband med ett val, hatretorik mot skyddade grupper eller trakasserier mot valarbetare, kandidater eller väljare. Det kan bland annat inbegripa klickbara webbadresser, att muntligt hänvisa användare till andra webbplatser i en video och andra former av länkdelning.

Kom ihåg att det här bara är några exempel. Lägg inte upp innehåll om du tror att det kan strida mot de här policyerna. Riktlinjerna för annonsvänligt innehåll gäller också. Tänk på att dessa policyer även gäller externa länkar i ditt innehåll. Det kan bland annat inbegripa klickbara webbadresser och att muntligt hänvisa användare till andra webbplatser.

Vad händer om innehåll bryter mot den här policyn?

Om ditt innehåll bryter mot den här policyn tar vi bort innehållet och skickar ett e-postmeddelande till dig. Om vi inte kan verifiera att länken du lägger upp är säker kan vi ta bort den. Observera att otillåtna webbadresser som läggs upp i själva videon eller i videons metadata kan leda till att videon tas bort.

Om det är första gången du bryter mot våra riktlinjer för communityn får du troligen en anmärkning på kanalen utan påföljder. Du får möjlighet att genomföra en policyutbildning så att anmärkningen kan upphöra att gälla efter 90 dagar. 90-dagarsperioden börjar när utbildningen är klar, inte när varningen utfärdas. Om du bryter mot samma policy inom de 90 dagarna löper anmärkningen inte ut och kanalen får en varning. Om du bryter mot en annan policy efter att du har slutfört utbildningen får du ytterligare en anmärkning.

Om du får tre varningar inom 90 dagar sägs din kanal upp. Läs mer om vårt varningssystem.

Vi kan säga upp din kanal eller ditt konto vid upprepade brott mot riktlinjerna för communityn eller användarvillkoren. Vi kan även säga upp din kanal eller ditt konto vid enstaka fall av allvarlig otillåten användning, eller om kanalens syfte i sig är ett brott mot våra policyer. Vi kan förhindra att personer som begått flera överträdelser gör policyutbildningar i framtiden. Läs mer om uppsägningar av kanaler och konton.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny