Правила относно дезинформацията във връзка с избори

В YouTube не се допускат определени типове подвеждащо или измамно съдържание, което представлява сериозен риск от тежки вреди. Това включва определени типове дезинформация, които могат да причинят вреда в реалния живот, като някои типове технически манипулирано съдържание или съдържание, което възпрепятства демократични процеси.

Ако попаднете на съдържание, което нарушава тези правила, подайте сигнал за него. Инструкции за сигнализиране за нарушения на правилата на общността ни са налице тук. Ако сте открили няколко видеоклипа или коментара, за които искате да сигнализирате, можете да подадете сигнал за съответния канал.

Какво означават тези правила за вас

Ако публикувате съдържание

Не публикувайте съдържание в YouTube, което е свързано с избори, ако отговаря на някое от посочените по-долу описания.

 • Потискане на гласоподаватели: Съдържание, което има за цел да подведе избирателите за времето, мястото, средствата или условията за гласуване, или неверни твърдения, които могат съществено да възпрепятстват гласуването.
 • Допустимост на кандидати: Съдържание, което представя неверни твърдения относно това дали текущи политически кандидати и действащи правителствени служители технически отговарят на условията за съответната позиция. Въпросните условия са въз основа на приложимото национално законодателство и включват възраст, гражданство или гражданско състояние.
 • Подбуждане към намеса в демократични процеси: Съдържание, насърчаващо другите към намеса в демократични процеси, включително нарушаване или възпрепятстване на процедури за гласуване.
 • Разпространение на променени от хакери материали: Съдържание, което включва променена от хакери информация, разкриването на която води до намеса в демократични процеси.
 • Честни президентски избори в САЩ: Съдържание, в което се изтъкват неверни твърдения, че широко разпространени измами, грешки или проблеми са променили резултата от всички минали президентски избори в САЩ (Забележка: Това се отнася само за избори в тази държава).Във връзка с президентските избори в САЩ през 2020 г. това е приложимо за съдържание, качено на 9 декември 2020 г. или след това.

Имайте предвид, че това не е изчерпателен списък.

Примери

В YouTube не се допускат следните типове съдържание (без изброяването да е изчерпателно):

Потискане на гласоподаватели
 • подвеждане на зрителите, че могат да гласуват чрез погрешни методи, като изпращане на гласа до определен номер;
 • Предоставяне на несъществуващи изисквания за гласоподаватели, като например твърдението, че в определено гласуване могат да участват само лица на възраст над 50 години.
 • подвеждане на зрителите относно датата на гласуване;
 • твърдение, че на плика за гласуване по пощата се вижда принадлежността на съответния избирател към дадена политическа партия;
 • неверни твърдения, че гласуването от страна на чужди граждани е определило резултата от предходни избори.
Допустимост на кандидати
 • твърдения, че даден кандидат или действащ правителствен служител не отговаря на условията за конкретната длъжност, въз основа на невярна информация относно изискването за възраст във връзка със заемането на тази длъжност в съответната държава/регион;
 • твърдения, че даден кандидат или действащ правителствен служител не отговаря на условията за конкретната длъжност, въз основа на невярна информация относно изискванията за гражданство във връзка със заемането на тази длъжност в съответната държава/регион;
 • твърдения, че даден кандидат или действащ правителствен служител не отговаря на условията за конкретната длъжност, въз основа на неверни твърдения, че съответното лице е починало, не е на необходимата възраст или по друг начин не отговаря на условията.
Подбуждане към намеса в демократични процеси
 • убеждаване на зрителите да създават дълги опашки от гласоподаватели с цел затрудняване на гласуването;
 • Убеждаване на зрителите да променят официални уебсайтове с цел забавяне на оповестяването на резултатите от изборите.
Разпространение на променени от хакери материали

В YouTube не се допускат следните типове съдържание (без изброяването да е изчерпателно):

 • видеоклипове, които включват променена от хакери информация относно политически кандидат, споделена с цел намеса в изборен процес.
Честни президентски избори в САЩ
 • Твърдения, че съответният кандидат е спечелил президентските избори през 2020 г. в САЩ с незначителна преднина поради проблеми с машините за гласуване, които са променили гласовете.
 • Твърдения, че на изборите са гласували починали хора, които са променили изхода от президентските избори в САЩ през 2016 г.
 • Твърдения, че са използвани фалшиви бюлетини, които да осигурят на съответния кандидат достатъчно гласове за спечелване на щат на минали президентски избори в САЩ.

Възможно е да разрешим съдържание, което нарушава отбелязаните на тази страница правила относно честните президентски избори в САЩ, ако съдържанието включва повече контекст във видеофайла, аудиофайла, заглавието или описанието. Това не означава, че разрешаваме насърчаване към дезинформация. Допълнителният контекст може да включва противоположни мнения или ако целта на съдържанието е да осъди, оспори или сатиризира дезинформацията, което нарушава правилата ни.

Имайте предвид, че това са само някои примери. Не публикувайте съдържание, ако считате, че може да нарушава тези правила.

Какво се случва, ако съдържанието нарушава тези правила

Ако съдържанието ви нарушава тези правила, ще го премахнем и ще ви уведомим по имейл за това. Ако за първи път нарушавате правилата на общността ни, ще получите предупредително съобщение без наказание за канала ви. В противен случай ще получите предупреждение. Ако получите 3 предупреждения, каналът ви ще бъде прекратен. Можете да научите повече за системата ни за предупреждения тук.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
59
false