Avisering

Våra team har just nu höga supportvolymer. Det kan dröja längre än vanligt att få svar på frågor från e-post, chatt och @TeamYouTube på Twitter.

Policyer om felaktig information

Vissa typer av vilseledande och bedrägligt innehåll som skapar stor risk för allvarlig skada är förbjudet på YouTube. Det här omfattar vissa typer av felaktig information som kan orsaka skada i verkligheten, som tekniskt manipulerat innehåll eller innehåll som stör demokratiska processer.

Om du hittar innehåll som strider mot policyn får du gärna rapportera det. Här hittar du anvisningar för hur du rapporterar brott mot våra riktlinjer för communityn. Om du hittar flera videor eller kommentarer som du vill rapportera kan du rapportera kanalen.

Vad de här policyerna innebär för dig

Om du lägger upp innehåll

Lägg inte upp innehåll på YouTube om det stämmer med någon av beskrivningarna nedan.

  • Förhindrande av deltagande i folkräkning: Innehåll vars syfte är att vilseleda deltagare i folkräkning vad gäller tid, plats, tillvägagångssätt eller krav för deltagande i samband med folkräkningen, eller falska påståenden som kan motverka deltagandet i folkräkningen.
  • Manipulerat innehåll: Innehåll som har blivit tekniskt manipulerat eller ändrat på ett sätt som vilseleder användare (oftast klipp som tagits ur sitt sammanhang) och som kan utgöra en stor risk för allvarlig skada.
  • Felaktig tillskrivning av innehåll: Innehåll som kan utgöra en stor risk för allvarlig skada genom falska påståenden om att gammalt videomaterial från en tidigare händelse är från en aktuell händelse.

Exempel

Här är några exempel på vad som inte är tillåtet på YouTube.

Förhindra deltagande i folkräkning
  • Ge felaktiga anvisningar om hur man deltar i folkräkningen.
  • Motverka deltagande i folkräkningen genom att felaktigt påstå att en respondents invandringsstatus kommer att rapporteras till polismyndigheten.
Manipulerat innehåll
  • Felaktigt översatta undertexter för videor som underblåser geopolitiska spänningar och skapar stor risk för allvarlig skada.
  • Videor som har blivit tekniskt manipulerade (oftast klipp som har tagits ur sitt sammanhang) så att det verkar som om en myndighetsperson är död.
  • Videor som har blivit tekniskt manipulerade (oftast klipp som har tagits ur sitt sammanhang) för att fabricera händelser där det finns en stor risk för allvarlig skada.
Felaktig tillskrivning av innehåll
  • Innehåll som felaktigt presenteras som om det visar brott mot mänskliga rättigheter på en viss plats men som egentligen är innehåll från en annan plats eller händelse.  
  • Innehåll som visar militära kraftåtgärder mot demonstranter med falska påståenden om att videomaterialet är från en aktuell händelse, när det egentligen är flera år gammalt.

Kom ihåg att det här bara är några exempel. Lägg inte upp innehåll om du tror att det kan strida mot de här policyerna. Tänk på att dessa policyer även gäller externa länkar i ditt innehåll. Det kan bland annat inbegripa klickbara webbadresser och att muntligt hänvisa användare till andra webbplatser.

Utbildande, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt innehåll

Vi kan tillåta innehåll som strider mot policyerna om felaktig information som anges på den här sidan om innehållet inkluderar ytterligare sammanhang i videon, ljudet, titeln eller beskrivningen. Detta undantag får inte användas till att sprida felaktig information. Vi kan göra undantag om syftet med innehållet är att kritisera, bestrida eller driva med felaktig information som strider mot våra policyer.

Vi tillåter även personliga uttryck för åsikterna ovan, under förutsättning att de inte bryter mot någon av policyerna som beskrivs ovan.

Vad händer om innehåll bryter mot den här policyn?

Om ditt innehåll bryter mot den här policyn tar vi bort innehållet och skickar ett e-postmeddelande till dig. Om vi inte kan verifiera att länken du lägger upp är säker kan vi ta bort den.

Om det är första gången du bryter mot våra riktlinjer för communityn får du troligen en anmärkning på kanalen utan påföljder. Om det inte är första gången kan du få en varning. Om du får tre varningar inom 90 dagar sägs din kanal upp. Du kan läsa mer om vårt varningssystem här.

Vi kan säga upp din kanal eller ditt konto vid upprepade brott mot riktlinjerna för communityn eller användarvillkoren. Vi kan även säga upp din kanal eller ditt konto vid enstaka fall av allvarlig otillåten användning, eller om kanalens syfte i sig är en överträdelse av policy. Du kan läsa mer om uppsägningar av kanaler och konton här.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny