Policyer om felaktig valinformation

Policy om felaktig valinformation: YouTubes riktlinjer för communityn

Vissa typer av vilseledande och bedrägligt innehåll som skapar stor risk för allvarlig skada är förbjudet på YouTube. Det här omfattar vissa typer av felaktig information som kan orsaka skada i verkligheten, som tekniskt manipulerat innehåll eller innehåll som stör demokratiska processer.

Om du hittar innehåll som strider mot policyn får du gärna rapportera det. Här hittar du anvisningar för hur du rapporterar brott mot våra riktlinjer för communityn. Om du hittar flera videor eller kommentarer från en och samma kanal som du vill rapportera, kan du rapportera kanalen.

Vad de här policyerna innebär för dig

Om du lägger upp innehåll

Lägg inte upp valrelaterat innehåll på YouTube om det stämmer med någon av beskrivningarna nedan.

 • Hindra väljare: Innehåll vars syfte är att vilseleda väljare om rösträtt, tid, plats, tillvägagångssätt eller annat i samband med val, eller falska påståenden som kan motverka röstdeltagande.
 • Kandidaters behörighet: Innehåll med falska påståenden om de tekniska behörighetskrav som krävs för att aktuella politiska kandidater och sittande valda statstjänstemän ska kunna inneha sitt myndighetsämbete. Behörighetskraven som beaktas baseras på tillämpliga nationella lagar och inkluderar ålder, medborgarskap eller hälsostatus.
 • Uppmaningar att störa demokratiska processer: Innehåll som uppmanar andra att störa demokratiska processer, till exempel förhindra röstningsförfaranden.
 • Distribution av hackat material: Innehåll med hackad information som om det yppas kan störa demokratiska processer.
 • Valintegritet: Innehåll med falska påståenden om att omfattande bedrägeri, tekniska fel eller misstag ändrade utgången i tidigare allmänna val efter att det slutliga valresultatet har certifierats officiellt. Detta gäller för närvarande för
  • alla tidigare presidentval i USA
  • valet till förbundsdagen i Tyskland 2021.

Tänk på att det här inte är en fullständig lista.

Exempel

Följande typer av innehåll är inte tillåtet på YouTube. Det här är inte en fullständig lista.

Hindra väljare
 • Berätta för tittarna att de kan rösta med felaktiga metoder, som att skicka röstnings-sms till ett visst nummer.
 • Innehåll där tittarna får falska uppgifter om rösträtt, som att påstå att endast väljare över 50 år kan rösta vid ett visst val.
 • Uppge fel valdatum för tittarna.
 • Hävda att en väljares politiska partitillhörighet är synlig på ett röstkuvert.
 • Falska påstående om att tidigare val har avgjorts av personer utan medborgarskap.
Kandidaters behörighet
 • Påståenden om att en kandiderande eller sittande politiker inte är behörig att inneha ett myndighetsämbete baserat på falsk information om den ålder som krävs för ämbetet i det landet eller den regionen.
 • Påståenden om att en kandiderande eller sittande politiker inte är behörig att inneha ett myndighetsämbete baserat på falsk information om den medborgarskapsstatus som krävs för ämbetet i det landet eller den regionen.
 • Påståenden om att en kandiderande eller sittande politiker inte är behörig att inneha ett myndighetsämbete baserat på falsk information om att de är avlidna, inte tillräckligt gamla eller på annat sätt inte uppfyller vissa behörighetskrav.
Uppmaningar att störa demokratiska processer
 • Uppmana tittare att skapa långa köer i samband med röstning i syfte att göra det svårare för andra att rösta.
 • Uppmaningar att tittare ska hacka myndigheters webbplatser för att fördröja tillkännagivandet av valresultat.
Distribution av hackat material

Följande typer av innehåll är inte tillåtet på YouTube. Det här är inte en fullständig lista.

 • Videor som innehåller hackad information om en politisk kandidat som delas i syfte att påverka ett val.
Valintegritet
 • Påståenden om att en kandidat endast vann en vågmästarstat i det amerikanska presidentvalet 2020 på grund av problem med röstningsmaskiner som bytte ut röster.
 • Påstående om att döda personer röstade i ett så stort antal att det ändrade utgången i det amerikanska presidentvalet 2016.
 • Påståenden om att falska röstsedlar slängdes för att ge en kandidat tillräckligt många röster för att vinna en stat i det amerikanska presidentvalet.
 • Innehåll med falska påståenden om att omfattande bedrägeri, tekniska fel eller misstag ändrade utgången i de tyska parlamentsvalen (Bundestag), ogiltigförklarar bildandet av den nya regeringen eller valet och utnämnandet av nästa tyska förbundskansler.
   

Vi kan tillåta innehåll som strider mot policyn för valintegritet som anges på den här sidan om innehållet inkluderar ytterligare sammanhang i videon, ljudet, titeln eller beskrivningen. Detta undantag får inte användas till att sprida felaktig information. Ytterligare sammanhang kan vara motverkande uppfattningar eller om syftet med innehållet är att kritisera, bestrida eller driva med felaktig information som strider mot våra policyer.

Kom ihåg att det här bara är några exempel. Lägg inte upp innehåll om du tror att det kan strida mot de här policyerna. Tänk på att dessa policyer även gäller externa länkar i ditt innehåll. Det kan bland annat inbegripa klickbara webbadresser och att muntligt hänvisa användare till andra webbplatser.

Vad händer om innehåll bryter mot den här policyn?

Om ditt innehåll bryter mot den här policyn tar vi bort innehållet och skickar ett e-postmeddelande till dig. Om det är första gången du bryter mot våra riktlinjer för communityn får du en anmärkning på kanalen utan påföljder. Om det inte är första gången får du en varning. Efter tre varningar sägs YouTube-kanalen upp. Du kan läsa mer om vårt varningssystem här.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
59
false