Geriausia turinio vaikams ir visai šeimai praktika

Mes, „YouTube“, manome, kad vaikai gali atrasti naujų pomėgių, mokytis ir puoselėti bendrumo jausmą, kai tyrinėja pasaulį žiūrėdami internetinius vaizdo įrašus. Stengiamės padėti kūrėjams suprasti, kaip kurti praturtinančius, įtraukiančius ir įkvepiančius vaizdo įrašus vaikams ir visai šeimai.

Best Practices for Kids & Family Content (High & Low Quality Principles)

Nuolat to siekdami, sukūrėme toliau pristatomus kokybės principus kaip gaires į vaikus ir šeimas orientuotiems „YouTube“ kūrėjams. Principai parengti kartu su vaikų raidos specialistais, juos kuriant atsižvelgta į išsamius tyrimus.

Toliau pateiktas sąrašas skirtas padėti suprasti, koks turinys gali būti laikomas žemos ir koks aukštos kokybės. Sąrašas nėra baigtinis. Šie principai papildo bendruomenės gaires, kurios padeda kurti tokią žiūrėjimo aplinką, kad visiems joje būtų saugu, ir taikomi tiek ilgam turiniui, tiek „YouTube“ klipukams.

Kad ir kokį turinį kuriate, visada privalote laikytis bendruomenės gairių. Nuolat iš naujo vertinsime ir atnaujinsime šiame puslapyje išdėstytus principus.

Aukštos kokybės turiniui taikomi principai

Aukštos kokybės turinys turi būti tinkamas pagal amžių, praturtinantis, įtraukiantis ir įkvepiantis. Galimi įvairūs tokio turinio formatai ir temos, bet juo reikia propaguoti toliau nurodytus aspektus.

 • Skatinti būti geru žmogumi. Tokiame turinyje rodoma arba skatinama pagarba, geras elgesys ir sveiki įpročiai. Pavyzdžiui, tai gali būti turinys apie dalijimąsi su kitais ar buvimą geru draugu. Vaizdo įrašai taip pat gali būti apie dantų valymą ar skatinti vaikus valgyti daržoves.
 • Skatinti mokytis ir įkvėpti smalsumą. Tokiu turiniu skatinama kritiškai mąstyti, aptarti susijusias idėjas ir tyrinėti pasaulį. Turinys turi tikti pagal amžių ir būti pritaikytas jaunesnio amžiaus auditorijai. Jis taip pat gali apimti tiek tradicinį, tiek netradicinį mokymąsi (pvz., formalųjį ir neformalųjį švietimą, tyrinėjimą pagal pomėgius ir mokomąją medžiagą).
 • Skatinti kūrybingumą, žaidimus ir vaizduotę. Toks turinys skatina galvoti arba rodo lakią vaizduotę. Taip pat jis gali skatinti vaikus prasmingai ir novatoriškai ką nors kurti, gaminti ir sąveikauti. Pavyzdžiui, kuriami fantastiniai pasauliai, pasakojamos istorijos, pristatomos futbolo gudrybės, siūloma dainuoti kartu ir pristatoma tokia kūrybinė veikla kaip menai ir darbeliai.
 • Skatinti sąveiką su realaus pasaulio problemomis. Toks turinys apima gyvenimo pamokas ir stiprius personažus arba skatina ugdytis socialinius ir emocinius įgūdžius, spręsti problemas ir nepriklausomai mąstyti. Dažnai toks turinys apima pasakojimą nuo pradžios iki pabaigos (pvz., personažų augimą, siužetą, atomazgą) ir aiškią įsimintiną idėją arba pamoką.
 • Propaguoti įvairovę, socialinį teisingumą ir įtrauktį. Tokiame turinyje gerbiamas ir skatinamas atstovavimas įvairioms perspektyvoms ir žmonių grupėms bei jų įtraukimas. Toks turinys reprezentuoja įvairias amžiaus grupes, lytis, rases, religijas ir lytines orientacijas. Taip pat tokiame turinyje propaguojama vienodai traktuoti tokius skirtumus. Pavyzdžiui, tai gali būti turinys, kuriame aptariama įvairovės ir įtraukties nauda arba pateikiami pasakojimai ar personažai, kuriais pristatomos tokios temos.

Žemos kokybės turiniui taikomi principai

Venkite kurti žemos kokybės turinį. Toliau nurodyta, koks turinys yra žemos kokybės.

 • Turinyje daug komerciškumo arba reklamos. Turinyje pagrindinis dėmesys skiriamas produktų įsigijimui arba prekės ženklų ir logotipų reklamai (pvz., žaislų ir maisto). Taip pat priskiriamas turinys, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas pertekliniam vartotojiškumui.
 • Skatinamas neigiamas elgesys arba nuostatos. Turinyje skatinama pavojinga veikla, eikvojimas, patyčios, nesąžiningumas arba pagarbos kitiems trūkumas. Pavyzdžiui, tai gali būti turinys, kuriame rodomi pavojingi ar nesaugūs pokštai, nesveiki valgymo įpročiai.
 • Apgaulingai šviečiamasis turinys. Turinio pavadinime arba miniatiūroje teigiama, kad jis turi šviečiamosios vertės, bet iš tiesų jame nėra patarimų ar paaiškinimų arba jis neaktualus vaikams. Pavyzdžiui, pavadinimuose arba miniatiūrose žadama padėti žiūrintiesiems „pažinti spalvas“ arba „išmokti skaičius“, bet iš tiesų vaizdo įraše pateikiama netiksli informacija.
 • Sunkiai suprantamas turinys. Neapgalvotas, rišlaus pasakojimo neturintis arba nesuprantamas turinys, pavyzdžiui, su garso takeliu, kurio neįmanoma girdėti. Tokio tipo vaizdo įrašai dažnai – masinės gamybos arba automatinio generavimo rezultatas.
 • Kuriantis sensaciją arba klaidinantis turinys. Turinys yra netiesa, perdėtas, keistas arba pagrįstas nuomone ir gali sujaukti jaunesnio amžiaus auditorijos mintis. Toks turinys gali apimti ir „perteklinį raktinių žodžių vartojimą“ arba polinkį nuolat kartojant, pakeitus arba perdėtai vartoti populiarius raktinius žodžius, įdomius vaikams. Raktiniai žodžiai taip pat gali būti vartojami visai nelogiškai.
 • Keistai naudojami vaikiški personažai. Turinyje populiarūs vaikiški personažai (animaciniai arba suvaidinti žmonių) rodomi nepriimtinose situacijose.

Poveikis kanalo našumui

Turinio vaikams ir visai šeimai kokybės principai gali turėti įtakos kanalo našumui. Aukštos kokybės vaikams skirtas turinys rekomendacijose siūlomas aukščiau. Be to, į šiuos principus atsižvelgiama priimant sprendimus, ar įtraukti turinį į „YouTube Kids“, taip pat dėl pajamų gavimo iš kanalų ir vaizdo įrašų. Nustačius, kad kanale gana daug žemos kokybės turinio, skirto vaikams, gali būti laikinai sustabdytas kanalo dalyvavimas „YouTube“ partnerių programoje. O nustačius, kad šiuos kokybės principus pažeidžia atskiras vaizdo įrašas, jame gali būti tik ribotai rodomi arba nerodomi skelbimai.

Tikimės, kad kiekvienas padėsite kurti praturtinantį ir įkvepiantį turinį vaikams ir visai šeimai „YouTube“ tinkle.

Pastaba: atminkite, kad šie turinio vaikams ir visai šeimai kokybės principai taikomi tiek ilgiems vaizdo įrašams, tiek „YouTube“ klipukams.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
true
false
true
true
59
false
false