Policyer om felaktig information

Vissa typer av vilseledande och bedrägligt innehåll som skapar stor risk för allvarlig skada är förbjudet på YouTube. Det här omfattar vissa typer av felaktig information som kan orsaka skada i verkligheten, som främjande av skadliga botemedel eller behandlingar, tekniskt manipulerat innehåll eller innehåll som stör demokratiska processer.

Om du hittar innehåll som strider mot policyn får du gärna rapportera det. Här hittar du anvisningar för hur du rapporterar brott mot våra riktlinjer för communityn. Om du hittar flera videor eller kommentarer som du vill rapportera kan du rapportera kanalen.

Vad de här policyerna innebär för dig

Om du lägger upp innehåll

Lägg inte upp innehåll på YouTube om det stämmer med någon av beskrivningarna nedan.

 • Förhindrande av deltagande i folkräkning: Innehåll vars syfte är att vilseleda deltagare i folkräkning om tid, plats, tillvägagångssätt eller krav för deltagande i samband med folkräkningen, eller falska påståenden som kan motverka deltagandet i folkräkningen.
 • Manipulerat innehåll: Innehåll som har blivit tekniskt manipulerat eller ändrat på ett sätt som vilseleder användare (förutom klipp som tagits ur sitt sammanhang) och som kan utgöra en stor risk för allvarlig skada.
 • Felaktig tillskrivning av innehåll: Innehåll som kan utgöra en stor risk för allvarlig skada genom falska påståenden om att gammalt videomaterial från en tidigare händelse är från en aktuell händelse.
 • Marknadsföring av farliga botemedel, kurer och ämnen: Innehåll som marknadsför skadliga ämnen, behandlingar eller substanser som utgör en stor risk för allvarlig kroppsskada eller dödsfall.
 • Motsäger experterna vad gäller vissa säkra medicinska metoder: Innehåll som strider mot lokala hälsomyndigheters eller WHO:s riktlinjer för säker sjukvård.

Exempel

Här är några exempel på vad som inte är tillåtet på YouTube.

Förhindra deltagande i folkräkning
 • Ge felaktiga anvisningar om hur man deltar i folkräkningen.
 • Motverka deltagande i folkräkningen genom att felaktigt påstå att en respondents invandringsstatus kommer att rapporteras till polismyndigheten.
Manipulerat innehåll
 • Felaktigt översatta undertexter för videor som underblåser geopolitiska spänningar och skapar stor risk för allvarlig skada.
 • Videor som har blivit tekniskt manipulerade (förutom klipp som har tagits ur sitt sammanhang) så att det verkar som om en myndighetsperson är död.
 • Videor som har blivit tekniskt manipulerade (förutom klipp som har tagits ur sitt sammanhang) för att fabricera händelser där det finns en stor risk för allvarlig skada.
Felaktig tillskrivning av innehåll
 • Innehåll som felaktigt presenteras som om det visar brott mot mänskliga rättigheter på en viss plats men som egentligen är innehåll från en annan plats eller händelse.  
 • Innehåll som visar militära kraftåtgärder mot demonstranter med falska påståenden om att videomaterialet är från en aktuell händelse, när det egentligen är flera år gammalt.
Skadliga botemedel, kurer och ämnen
 • MMS (Miracle Mineral Solution)
 • Svart salva
 • Terpentin
 • B17/amygdalin
 • Högkoncentrerad väteperoxid
 • Kelatterapi för att behandla autism

Motsägande av experters konsensus om säker sjukvård

 • Innehåll som motsäger lokala hälsomyndigheters eller WHO:s riktlinjer om säkerhet vad gäller följande:
 • främjande av alternativa sjukvårdsmetoder som lokala hälsomyndigheter eller WHO bedömer som osäkra inom följande områden:
  • främjande av alternativ ersättning för spädbarn i stället för bröstmjölk eller kommersiell modersmjölksersättning
  • främjande av alternativa abortmetoder i stället för kemiska eller kirurgiska metoder som hälsomyndigheterna bedömer som säkra

Kom ihåg att det här bara är några exempel. Lägg inte upp innehåll om du tror att det kan strida mot de här policyerna. Tänk på att dessa policyer även gäller externa länkar i ditt innehåll. Det kan bland annat omfatta klickbara webbadresser och att muntligt hänvisa användare till andra webbplatser.

Utbildande, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt innehåll

Vi kan tillåta innehåll som strider mot policyerna om felaktig information som anges på den här sidan om innehållet inkluderar ytterligare sammanhang i videon, ljudet, titeln eller beskrivningen. Detta undantag får inte användas till att sprida felaktig information. Ytterligare sammanhang kan vara motverkande uppfattningar från lokala hälsomyndigheter eller medicinska experter. Vi kan dessutom göra undantag om syftet med innehållet är att kritisera, bestrida eller driva med felaktig information som strider mot våra policyer.

Vad händer om innehåll bryter mot den här policyn?

Om ditt innehåll bryter mot den här policyn tar vi bort innehållet och skickar ett e-postmeddelande till dig. Om det är första gången du bryter mot våra riktlinjer för communityn får du en anmärkning på kanalen utan påföljder. Om det inte är första gången får du en varning. Efter tre varningar sägs YouTube-kanalen upp. Du kan läsa mer om vårt varningssystem här.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
false
true
true
59
false
false